Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 4/2022

Trong 10 cuối tháng 4/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 504.628.676 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
21/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1941808185.Ung ho NCHCCCL PHAM THI PHUONG THAO 0822101111.CT tu 0021000427864 PHAM THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 1,000,000.00 995035.210422.161728.Chuyen tien ung ho ma so 2022.097
21/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1940177856.ung ho MS 2022.095 (be Tran Dang Tu Nguyen).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1940172561.ung ho MS 2022.097 (a Huynh Huu Tinh).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 1,000,000.00 338260.210422.120243.Ung ho MS 2022.097 Huynh Huu Tinh FT22111087070658
21/04/2022 1,000,000.00 919057.210422.112019.ung ho MS 2022.097 anh Huynh Huu Tinh
21/04/2022 1,000,000.00 593077.210422.111633.VCB;0011002643148;huynh tuyet huong ung ho MS 2022097 anh huynh huu tinh
21/04/2022 1,000,000.00 594814.210422.111220.UNG HO MA SO 2022.097 (ANH HUYNH HUU TINH)-210422-11:12:06 594814
21/04/2022 1,000,000.00 082838.210422.110219.ung ho MS 2022.907 anh HUYNH HUU TINH
21/04/2022 1,000,000.00 134857.210422.105003.Ung ho anh Huynh Huu Tinh - MS 2022.097 FT22111559063712
21/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1939343269.ung ho MS 2022.093 (ba Nguyen Thi Hue).CT tu 0081000946683 NGUYEN THANH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 1,000,000.00 388969.210422.055839.Ung ho MS 2022.096 gia dinh a Cuong. Ha Tinh
21/04/2022 1,000.00 IBVCB.1939234904.hrth.CT tu 1020192502 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 10,000,000.00 570162.210422.081357.Ong Tu Van Ung ho MS 2022.097
21/04/2022 10,002.00 SHGD:10007721.DD:220421.BO:NGUYEN VAN THAO.Remark:ung ho gia dinh anh Cuong
21/04/2022 100,000.00 773146.210422.232249.Chuyen tien ung ho MS 2022.097 anh Huynh Huu Tinh
21/04/2022 100,000.00 MBVCB.1941919541.ung ho NCHCCCL + phuong + 0396006113.CT tu 0141000841528 HOANG THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 100,000.00 MBVCB.1941909332.Ung ho NCHCCCL .CT tu 0011004229105 TRAN HUONG LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 100,000.00 527714.210422.221005.gui ma so 2022 095 096
21/04/2022 100,000.00 491330.210422.191500.VU THANH CONG chuyen khoan ung ho MS 2022 097
21/04/2022 100,000.00 534709.210422.164916.Ung ho MS 2022097 anh Huynh Huu Tinh
21/04/2022 100,000.00 835537.210422.161653.MS 2022 097 ANH HUYNH HUU TINH
21/04/2022 100,000.00 464306.210422.143115.Le Hoa ung ho NCHCCCL
21/04/2022 100,000.00 669406.210422.142322.UNG HO MS 2022.097 ( HUYNH HUU TINH)-210422-14:23:21 669406
21/04/2022 100,000.00 366140.210422.135948.Ung ho MS2022 097 Huynh Huu Tinh
21/04/2022 100,000.00 521820.210422.135007.ung ho NCHCCCL Tran Thi Lua 0822586555
21/04/2022 100,000.00 170259.210422.002808.ung ho MS 2022.097
21/04/2022 100,000.00 156499.210422.120124.T ung ho anh Huynh Huu Tinh MS 2022.097
21/04/2022 100,000.00 566640.210422.101934.DAO VAN NHI chuyen khoan ung ho MS 2022 097 anh Huynh Huu Tinh
21/04/2022 100,000.00 430493.210422.100710.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022095 giup be tran dang tu nguyen
21/04/2022 100,000.00 MBVCB.1939332696.LE NGOC QUY chuyen tien ung ho MS 2022.097 (anh Nguyen Huu Tinh).CT tu 0071000615996 LE NGOC QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 100,000.00 852466.210422.091920.MS 2022.097 FT22111580860988
21/04/2022 100,000.00 MBVCB.1939238213.Ung ho MS 2022.097 (anh Huynh Huu Tinh).CT tu 0451000362240 DOAN HUU NGHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 100,000.00 187726.210422.085718.Ung ho Ms 2022.095 be Tran Dang Tu Nguyen FT22111226508014
21/04/2022 100,000.00 953996.210422.083408.ung ho MS 2022.097 (anh Huynh Huu Tinh). Nguoi gui: Nha Pham
21/04/2022 100,000.00 614466.210422.075245.ung ho em nguyen huu tinh ms 2022097
21/04/2022 100,000.00 MBVCB.1938948565.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.097 a Huynh Huu Tinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 100,000.00 919823.210422.062231.nbnam ho ms 2022.096 gia dinh anh cuong
21/04/2022 100,000.00 113431.210422.013128.Ung ho MS 2022.095 be Tran Dang Tu Nguyen FT22111990596034
21/04/2022 100,000.00 111659.210422.011304.Ung ho MS 2022.092 anh em Vuong Luong FT22111088086683
21/04/2022 100,000.00 654862.210422.000216.Ung ho NCHCCCL Huong Ly 0332274890 FT22111583503164
21/04/2022 150,000.00 487491.210422.144400.ung ho MS 2022 097 anh Huynh Huu Tinh
21/04/2022 150,000.00 171821.210422.100251.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022096 cho gia dinh a cuong
21/04/2022 150,000.00 114068.210422.013837.Ung ho MS 2022.096 gia dinh anh Cuong FT22111744091240
21/04/2022 2,000,000.00 364285.210422.153954.chuyen MS 2022094 (Nguyen thi Van , Hau Trach , Van Thang , Ba vi , Ha Noi )
21/04/2022 20,000.00 MBVCB.1939340961.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.097 (anh Huynh Huu Tinh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 200,000.00 IBVCB.1942000078.MS 2022096 gia dinh anh cuong.CT tu 0071000715931 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/04/2022 200,000.00 759308.210422.211935.Ung ho MS 2022.080 be Kieu Bao Trang FT22112010037417
21/04/2022 200,000.00 022576.210422.210541.ung ho gd anh Cuong ms 2022 096
21/04/2022 200,000.00 MBVCB.1941421132.Ung ho MS 2022.095 (be Tran Dang Tu Quyen)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 200,000.00 787453.210422.184015.MS 2022.097 (ANH HUYNH HUU TINH) CHUC A MAU KHOI BENH-210422-18:40:14 787453
21/04/2022 200,000.00 462454.210422.181628.Gui toi anh Huynh Huu Tinh MS 2022.097 FT22111905968690
21/04/2022 200,000.00 090801.210422.173224.IBFT Ung ho NCHCCCL- Thao Van-0902256627
21/04/2022 200,000.00 540733.210422.162823.MS 2022.097 A Huynh Huu Tinh FT22111996697088
21/04/2022 200,000.00 332116.210422.155532.VCB;0011002643148;Giup anh Huynh Huu Tinh
21/04/2022 200,000.00 444318.210422.154828.Ung ho Huynh Huu Tinh
21/04/2022 200,000.00 848078.210422.152202.Ung ho MS 2022 097 Huynh Huu Tinh
21/04/2022 200,000.00 NGO HIEU VIET - UNG HO NGUYEN THI HUE - MS.2022.093
21/04/2022 200,000.00 MBVCB.1940133272.Ung ho MS 202.097 (anh Huynh Huu Tinh).CT tu 0201000086347 DANG QUOC TY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 200,000.00 MBVCB.1940038275.Ung ho MS 2022.097 (anh Huynh Huu Tinh).CT tu 0601000501509 NGUYEN THI BE NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 200,000.00 930491.210422.122744.Ung ho ms2022 097 Huynh Huu Tinh
21/04/2022 200,000.00 MBVCB.1939987902.MS 2022.097 (anh Huynh Huu Tinh).CT tu 0021001831153 NGUYEN XUAN TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 200,000.00 MBVCB.1939813285.MS 2020.097 ( anh Huynh Huu Tinh).CT tu 0381000558644 MAI PHUONG NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 200,000.00 MBVCB.1939758372.MS 2022.097 (anh Huynh Huu Tinh).CT tu 0611001894933 LE HA LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 200,000.00 156929.210422.110735.ung ho MS 2022.097 (anh Huynh Huu Tinh)
21/04/2022 200,000.00 792296.210422.101703.ung ho MS 2022.097 anh Huynh Huu Tinh
21/04/2022 200,000.00 043105.210422.100043.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022 097 va ma so 2022098
21/04/2022 200,000.00 043563.210422.084712.Ung ho MS 2022 097 anh Huynh Huu Tinh FT22111038403360
21/04/2022 200,000.00 608063.210422.081911.Ung ho NCHCCCL
21/04/2022 200,000.00 028194.210422.081856.Ung ho MS 2022.097 anh Huynh Huu Tinh FT22111571409103
21/04/2022 200,000.00 356049.210422.080140.ung ho MS 2022097 anh Huynh Huu Tinh
21/04/2022 200,000.00 IBVCB.1938812007.MS 2022 096 gia dinh anh Cuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/04/2022 230,000.00 MBVCB.1939412075.Ung ho MS 2022 096 gia dinh anh Cuong.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/04/2022 3,000,000.00 759480.210422.140559.VCB;0011002643148;Gia dinh Giang Khiet HN ung ho MS 2022 088 be Pham Cong Danh
21/04/2022 3,000,000.00 324554.210422.102204.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022097 anh Huynh Huu Tinh
21/04/2022 300,000.00 845114.210422.212850.UNG HO MS 2022.096(GIA DINH ANH CUONG)-210422-21:27:36 845114
21/04/2022 300,000.00 697131.210422.194506.Uh ms 2022.094 FT22111408940688
21/04/2022 300,000.00 757508.210422.172441.UNG HO MS 2022.097 (ANH HUYNH HUU TINH)-210422-17:24:41 757508
21/04/2022 300,000.00 MBVCB.1940544351.Ung ho MS 2022.094 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 300,000.00 MBVCB.1940530209.ung ho ms 2022.097(anh Huynh Huu Tinh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 300,000.00 MBVCB.1940408363.ung ho MS 2022.097.CT tu 0011000057085 NGUYEN VAN GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 300,000.00 227274.210422.130102.MS 2022.097 A. Huynh Huu Tinh. Xa Dong Thoi, huyen Cai Nuoc, Ca Mau FT22111620800872
21/04/2022 300,000.00 573097.210422.121556.Chuyen tien ung ho ms 2022.097
21/04/2022 300,000.00 558491.210422.120731.MS 2022.097
21/04/2022 300,000.00 100805.210422.111212.ct MS 2022.097 ( Anh Huynh Huu Tinh)
21/04/2022 300,000.00 MBVCB.1939697661.UNG HO MS 2022.097 (anh Huynh Huu Tinh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 300,000.00 821595.210422.103151.ung ho ms 2022.097 a huynh huu tinh
21/04/2022 300,000.00 893262.210422.100552.Ung ho NCHCCCL Nga 0983605245
21/04/2022 300,000.00 548861.210422.093631.MS 2022.097 ANH HUYNH HUU TINH CHUC ANH SUC KHOE NGHI LUC VUOT QUA KHO KHAN-210422-09:36:31 548861
21/04/2022 300,000.00 441412.210422.090941.Ung ho MS 2022 097 Huynh huu Tinh
21/04/2022 300,000.00 338241.210422.083355.Ung ho ma so 2022 097 Anh Huynh Huu Tinh
21/04/2022 300,000.00 MBVCB.1939057079.2022.097 Huynh Huu Tinh.CT tu 0861002321166 LUONG MANH SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 400,000.00 560311.210422.100045.UNG HO NCHCCCL + TRI NHA + 0329082092-210422-10:00:45 560311
21/04/2022 5,000,000.00 203948.210422.091914.Ung ho MS 2022.097 anh Huynh Huu Tinh FT22111800043585
21/04/2022 5,000.00 MBVCB.1939322230.Tra Xuan Binh giup ms 2022097.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/04/2022 50,000.00 816334.210422.233402.Ung ho nchcccl FT22112845518027
21/04/2022 50,000.00 MBVCB.1941695154.Ung ho NCHCCCL + Linh&Chi + 0937646024.CT tu 0421000518741 NGUYEN THI MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 50,000.00 356252.210422.193220.2022088 pham cong danh
21/04/2022 50,000.00 IBVCB.1940826053.Giup ma so 2202.097 anh Huynh Huu Tinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/04/2022 50,000.00 MBVCB.1940425877.MS 2022.089 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 50,000.00 420614.210422.140911.Ung ho NCHCCCL FT22111529063334
21/04/2022 50,000.00 153342.210422.121103.CK tu 020554600001 den 0011002643148. ND:Ung ho NCHCCCL
21/04/2022 50,000.00 920008.210422.060802.Ung ho MS 2022.095 be Tran Dang Tu Nguyen
21/04/2022 500,000.00 616519.210422.205905.ung ho MS 2022.095 be Tran Dang Tu Nguyen
21/04/2022 500,000.00 845528.210422.185005.Chuyen tien ung ho a Huynh Huu Tinh
21/04/2022 500,000.00 374433.210422.162320.Ung ho MS 2022. 093 Ba Nguyen Thi Hue FT22111340531802
21/04/2022 500,000.00 MBVCB.1940417219. ck tu thien MS 2022.097 ( anh Huynh Huu Tinh ).CT tu 0071005750322 TRAN VAN CHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 500,000.00 426915.210422.122708.MS 2022.097 ANH HUYNH HUU TINH
21/04/2022 500,000.00 MBVCB.1939874688.ms 2022 097 uh Huynh Huu Tinh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/04/2022 500,000.00 837819.210422.114345.Ung ho MS 2022 097 anh Huynh Huu Tinh
21/04/2022 500,000.00 MBVCB.1939737952.Ung ho MS 2022.097.CT tu 0341000057644 BUI DUC THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 500,000.00 MBVCB.1939672444.Ung ho MS 2022.078.CT tu 0011003658264 NGUYEN THI HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 500,000.00 MBVCB.1939636982.ung ho MS. 2022.097 (anh Huynh Huu Tinh).CT tu 0071004004421 NGUYEN TRUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 500,000.00 MBVCB.1939629626.ung ho MS 2022.086 (chu Tran Thien Duc).CT tu 0071004004421 NGUYEN TRUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 500,000.00 MBVCB.1939622547.NGUYEN TRUONG GIANG chuyen tien ung ho MS 2022.089 (be Tran Ngoc Linh).CT tu 0071004004421 NGUYEN TRUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 500,000.00 MBVCB.1939616737.ung ho MS 2022.093 (Ba Nguyen Thi Hue).CT tu 0071004004421 NGUYEN TRUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 500,000.00 724708.210422.103426.MS 2022 097 Anh Huynh Huu Tinh
21/04/2022 500,000.00 127138.210422.093034.LE CHI THANH ung ho Chi Nguyen Thi Van MS 2022.094
21/04/2022 500,000.00 693983.210422.092833.Ung ho MS 2022.097 Huynh Huu Tinh
21/04/2022 500,000.00 MBVCB.1939290984.Giup do ma so 2022.097.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/04/2022 500,000.00 638477.210422.085829.MS2022.097 HuynhHuuTinh
21/04/2022 79,993.00 MBVCB.1941946253.2001.VCB Rewards.Ung ho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.kho khan
22/04/2022 1,000,000.00 722369.220422.213603.Ung ho ma so 2021 267 5 be mo coi
22/04/2022 1,000,000.00 454143.220422.191656.Ung ho ms 2022.098 ( chau Nguyen Thi Thu Tra)
22/04/2022 1,000,000.00 351552.220422.183334.Bao Bao Uh Ms 2022.097 Huynh Huu Tinh FT22112879608871
22/04/2022 1,000,000.00 IBVCB.1944226419.Ban doc Q3 HCM ung ho Ms 2022.095 (Tran Dang Tu Uyen).CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 1,000,000.00 141139.220422.095948.DINH TAN THE chuyen tien ung ho NCHCCCL 0902523435
22/04/2022 1,000,000.00 681886.220422.095631.ung ho ma so MS 2022.097 anh HUYNH HUU TINH
22/04/2022 1,000.00 IBVCB.1943453287.asdf.CT tu 1027287156 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 1,000.00 IBVCB.1942548327.ythyt.CT tu 1026380009 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 10,000.00 MBVCB.1945552781.ung ho quy tu thien.CT tu 0931004204148 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/04/2022 100,000.00 193880.220422.220528.Ung ho MS 2022.098 ( Chau Nguyen Thi Thu Tra).
22/04/2022 100,000.00 192970.220422.220120.Ung ho MS2022.097 ( anh Huynh Huu Tinh)
22/04/2022 100,000.00 582942.220422.214523.Nguyen Thi Hoa ung ho MS 2022.093 FT22113001408231
22/04/2022 100,000.00 582189.220422.214355.Nguyen Thi Hoa ung ho MS 2022.089 FT22113350004802
22/04/2022 100,000.00 581449.220422.214234.Nguyen Thi Hoa ung ho MS 2022.097 FT22113334479724
22/04/2022 100,000.00 397389.220422.171005.Ung ho MS 2022 098 chau NGUYEN THI THU TRA
22/04/2022 100,000.00 MBVCB.1944363660.Ms 2022.098 (Chau Nguyen Thi Thu Tra).CT tu 0011001617004 NGUYEN HUYEN QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 100,000.00 230401.220422.133344.Ung ho MS2022 098 Nguyen Thi Thu Tra
22/04/2022 100,000.00 258487.220422.123959.MS 2022 098 chau Nguyen Thi Thu Tra
22/04/2022 100,000.00 177081.220422.113622.chau nguyen thanh tra.Mong chau het benh
22/04/2022 100,000.00 MBVCB.1943116556.ung ho MS 2022.098 chau nguyen thu tra.CT tu 0011004071291 NGUYEN THI PHONG TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 100,000.00 313097.220422.090952.T ung ho chau Nguyen Thi Thu Tra MS 2022.098
22/04/2022 100,000.00 MBVCB.1942593191.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.097 (anh Huynh Huu Tinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 100,000.00 MBVCB.1942588639.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.098 (chau Nguyen Thi Thu Tra).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 100,000.00 536396.220422.082216.VCB;0011002643148;NGUYEN THI AN chuyen khoan ung ho MS 2022 098
22/04/2022 100,000.00 909124.220422.074550.Ung ho NCHCCCL My 0917865996
22/04/2022 100,000.00 190084.220422.072448.Vinh Nam ung ho ms 2022 098 chau Nguyen Thi Thu Tra
22/04/2022 175,000.00 ATM_FTF.10800545.041098.20220422.132341.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
22/04/2022 2,500.00 446454.220422.090625.ung ho MS 2022 097 NAM MO A DI DA PHAT
22/04/2022 20,000.00 811090.220422.211331.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL be Chau
22/04/2022 20,000.00 MBVCB.1945274733.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.098 (chau Nguyen Thi Thu Tra).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 20,000.00 525583.220422.104112.ung ho nchcccl
22/04/2022 200,000.00 IBVCB.1944396760.MS 2022 098 chau Nguyen Thi Thu Tra.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/04/2022 200,000.00 550810.220422.155213.ung ho nchcccl
22/04/2022 200,000.00 114540.220422.151323.Ung ho MS 2022.098 chau Nguyen Thi Thu Tra
22/04/2022 200,000.00 000054.220422.142817.Ung ho MS 2022.097 ( anh Huynh Huu Tinh )
22/04/2022 200,000.00 605002.220422.142550.MS 2022 097 anh Huynh Huu Tinh
22/04/2022 200,000.00 556454.220422.141247.Ms 2022 098 chau Nguyen Thi Thu Tra
22/04/2022 200,000.00 104510.220422.140504.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 97 anh Huynh Huu Tinh
22/04/2022 200,000.00 128375.220422.135018.NGUYEN VIET TAN ung ho MS 2022097( anh Huynh Huu Tinh)
22/04/2022 200,000.00 MBVCB.1943160926.MS 2022.098.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 200,000.00 IBVCB.1942900343.TKV xin gui MS 2022.094 (chi Nguyen Thi Van).CT tu 1015020643 TRAN KHANH VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 250,000.00 MBVCB.1944832243.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.098( chau Nguyen Thi Thu Tra).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 3,000,000.00 763740.220422.150833.Ung ho ma so 2022 097 anh Huynh Huu Tinh
22/04/2022 300,000.00 MBVCB.1945364966.Ung ho ms 2022.097 huynh huu tinh.CT tu 0491000055222 NGUYEN PHU NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 300,000.00 MBVCB.1945340092.Ung ho MS 2022098(chau nguyen thi thu tra).CT tu 0391001000769 NGUYEN THANH SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 300,000.00 271685.220422.165154.Ung Ho MS 2022.098 chau nguyen thi thu tra FT22112907070209
22/04/2022 300,000.00 MBVCB.1942583564.ung ho ms 2022.098(chau Nguyen Thi Thu Tra).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 300,000.00 357427.220422.085705.Ung ho MS 2022 097 em Huynh Huu Tinh
22/04/2022 350,000.00 IBVCB.1942972132.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.097 (anh Huynh Huu Tinh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 360,000.00 900841.220422.183555.ung ho ms 2022.098 chau Nguyen Thi Thu Tra
22/04/2022 40,000.00 862519.220422.211422.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL Phong Thuy
22/04/2022 400,000.00 MBVCB.1944680570. MAI, UH MS 2022, 080.CT tu 0461000535177 DIEP THI THE MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 450,000.00 IBVCB.1945733872.2022.079 2022.082 2022.086.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/04/2022 5,000.00 MBVCB.1943286344.Tra Xuan Binh giup ms 2022098.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/04/2022 50,000.00 446169.220422.205123.Ung ho MS 2022098 chau Nguyen Thi Thu Tra FT22112801000090
22/04/2022 50,000.00 IBVCB.1944041788.Giup ma so 2203.098 chau Nguyen Thi Thu Tra .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/04/2022 50,000.00 279221.220422.142334.Ung ho MS 2022.098 FT22112457070764
22/04/2022 50,000.00 081434.220422.142121.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022098 chau Nguyen Thi Thu Tra
22/04/2022 50,000.00 232619.220422.131555.DAM VAN BINH Chuyen tien
22/04/2022 50,000.00 MBVCB.1943534970.UH MS 2022.098.CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 50,000.00 154097.220422.115452.ung ho NCHCCCL Thai 0966583803
22/04/2022 50,000.00 693181.220422.102932.Ung ho MS 2022.098 chua Nguyen Thi Thu Tra
22/04/2022 50,000.00 IBVCB.1942676184.ung ho ma so MS 2022 098 chau Nguyen Thi Thu Tra.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/04/2022 50,000.00 IBVCB.1942669768.ung ho ma so MS 2022 096 gia dinh anh Cuong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/04/2022 50,000.00 IBVCB.1942663214.ung ho ma so MS 2022 095 be Tran Dang Tu Nguyen.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/04/2022 50,000.00 IBVCB.1942656700.ung ho ma so MS 2022 097 anh Huynh Huu Tinh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/04/2022 500,000.00 MBVCB.1944701836.Mai, UH MS 2022.093.CT tu 0461000535177 DIEP THI THE MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 500,000.00 182290.220422.150452.UNG HO MS 2022.098 chau NGUYEN THI THU TRA FT22112044899241
22/04/2022 500,000.00 761037.220422.123601.VCB;0011002643148;BUI THI NHUNG chuyen khoan cho MS 2022088 be pham cong danh
22/04/2022 500,000.00 MBVCB.1943204178.MS 2022.098 (chau Nguyen Thi Thu Tra).CT tu 0071001339961 VUONG THI KIM PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 500,000.00 MBVCB.1943175281.Nhagao ung ho MS 2022.095 (be Tran Dang Tu Nguyen).CT tu 1023527828 LE THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 500,000.00 IBVCB.1942982150.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.098 (chau Nguyen Thi Thu Tra).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/04/2022 500,000.00 SHGD:10007352.DD:220422.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.096 gia dinh anh Cuong
22/04/2022 500,000.00 906315.220422.074355.Chuyen tien ung ho chau nguyen thi thu tra ms 2022098
22/04/2022 500,000.00 MBVCB.1942139193.Ung ho MS 2022084 Be Hoai Anh.CT tu 0501000015819 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/04/2022 500,000.00 818283.220422.013513.Ung ho ms2022.097 anh Huynh Huu Tinh
22/04/2022 800,000.00 IBVCB.1945728751.2022.081 2022.083 2022.089 2022.093.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/04/2022 1,000,000.00 685510.230422.225257.ung ho NCHCCCL. le minh tuan. 0987200118
23/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1948502006.ms 2022 099 gia dinh chi Nga.CT tu 0081000321887 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/04/2022 1,000,000.00 680727.230422.161805.NGUYEN DUC THINH chuyen khoan ung ho MS 2021 267 5 be mo coi
23/04/2022 1,000,000.00 561577.230422.154145.DO HUU MUNG chuyen MS 2022099 gd chi nga
23/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1946799371.Giup do ma so 2022.099.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 1,000,000.00 751364.230422.122511.Ung ho MS 2022099 Gia dinh chi Nga FT22113688512066
23/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1946340051.MS 2022.099 gia dinh chi Nga.CT tu 0181003499425 NGUYEN VAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 1,000,000.00 604073.230422.061032.Ung ho MS 2022.098 chau Nguyen Thi Thanh Tra. Bac Ninh
23/04/2022 1,300,000.00 477722.230422.064428.Ung ho cac ma so 2022.098/500k, 2022.097/500k, 2022.092/300k
23/04/2022 100,000.00 217989.230422.111747.Ung ho NCHCCCL Hoang 0979568099
23/04/2022 100,000.00 321710.230422.205626.dieu ly MS2022.097( Huynh huu Tinh)
23/04/2022 100,000.00 527838.230422.203305.Ung ho NCHCCCL
23/04/2022 100,000.00 481168.230422.201730.gui mso 2022 097 098
23/04/2022 100,000.00 484193.230422.201122.MS 2022.099 gd chi Nga. Tuyen Q.5 ung ho. Cam on Bao VNN. FT22115073020401
23/04/2022 100,000.00 MBVCB.1948272812.Ung ho MS2022.099 (gia dinh chi Nga).CT tu 0011004018090 LE XUAN KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 100,000.00 056392.230422.194736.VCB;0011002643148;HOANG BICH HOP chuyen khoan ung ho NCHCCCL
23/04/2022 100,000.00 644535.230422.190959.ung ho NCHCCCL
23/04/2022 100,000.00 674342.230422.180025.MS 2022 gia dinh chi Nga
23/04/2022 100,000.00 814989.230422.170029.Ung ho MS 2022 099 gia dinh chi NGA
23/04/2022 100,000.00 317628.230422.153203.dieu ly .Ms2022.098( chauNguyen thi thuTra)
23/04/2022 100,000.00 317602.230422.152939.dieu ly Ms2022.099( gd chi Nga)
23/04/2022 100,000.00 241645.230422.152253.ung ho MS 2022.099 ( gia dinh chi Nga )
23/04/2022 100,000.00 001298.230422.121752.Uh MS 2022099 gia dinh chi Nga
23/04/2022 100,000.00 MBVCB.1946586751.Ung ho MS2022.099.CT tu 0021000467786 NGUYEN DUC GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 100,000.00 456546.230422.095153.MS 2022 099 Gia dinh chi Nga
23/04/2022 100,000.00 074671.230422.094315.ung ho ms 2022.095 be Tran Dang Tu Nguyen FT22113008309395
23/04/2022 100,000.00 073670.230422.094151.ung ho ms 2022.094 chi Nguyen Thi Van FT22113931716328
23/04/2022 100,000.00 072397.230422.093956.ung ho ms 2022.093 Ba Nguyen Thi Hue FT22113930078807
23/04/2022 100,000.00 MBVCB.1946211503.Ung ho MS 2022.099 (gia dinh chi Nga).CT tu 0991000043312 TRINH TO NA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 100,000.00 712689.230422.080345.T ung ho gia dinh chi Nga MS 2022.099
23/04/2022 140,000.00 MBVCB.1947476362.Ung ho MS 2022 099 Gia dinh Chi Nga.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/04/2022 2,000,000.00 874175.230422.141114.VCB;0011002643148;Tran Hur Duc chuyen khoan ho tro Huynh Huu Tinh MS 2022097 tri benh
23/04/2022 2,000,000.00 MBVCB.1946150525.MS 2022.099 gia dinh chi Nga.CT tu 0331000429406 NGUYEN KHAC GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 2,000,000.00 682773.230422.071326.Chuyen tien ung ho MS 2022.099 (Gia dinh chi Nga)
23/04/2022 2,500.00 860429.230422.112848.ung ho MS 2022 098 NAM MO A DI DA PHAT
23/04/2022 20,000.00 690963.230422.221834.23400255533-0901655576-ms 2022097 anh huynh huu tinh nguyen thi du chuyen khoan
23/04/2022 20,000.00 MBVCB.1947091098.MS 2022.099 (Gia dinh chi Nga).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 20,000.00 MBVCB.1946203781.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.099(Gia Dinh Chi Nga).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 200,000.00 MBVCB.1948721265.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.095-BeTranDangTuQuyen.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 200,000.00 MBVCB.1948719343.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.096-GDAnhCuong.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 200,000.00 MBVCB.1948717893.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.098-ChauNguyenThiThuTra.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 200,000.00 MBVCB.1948713950.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.093-BaNguyenThiHue.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 200,000.00 MBVCB.1948710607.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms 2022.090-GDAnhNguyenTienThuong.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 200,000.00 MBVCB.1948710894.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms 2022.085-GDChiPhuong.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 200,000.00 MBVCB.1948684961.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2022.084-BeHoaiAnh.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 200,000.00 094714.230422.213158.Ung ho MS 2022099 gia dinh chi Nga FT22115009420068
23/04/2022 200,000.00 MBVCB.1948377832.Ung ho MS 2022.099 gia dinh chi Nga.CT tu 0181004882785 LE ANH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 200,000.00 529659.230422.175857.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2022.099
23/04/2022 200,000.00 303793.230422.155524.ung ho MS 2022.097 ( anh huynh huu tinh )
23/04/2022 200,000.00 753481.230422.141001.Ung ho ma so 2022.099 gia dinh chi Nga
23/04/2022 200,000.00 MBVCB.1946678797.Ung ho MS 2022.099.CT tu 0451000504598 VU CONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 200,000.00 101323.230422.111301.Ung ho MS 2022.099 (Gia dinh chi Nga)
23/04/2022 200,000.00 917388.230422.104809.Ung ho MS 2022 099 gia dinh chi Nga Xa Huong Binh Huyen Huong Khue tinh Ha Tinh
23/04/2022 200,000.00 876040.230422.104436.ung ho MS 2022.099 gia dinh chi Nga
23/04/2022 200,000.00 795654.230422.100216.MS 2022.099 Gia dinh chi Nga
23/04/2022 200,000.00 079810.230422.095030.ung ho ms 2022.096 gia dinh anh Cuong FT22113100900945
23/04/2022 200,000.00 078569.230422.094843.ung ho ms 2022.099 gia dinh chi Nga FT22113224097060
23/04/2022 200,000.00 077748.230422.094734.ung ho ms 2022.098 chau Nguyen Thi Thu Ha FT22113983272038
23/04/2022 200,000.00 MBVCB.1946311764.Ung ho Ms 2022.099 (gia dinh chi Nga).CT tu 1016292337 LE TRUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 200,000.00 076893.230422.094625.ung ho ms 2022.097 anh Huynh Huu Tinh FT22113607006712
23/04/2022 200,000.00 005166.230422.094511.Ung ho ms 2022.099 gia dinh chi Nga
23/04/2022 200,000.00 226317.230422.083258.UNG HO MS 2022.095- BE TRAN DANG TU NGUYEN-230422-08:32:32 226317
23/04/2022 200,000.00 624449.230422.074344.VCB;0011002643148;DO DINH CUONG chuyen khoan ung ho gia dinh anh quoc son
23/04/2022 200,000.00 568264.230422.071957.Ung ho MS 2022 099 gia dinh chi Nga FT22113199902290
23/04/2022 200,000.00 565396.230422.070640.Ung ho MS 2022.099 FT22113042065382
23/04/2022 30,000.00 6.412.072.304.220.820.000.000.000
23/04/2022 300,000.00 MBVCB.1948716119.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.099-GDChiNga.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 300,000.00 320841.230422.192958.Ong ba KhaiTam gui gia dinh chau Nga,ms 2022.099
23/04/2022 300,000.00 172009.230422.170545.MS 2022099 CHI NGA
23/04/2022 300,000.00 885029.230422.160337.Ung ho ms 2022.099 Gia dinh chi Nga FT22113760780397
23/04/2022 300,000.00 MBVCB.1946870840.UNG HO MS 2022.099 (gia dinh chi Nga).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 300,000.00 MBVCB.1946678557.Ung ho( gia dinh chi nga) o ha tinh.CT tu 0391001000769 NGUYEN THANH SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 300,000.00 499688.230422.113459.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL Tran thi phuong 0353804342
23/04/2022 300,000.00 292495.230422.100812.VCB;0011002643148;NGUYEN THI KIM NGAN ung ho MS 2022099 gia dinh chi Nga
23/04/2022 300,000.00 603121.230422.085348.ung ho ms 2022 099 gd chi Nga
23/04/2022 300,000.00 223395.230422.080133.Ung ho Ms 2022 099 Gia dinh Chi Nga
23/04/2022 400,000.00 744385.230422.121316.Ungho MS 2022.099 gia dinh chi Nga FT22113603223198
23/04/2022 5,000,000.00 611448.230422.080345.Ong Tu Van ung ho cho MS 2022.099 Gia dinh chi Nga
23/04/2022 5,000.00 MBVCB.1946901845.Tra Xuan Binh giup ms 2022099.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/04/2022 50,000.00 379880.230422.194332.MS 2022099
23/04/2022 50,000.00 IBVCB.1946949840.Giup ma so 2202.099 gia dinh chi Nga .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/04/2022 50,000.00 757024.230422.123518.Ung ho MS 2022.099 gia dinh chi Nga FT22113010872208
23/04/2022 50,000.00 929284.230422.115218.Ung ho NCHCCCL Luyen 0355237116
23/04/2022 50,000.00 583553.230422.080927.Ung ho MS 2022099 gia dinh chi Nga FT22113070960031
23/04/2022 500,000.00 116042.230422.183053.MS 2022.097 anh Huynh Huu Tinh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
23/04/2022 500,000.00 114465.230422.182423.MS 2022.098 chau Nguyen Thi Thu Tra Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
23/04/2022 500,000.00 MBVCB.1947945806.Ung ho MS2022.099 (gd chi Nga).CT tu 0011000736639 NGUYEN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 500,000.00 MBVCB.1947175280.ms 2022 099 uh gia dinh chi Nga.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/04/2022 500,000.00 599723.230422.122139.MS 2022.099
23/04/2022 500,000.00 545233.230422.110021.ung ho MS 2022.099 (gia dinh chi Nga)
23/04/2022 500,000.00 591978.230422.104333.Ung ho MS 2022 099 Gia dinh chi Nga
23/04/2022 500,000.00 MBVCB.1946399766.Chuyen cho MS 2022.099 -gia dinh chi Nga .CT tu 0051000541777 DANG THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 500,000.00 149022.230422.100429.Ung ho MS 2022.099
23/04/2022 500,000.00 636842.230422.085717.Ung ho MS 2022.099 gia dinh chi Nga
23/04/2022 500,000.00 713012.230422.084508.IBFT giup Ms 2022.099 gd chi Nga
23/04/2022 500,000.00 274406.230422.083137.ung ho MS 2022 099 Gia dinh chi Nga
23/04/2022 500,000.00 503183.230422.080356.ung ho MS 2022.099 gia dinh chi Nga
23/04/2022 500,000.00 MBVCB.1946003894.Ung ho NCHCCCL Mai Duc Trung 0979363625.CT tu 1018992979 MAI DUC TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/04/2022 500,000.00 443947.230422.054527.SBR TERRAPAY MU Thu Trinh Thi
23/04/2022 70,000.00 676078.230422.174439.Ung ho NCHCCCL
23/04/2022 800,000.00 697113.230422.213221.MS 2022 099 gia dinh chi Nga
24/04/2022 1,000,000.00 454140.240422.224646.IBFT ung ho MS 2022093 Ba Nguyen Thi Hue
24/04/2022 1,000,000.00 453616.240422.224428.IBFT ung ho MS 2022100 co Ho thi hanh
24/04/2022 1,000,000.00 211923.240422.182251.Ung ho MS 2022 097 a Huynh Huu Tinh
24/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1949810953.MS 2022.100 (co Ho Thi Hanh).CT tu 0431000000081 TRAN LE DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/04/2022 1,000,000.00 988241.240422.073931.MS 2022096 gia dinh anh Cuong
24/04/2022 1,000.00 IBVCB.1949264786.asdf.CT tu 1027287136 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/04/2022 1,000.00 IBVCB.1949234822.asdfd.CT tu 1027487707 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/04/2022 10,000.00 IBVCB.1951200153.UNG HO MS 2022 100 CO HANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/04/2022 10,000.00 IBVCB.1951198490.UNG HO MA SO 2022 099 CHI NGA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/04/2022 10,000.00 IBVCB.1951195581.UNG HO MS 2022 098 CHAU TRA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/04/2022 10,000.00 IBVCB.1951194907.UNG HO MS 2022 097 ANH TINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/04/2022 10,000.00 IBVCB.1951192772.UNG HO MS 2022 096 ANH CUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/04/2022 10,000.00 IBVCB.1951191484.UNG HO MS 2022 095 BE NGUYEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/04/2022 10,000.00 IBVCB.1951190828.UNG HO MS 2022 094 CHI VAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/04/2022 100,000.00 518465.240422.221956.MS 2022.093 NGUYEN THI HUE
24/04/2022 100,000.00 301621.240422.202314.Ung ho NCHCCCL Hong Son 0379053808
24/04/2022 100,000.00 984222.240422.195918.ng h MS 2022.098 chu Nguyn Th Thu Tr
24/04/2022 100,000.00 156995.240422.193532.DAO VAN NHI chuyen khoan MS 2022 100 co Ho Thi Hanh
24/04/2022 100,000.00 357221.240422.181347.Trinh Thi Thu Uyen ung ho MS 2022.096 - gia dinh anh Cuong FT22115773440487
24/04/2022 100,000.00 346144.240422.175542.Nguyen Cam Tu ung ho MS 2022.097 - anh Huynh Huu Tinh FT22115166024036
24/04/2022 100,000.00 289324.240422.163106.Tran Trung Tri ung ho MS 2022.098 - chau Nguyen Thi Thu Ha FT22115680536393
24/04/2022 100,000.00 287453.240422.162818.Vo Thi Ut ung ho MS 2022.099 - gia dinh chi Nga FT22115078391989
24/04/2022 100,000.00 501133.240422.160400.ms 2022 099 gd chi nga
24/04/2022 100,000.00 264805.240422.155340.CH Phuoc Xuong Sadec ung ho MS 2022.100 - co Ho Thi Hanh FT22115900078528
24/04/2022 100,000.00 IBVCB.1950117800.MS 2022. 098.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/04/2022 100,000.00 205010.240422.142057.Ung ho MS2022 100 co Ho Thi Hanh
24/04/2022 100,000.00 199050.240422.141832.Ung ho MS2022 099 gd chi Nga
24/04/2022 100,000.00 885752.240422.140552.Ung ho MS 2022.099 gia dinh chi Nga
24/04/2022 100,000.00 262971.240422.103209.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.100 co Ho Thi Hanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22115915097176
24/04/2022 100,000.00 344820.240422.084231.ung ho nchcccl
24/04/2022 100,000.00 MBVCB.1949016787.Nhan Danh Chua Jesus kito phuc sinh XINUNGHO MS 2022.098 ( chauNGUYENTHITHUHA o BacNinh ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/04/2022 20,000.00 MBVCB.1950636241.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT - UH MS 2022.098.CT tu 1012530311 PHAN LY NGUYET THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/04/2022 20,000.00 MBVCB.1949187993.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.100(co Ho Thi Hanh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/04/2022 200,000.00 214842.240422.183042.Ung ho MS 2022 098 chau Nguyen Thi Thu Tra
24/04/2022 200,000.00 679786.240422.164846.Chuyen tien ung ho MS 2022099
24/04/2022 200,000.00 MBVCB.1950269394.ung ho MS 2022.099?(gia dinh chi nga).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/04/2022 200,000.00 MBVCB.1950105193.Nhaahn ung ho ms 2022.100.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/04/2022 200,000.00 MBVCB.1949742772.ung ho MS 2022.100?(co Ho Thi Hanh).CT tu 0451000429713 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/04/2022 200,000.00 870497.240422.130438.Ung ho NCHCCCL Nguyen Bich Hang 0913246746
24/04/2022 200,000.00 719127.240422.114756.ung ho. MS. 2022.99 gia dinh chi Nga
24/04/2022 200,000.00 MBVCB.1949530749. ms 2022 098 thu tra.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/04/2022 200,000.00 MBVCB.1949070750.MS 2022100 Co Ho Thi Hanh.CT tu 0021000845062 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/04/2022 200,000.00 564425.240422.073647.UNG HO MS 2022097 ANH HUYNH HUU TINH-240422-07:36:47 564425
24/04/2022 240,000.00 407313.240422.152258.Ung ho NCHCCCL Hang 0359117269 FT22115258468718
24/04/2022 250,000.00 MBVCB.1951116015.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.100(co Ho Thi Hanh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/04/2022 3,000,000.00 763723.240422.193751.GHI RO UNG HO MS 2022.098 (CHAU NGUYEN THI THU TRA)-240422-19:37:50 763723
24/04/2022 3,000,000.00 997241.240422.095757.Ong Tu Van giup do ms2022.100, co Hanh chua benh
24/04/2022 30,000.00 034466.240422.143016.Lan Huong ninh binh ung ho NCHCCCL
24/04/2022 300,000.00 130739.240422.214151.ung ho MS 2022 099 Gia dinh chi Nga
24/04/2022 300,000.00 MBVCB.1950580447.MS 2022.097( anh Huynh Huu Tinh) .CT tu 0021000249379 DANG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/04/2022 300,000.00 341070.240422.130354.Ung ho gia dinh chi Nga. anh Dinh Viet Son. MS 2022.099 FT22115974858703
24/04/2022 300,000.00 053498.240422.095128.Ung ho NCHCCCL Fan Rikimaru
24/04/2022 300,000.00 993784.240422.074313.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 100 co Ho Thi Hanh
24/04/2022 5,000,000.00 764036.240422.193857.GHI RO UNG HO MS 2022.099 (GIA DINH CHI NGA)-240422-19:38:56 764036
24/04/2022 5,000.00 MBVCB.1950056759.Tra Xuan Binh giup ms 2022100.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/04/2022 50,000.00 704826.240422.215358.Ung ho MS 2022.099 Gia dinh chi Nga
24/04/2022 50,000.00 IBVCB.1949828839.Giup ma so 2202.100 co Ho Thi Hanh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/04/2022 50,000.00 678798.240422.130418.ung ho NCHCCCL+ Nguyen Hanh
24/04/2022 50,000.00 007330.240422.125404.ung ho nchcccl Kimoanh 0986923140
24/04/2022 50,000.00 MBVCB.1949548184.ms 22 020.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/04/2022 50,000.00 MBVCB.1949522613.ms 2022 099.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/04/2022 50,000.00 Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Nhu Thong 0978055651
24/04/2022 500,000.00 926498.240422.192213.Chuyen tien Ung ho NCHCCCL
24/04/2022 500,000.00 304715.240422.165348.ung ma so 2022.099 gia dinh chi Nga FT22115604172789
24/04/2022 500,000.00 392043.240422.145412.UNG HO MS 2022.100 co HO THI HANH FT22115660092448
24/04/2022 500,000.00 MBVCB.1949678217.MS2022.099 ung ho gd chi nga..CT tu 1016440686 HA DUYEN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/04/2022 500,000.00 204761.240422.083328.Ung ho be Tran dang Tu Nguyen ms 2022 095 FT22115057684733
24/04/2022 600,000.00 653270.240422.211546.Hoang Thi Kim Lan ung ho ms 2022.098 nguyen thi thu tra
25/04/2022 1,000,000.00 225672.250422.223038.UNG HO GIA DINH CHI NGA MS 2022.099-250422-22:30:16 225672
25/04/2022 1,000,000.00 206453.250422.211957.UNG HO MS 2022.099 (GIA DINH CHI NGA)-250422-21:19:56 206453
25/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1955565578.tu thien.CT tu 0491000051426 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/04/2022 1,000,000.00 795259.250422.094508.Chuyen tien ho thi hanh FT22115533377015
25/04/2022 1,500,000.00 923502.250422.080008.Kolmakova Ekaterina giup do cho MS 2022.100 co Ho Thi Hanh
25/04/2022 100,000.00 672954.250422.231316.202296 ung ho gia dinh a Cuong
25/04/2022 100,000.00 534786.250422.230726.Ung ho NCHCCCL
25/04/2022 100,000.00 932745.250422.223619.ung ho MS 2022 . 098 (Nguyen Thi Thu Tra)
25/04/2022 100,000.00 235038.250422.223434.ung ho MS 2022 . 099 ( gia dinh chi Nga)
25/04/2022 100,000.00 963953.250422.223220.ung ho MS 2022 . 100 (Ho Thi Hanh)
25/04/2022 100,000.00 405297.250422.220559.UNG HO NCHCCCL HUYEN 0975381117
25/04/2022 100,000.00 835413.250422.215018.Ung ho Ms 2022.099 gia dinh chi Nga
25/04/2022 100,000.00 798019.250422.213639.ung ho NCHCCCL tran thi ngoan 0794976686
25/04/2022 100,000.00 955652.250422.202235.VCB;0011002643148;NGUYEN TRONG TINH chuyen khoan
25/04/2022 100,000.00 865559.250422.180745.VCB;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2022 100 co Ho Thi Hanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
25/04/2022 100,000.00 510066.250422.180321.Nguyen Hung Thinh ung ho MS 2022.091 - co Le Thi Thuy FT22115515215883
25/04/2022 100,000.00 502015.250422.175350.Vo Cao Thanh ung ho MS 2022.092 - anh em Vuong Luong FT22115991011191
25/04/2022 100,000.00 497965.250422.174917.Tran Thi Thao ung ho MS 2022.93 - ba Nguyen Thi Hue FT22115072498951
25/04/2022 100,000.00 490664.250422.174106.Cao Thi Thuan ung ho MS 2022.094 - chi Nguyen Thi Van FT22115614780605
25/04/2022 100,000.00 487288.250422.173722.Cao Thi Thuan ung ho MS 2022.095 - be Tran Dang Tu Nguyen FT22115343701962
25/04/2022 100,000.00 MBVCB.1952358753.Ung ho Ms 2022.089 (be Tran Ngoc Linh).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/04/2022 100,000.00 514674.250422.081451.IBFT 2022.100hothihanh
25/04/2022 100,000.00 MBVCB.1951455199.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.100 (co Ho Thi Hanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/04/2022 100,000.00 MBVCB.1951404398.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.099 (gia dinh chi Nga).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/04/2022 100,000.00 MBVCB.1951349309.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Hai Duong 0908330019.CT tu 0081000946711 NGUYEN THI HAI DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/04/2022 100,000.00 820887.250422.002131.MS 2022.079 (ANH PHAM VAN HOA)-250422-00:21:31 820887
25/04/2022 100,000.00 820519.250422.001758.MS 2022.074 (CHAU BUI QUANG HUY)-250422-00:17:58 820519
25/04/2022 100,000.00 819710.250422.000858.MS 2022.080 (BEKIEU BAO KHANG)-250422-00:08:58 819710
25/04/2022 150,000.00 819959.250422.001200.MS 2022.078 (BE NGUYEN NU TAM DI)-250422-00:12:00 819959
25/04/2022 2,000,000.00 MBVCB.1952100795.Ung ho MS 2022.099 (gd Chi Nga).CT tu 0121000644933 LAM HUNG PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/04/2022 20,000,000.00 NGUYE NBACH TRANG// UNG HO MA SO: 2022.093 BA NGUYEN THI HUE VA MA SO:2022.097 ANH HUYNH HUU TINH. MOI MS: 10 TRIEU VND
25/04/2022 200,000.00 432147.250422.221721.ung ho MS 2022 100 co Ho Thi Hanh
25/04/2022 200,000.00 821167.250422.155208.Chuyen tien ung ho MS 2022.100 Ho Thi Hanh
25/04/2022 200,000.00 SHGD:10007199.DD:220425.BO:HUYNH THI PHUONG LIEN.Remark:MS 2022.094 CHI NGUYEN THI VAN
25/04/2022 200,000.00 MBVCB.1952819697.ung ho ms 2022.100 (co ho thi hanh).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/04/2022 200,000.00 112690.250422.120502.TTTP ung ho Ms2022.100 co Ho Thi Hanh
25/04/2022 200,000.00 SHGD:10003829.DD:220425.BO:DOAN HAI DANG.Remark:Ms 2022 099 gia dinh chi Nga
25/04/2022 200,000.00 SHGD:10000446.DD:220425.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 099 CHI NGA
25/04/2022 200,000.00 034754.250422.082649.MS 2022 100 ung ho co Ho Thi Hanh FT22115125017591
25/04/2022 200,000.00 MBVCB.1951423923.Ung ho MS 2022.098 (chau NTT Tra).CT tu 0011003588803 PHAM DUY KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/04/2022 202,969.00 INTEREST PAYMENT
25/04/2022 250,000.00 MBVCB.1955261527.ung ho MS 2022.098 (chau nguyen thi thu tra ).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/04/2022 30,000.00 633021.250422.194658.MoMoT0919121217T23460335238T970436T2022 098
25/04/2022 30,000.00 SHGD:10010511.DD:220425.BO:NGUYEN THI KIM DUNG.Remark:Ung ho NCHCCCL
25/04/2022 300,000.00 113576.250422.120708.TTTP ung ho Ms2022.099 gia dinh chi Nga
25/04/2022 300,000.00 189732.250422.111725.Ung ho ms 2022.099 (gia dinh chi Nga)
25/04/2022 300,000.00 MBVCB.1951399767.ung ho MS 2022.100 (co Ho Thi Hanh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/04/2022 4,000,000.00 DANG THI KHUYEN NT: UNG HO MS.2022.096: 1RT; MS.2022.099: 1TR; MS.2022.098: 1TR; MS.2022.100: 1TR
25/04/2022 400,000.00 233580.250422.123349.Ung ho MS 2022.100 co Ho Thi Hanh FT22115669505833
25/04/2022 50,000.00 539450.250422.215030.Ung ho NCHCCCL- Nguyen Thanh Hang-0936329883
25/04/2022 50,000.00 976313.250422.202724.ung ho NCHCCCL
25/04/2022 50,000.00 654025.250422.025458.Ung ho MS 2022.100 co Ho Thi Hanh
25/04/2022 50,000.00 227588.250422.075939.T ung ho co Ho Thi Hanh MS 2022.100
25/04/2022 500,000.00 MBVCB.1953512450.ung ho MS 2022.97 (anh Huynh Huu Tinh).CT tu 1019569940 NGUYEN THI DIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/04/2022 500,000.00 233582.250422.143422.BAO DTDT CT BAN DOC UNG HO THEO KC T1/4/2022 - MS MS 2022 084 BE HOAI ANH
25/04/2022 500,000.00 554812.250422.143421.BAO DTDT CT BAN DOC UNG HO THEO KC T1/4/2022 - MS MS 2022 079 ANH PHAM VAN HOA
25/04/2022 500,000.00 SHGD:17776956.DD:220425.BO:Nguyen Thi Le.Remark:ung ho NCHCCCL ong ba Nguyen Van Phongh 0932687222
25/04/2022 500,000.00 MBVCB.1952529706.Ung ho MS 2022.099 (Gia dinh chi Nga) .CT tu 0631000413902 DANG MINH PHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/04/2022 500,000.00 SHGD:10041250.DD:220425.BO:NGUYEN THI HA ANH.Remark:Ung ho MS 2022.100 co Ho Thi Hanh
25/04/2022 500,000.00 SHGD:10037412.DD:220425.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.098 chau Nguyen Thi Thu Tra
25/04/2022 500,000.00 978432.250422.083508.ung ho MS 2022.100 co Ho Thi Hanh
25/04/2022 500,000.00 MBVCB.1951498519.Ung ho MS 2022.099 (gia dinh chi Nga).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/04/2022 500,000.00 MBVCB.1951422269.ms 2022 100 uh co Ho Thi Hanh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/04/2022 500,000.00 MBVCB.1951401668.ung ho MS 2022.099 (Gia dinh chi Nga).CT tu 9082012368 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/04/2022 500,000.00 IBVCB.1951395804.MS 2022 098 chau NGUYEN THI THU TRA tinh Bac Ninh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/04/2022 500,000.00 754091.250422.030451.Ung ho MS 2022.100 co Ho Thi Hanh. Binh Dinh
25/04/2022 500,000.00 754371.250422.030205.Ung ho MS 2022.099 gia dinh chi Nga. Ha Tinh
25/04/2022 900,000.00 512986.250422.125550.Ung ho MS 2022 097 MS 2022 098 2022 099
26/04/2022 1,000,000.00 0200888899042619355920220001367176.34347.193600.Ung ho MS 2022.099(Gia dinh chi Nga) VIETNAMNET
26/04/2022 1,000,000.00 IBVCB.1957145333.Nguyen Thi Bao Thuy (Le Dai Hanh Q11) ung ho MS 2022.099 (chi Nga o Ha Tinh).CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 1,000.00 IBVCB.1956927699.hrth.CT tu 1026457119 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 100,000.00 MBVCB.1959442188.MS 2022. 088 (Pham Cong Danh).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 100,000.00 MBVCB.1959440895.MS 2022. 099 (gia dinh chi Nga).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 100,000.00 MBVCB.1959440440.MS 2022. 101 (Nguyen Thanh Phat).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 100,000.00 MBVCB.1959430533.MS 2022. 101 ( be Nguyen Thanh Phat).CT tu 0691002922028 PHAN THI PHUONG THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 100,000.00 653450.260422.234031.MS 2022.101 ho tro be Phat
26/04/2022 100,000.00 076198.260422.223027.MS 2022.099 Gia dinh Chi Nga FT22117710079033
26/04/2022 100,000.00 075698.260422.222909.MS 2022.101 Be Nguyen Thanh Phat FT22117956779161
26/04/2022 100,000.00 647562.260422.220226.Ung ho NCHCCCL Huyen 0979876030 FT22117006057512
26/04/2022 100,000.00 901725.260422.210117.MS 2022.101 Be Nguyen Thanh Phat
26/04/2022 100,000.00 930925.260422.174334.Chuyen tien ung ho MS 2022.101 be Nguyen Thanh Phat
26/04/2022 100,000.00 621734.260422.162633.Ung ho MS2022 101 em Nguyen Thanh Phat
26/04/2022 100,000.00 210574.260422.152354.MS2022.101 ( be Nguyen Thanh Phat)
26/04/2022 100,000.00 630417.260422.150944.UNG HO NCHCCCL LAN ANH 0963318895
26/04/2022 100,000.00 706593.260422.134446.MS 2022.101 FT22116611448857
26/04/2022 100,000.00 398449.260422.124323.UNG HO MS 2022.099 GIA DINH CHI NGA -260422-12:42:58 398449
26/04/2022 100,000.00 962015.260422.113142.Ung ho MS 2022 101 be Nguyen Thanh Phat
26/04/2022 100,000.00 060497.260422.090339.Nguyen Thi Hoa ung ho MS 2022.101 FT22116979673848
26/04/2022 100,000.00 059895.260422.090252.Nguyen Thi Hoa ung ho MS 2022.100 FT22116980196778
26/04/2022 100,000.00 MBVCB.1956519229.kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/04/2022 100,000.00 MBVCB.1956428231.Ung ho MS 2022.101 ( be Nguyen Thanh Phat).CT tu 0451000362240 DOAN HUU NGHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 100,000.00 911657.260422.075436.T ung ho be Nguyen thanh Phat MS 2022.101
26/04/2022 100,000.00 MBVCB.1956305953.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.101 (Be Nguyen Thanh Phat).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 100,000.00 256361.260422.075037.Vinh Nam ung ho ms 2022 101 be Nguyen Thanh Phat
26/04/2022 100,000.00 MBVCB.1956231097.Ung ho NCHCCCL,Le Trung Hieu, sdt 0975801791.CT tu 0011004295789 LE TRUNG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 100,000.00 MBVCB.1956170513.ung ho MS 2022.089 (Be Tran Ngoc Linh).CT tu 0501000121968 PHAM THI HONG YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 100,000.00 MBVCB.1956166157.ung ho MS 2022.084 (Be Hoai Anh).CT tu 0501000121968 PHAM THI HONG YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 150,000.00 670708.260422.104437.Ms 2022 101 be Nguyen Thanh Phat
26/04/2022 2,000,000.00 MBVCB.1957562445.ung ho MS 2022 101 be Nguyen Thanh Phat.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/04/2022 2,500.00 199973.260422.124435.ung ho MS 2022 099 NAM MO A DI DA PHAT
26/04/2022 20,000.00 MBVCB.1958972595.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.101(EM Nguyen Thanh Phat).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 20,000.00 MBVCB.1956769976.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.101(Be Nguyen Thanh Phat ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 200,000.00 MBVCB.1959209147.MS 2022 101 be Nguyen Thanh Phat.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 200,000.00 559036.260422.165908.ung ho MS 2022.100 co Ho Thi Hanh
26/04/2022 200,000.00 MBVCB.1958098245.MS 2022.101 (Be Nguyen Thanh Phat).CT tu 0061001163451 NGUYEN MINH DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 200,000.00 021348.260422.151701.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
26/04/2022 200,000.00 MBVCB.1957705798.ung ho MS 2022.099 (Gia dinh chi Nga).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 200,000.00 MBVCB.1957615125.ung ho ms 2021.100(co Ho Thi Hanh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 200,000.00 MBVCB.1957601911.ung ho ms 2022.101(be Nguyen Thanh Phat).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 200,000.00 MBVCB.1957525410.MS 2022 101 be Nguyen Thanh Phat.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/04/2022 200,000.00 883377.260422.135825.Gia dinh Pham Dong Trieu ung ho MS 2022.101 be Nguyen Thanh Phat
26/04/2022 200,000.00 755797.260422.123503.MS 2022.101
26/04/2022 200,000.00 MBVCB.1957109174.Ung ho NCHCCCL .CT tu 1041000041552 LAM THI KIM TUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 200,000.00 MBVCB.1957076794.UNG HO MS 2022.101 (be Nguyen Thanh Phat).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 200,000.00 936088.260422.112409.Ung ho MS 2022 099 gia dinh chi Nga
26/04/2022 200,000.00 218300.260422.110816.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2022.101
26/04/2022 200,000.00 MBVCB.1956813924.MS 2022.101.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 200,000.00 MBVCB.1956750987.ung ho MS 2022.101(be Nguyen Thanh Phat).CT tu 0081001210210 TRAN THI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 200,000.00 800496.260422.093123.Chuyen tien ung ho MS 2022.098 chau NguyenThi Thu Tra
26/04/2022 200,000.00 768759.260422.091744.Ung ho NCHCCCL Son Kon Tum 0905712228
26/04/2022 200,000.00 MBVCB.1956418686.ung ho MS 2022.101 (Be Nguyen Thanh Phat).CT tu 0111001513070 NGUYEN HONG THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 200,000.00 195575.260422.082311.TTTP ung ho Ms2022.101 chau Nguyen Thanh Phat
26/04/2022 200,000.00 MBVCB.1956378386.TRAN ANH TUAN ung ho MS2022.095(be TRAN DANG TU NGUYEN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 200,000.00 871495.260422.072439.NGUYEN VAN NAM CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho gia dinh 2022101 be Nguyen Thanh Phat
26/04/2022 250,000.00 MBVCB.1957637416.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.101( be Nguyen Thanh Phat).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 250,000.00 MBVCB.1957466113.benh ung thu nao.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/04/2022 3,000,000.00 260764.260422.112759.MS 2022.101( be Nguyen Thanh Phat)
26/04/2022 3,000,000.00 MBVCB.1956541954.Ms 2022.099 ung ho gia dinh chi nga.CT tu 1017444739 LE QUOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 300,000.00 380797.260422.155912.MS 2022.101 be Nguyen Thanh Phat FT22116048308803
26/04/2022 300,000.00 MBVCB.1957628131.ung ho ms 2022.099(gd chi Nga).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 300,000.00 750980.260422.123200.MS 2022.101
26/04/2022 300,000.00 281792.260422.114315.MS 2022.101 Be NGUYEN THANH PHAT NAM MO DUOC SU LUU KY QUANG VUONG PHAT
26/04/2022 300,000.00 205103.260422.083650.MS2022.101(Be Nguyen Thanh Phat)
26/04/2022 300,000.00 025853.260422.080733.Ung ho MS 2022.101 be Nguyen Thanh Phat, xa Ngu Hiep, Cai Lay, Tien Giang FT22116254586648
26/04/2022 350,000.00 IBVCB.1957649471.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.100 (co Ho Thi Hanh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 360,000.00 869050.260422.135017.ung ho ms 2022.099 gd chi Nga
26/04/2022 5,000.00 MBVCB.1956721635.Tra Xuan Binh giup ms 2022101.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/04/2022 50,000.00 MBVCB.1958335843.ms 2022 101 nguyen thanh phat.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/04/2022 50,000.00 275571.260422.161115.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022101 be Nguyen Thanh Phat
26/04/2022 50,000.00 386774.260422.153946.VCB;0011002643148;Ung Ho NCHCCCL Hanh 0976893566
26/04/2022 50,000.00 751058.260422.142231.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022101 Be Nguyen Thanh Phat
26/04/2022 50,000.00 IBVCB.1957542532.Giup ma so 2202.101 be Nguyen Thanh Phat .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/04/2022 50,000.00 218099.260422.123338.VCB;0011002643148;Ung ho ms2022 098 chau Nguyen Thi Thu Tra
26/04/2022 50,000.00 774971.260422.070934.VCB;0011002643148;PHAM VAN TUAN chuyen khoan giup chau Nguyen Thanh Phat MS 2022 101
26/04/2022 500,000.00 332972.260422.232958.ung ho MS 2022101 Be Nguyen Thanh Phat
26/04/2022 500,000.00 0200888899042619321720220001367070.34332.193218.Ung ho MS 2022.100 (Co Ho Thi Hanh) VIETNAMNET
26/04/2022 500,000.00 679182.260422.164405.Ung ho NCHCCCL
26/04/2022 500,000.00 IBVCB.1957657505.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.101 (Be Nguyen Thanh Phat).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 500,000.00 MBVCB.1957581405.VOZER CK UNG HO MA SO 2022.099 (GIA DINH CHI NGA).CT tu 0011001536737 PHAM THAI KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/04/2022 500,000.00 659557.260422.122431.Chuyen tien giup chi ho Thi hanh FT22116386736713
26/04/2022 500,000.00 966289.260422.104717.Tu thien ms 2022096gd a cuong
26/04/2022 500,000.00 456753.260422.072619.Ung ho MS 2022.101 FT22116744005350
27/04/2022 1,000,000.00 IBVCB.1960989428.Anh Nguyen Van Thong ung ho Ms 2022.101: 500.000 dong va 2022.089: 500.000 dong.CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1959552863.ung ho MS 2022.099 (Gia dinh chi Nga).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/04/2022 1,000.00 IBVCB.1960069031.asdf.CT tu 1027319892 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/04/2022 1,500,000.00 593866.270422.100107.Kolmakova Ekaterina giup do cho MS 2022.102 chi Huynh Thi Bich Tuyen
27/04/2022 100,000.00 815766.270422.231904.Ms 2022 102 Huynh Thi Bich Tuyen
27/04/2022 100,000.00 686954.270422.230342.Ung ho CT NCHCCCL FT22118345488222
27/04/2022 100,000.00 MBVCB.1962519478.MS2022.101.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/04/2022 100,000.00 MBVCB.1962281498.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 2022.099(Gia dinh chi Nga).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/04/2022 100,000.00 257279.270422.174311.Ung ho MS2022 102 chi Huynh Thi Bich Tuyen
27/04/2022 100,000.00 607080.270422.153931.Ung ho MS 2022 102 chi HUYNH THI BICH TUYEN
27/04/2022 100,000.00 864302.270422.152821.GOI NCCCCL-270422-15:28:21 864302
27/04/2022 100,000.00 957392.270422.151758.BAO DTDT CT THEO DS KET CHUYEN T2/4/2022 - MS 2022 091 CO LE THI THUY
27/04/2022 100,000.00 142387.270422.121221.Vien gach nho ung ho ma so 099 va 101
27/04/2022 100,000.00 499866.270422.091115.Vinh Nam ung ho ms 2022 099 gia dinh chi Bach Thi Nga
27/04/2022 100,000.00 MBVCB.1959876200.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.102 (chi Huynh Thi Bich Tuyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/04/2022 100,000.00 431004.270422.084929.MS 2022 102 be nguyen thanh phat
27/04/2022 100,000.00 MBVCB.1959694494.MS 2022.101 (be Thanh Phat).CT tu 0541000245116 NGUYEN THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/04/2022 100,000.00 422098.270422.075900.T ung ho chi Huynh Thi Bich Tuyen MS 2022.102
27/04/2022 100,000.00 225484.270422.071823.Vinh Nam ung ho ms 2022 100 co Ho Thi Hanh
27/04/2022 100,000.00 876761.270422.045116.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Hong 0967907378
27/04/2022 100,000.00 687013.270422.021525.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Kim Ngoc 0862318253 FT22117097006031
27/04/2022 100,000.00 MBVCB.1959443275.MS 2022. 093 (Nguyen Thi Hue).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/04/2022 100,000.00 MBVCB.1959442618.MS 2022. 095 (Tran Dang Tu Nguyen) .CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/04/2022 150,000.00 816337.270422.232206.Ms 2022 101 be Nguyen Thanh Phat
27/04/2022 150,000.00 139256.270422.121123.Vien gach nho ung ho ma so 096 097 098
27/04/2022 2,500.00 632748.270422.095021.ung ho MS 2022 100 NAM MO A DI DA PHAT
27/04/2022 20,000.00 MBVCB.1959939423.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.102(chi Huynh Thi Bich Tuyen).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/04/2022 200,000.00 679209.270422.221250.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI TU ANH 0983896290
27/04/2022 200,000.00 MBVCB.1962373044.ung ho ms 2022.102(chi Huynh Thi Bich Tuyen).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/04/2022 200,000.00 MBVCB.1961866114.VU THI THO chuyen tien Ung ho MS 2022.099 (Gia dinh chi Nga).CT tu 0061001089805 VU THI THO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/04/2022 200,000.00 290817.270422.140513.MS 2022.101 be Nguyen Thanh Phat FT22117409055208
27/04/2022 200,000.00 281819.270422.135121.VCB;0011002643148;LE THI HANG chuyen khoan ung ho MS 2022099 gia dinh chi Nga
27/04/2022 200,000.00 999248.270422.122411.HOANG PHONG ung ho NCHCCCL
27/04/2022 200,000.00 MBVCB.1960572096.Ung ho MS:2022.101(be Nguyen Thanh Phat).CT tu 0841000046481 LE NGUYEN QUYNH QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/04/2022 200,000.00 MBVCB.1960195412.HONG HUNG chuyen tien MS 2022.101(Nguyen Thanh Phat) chuc Chau mau lanh benh. .CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/04/2022 200,000.00 847870.270422.091535.NGUYEN THI YEN chuyen tien ung ho MS 2022.101 ( Be Nguyen Thanh Phat)
27/04/2022 200,000.00 839142.270422.084729.ung ho MS 2022.101 ( Be Nguyen Thanh Phat)
27/04/2022 200,000.00 MBVCB.1959551998.ung ho MS 2022.095 (be Tran Dang Tu Nguyen).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/04/2022 200,000.00 MBVCB.1959551098.ung ho MS 2022.097 (anh Huynh Huu Tinh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/04/2022 200,000.00 MBVCB.1959550257.ung ho MS 2022.100 (co Ho Thi Hanh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/04/2022 200,000.00 MBVCB.1959549309.ung ho MS 2022.101 (Be Nguyen Thanh Phat).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/04/2022 30,000.00 619344.270422.213521.ung ho nchcccl 0393148960
27/04/2022 360,000.00 787095.270422.153609.ung ho ms 2022.101 be Nguyen Thanh Phat
27/04/2022 5,000.00 MBVCB.1959623349.Tra Xuan Binh giup ms 2022102.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/04/2022 50,000.00 803952.270422.191056.Ung ho MS 2022.101 be Nguyen Thanh Phat
27/04/2022 50,000.00 377038.270422.043229.Ung ho MS 2022.102 chi Huynh Thi Bich Tuyen
27/04/2022 50,000.00 269284.270422.145749.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 101 be Nguyen Thanh Phat
27/04/2022 50,000.00 IBVCB.1960841687.Giup ma so 2202.102 chi Huynh Thi Bich Tuyen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/04/2022 50,000.00 689279.270422.121809.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022102 chi Huynh Thi Bich Tuyen
27/04/2022 50,000.00 135006.270422.103538.2022098 nguyen thi thu tra
27/04/2022 50,000.00 134390.270422.103451.2022099 gd chi nga
27/04/2022 50,000.00 193469.270422.085740.Ung ho NCHCCCL - Trang -0963588142
27/04/2022 50,000.00 113185.270422.014032.Ung ho MS 2022101 be Nguyen Thanh Phat FT22117341109911
27/04/2022 500,000.00 MBVCB.1960066408.UNG HO NCHCCCL .CT tu 1013909510 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/04/2022 500,000.00 189943.270422.094422.Ma so 2022 102 chi huynh thi bich tuyen
27/04/2022 500,000.00 SHGD:10012299.DD:220427.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.101 be Nguyen Thanh Phat
27/04/2022 500,000.00 219547.270422.072659.VCB;0011002643148;MS 2022 102 chi Huynh Thi Bich Tuyen
27/04/2022 500,000.00 135288.270422.065849.Ung ho MS 2022.101 be Nguyen Thanh Phat FT22117204153350
27/04/2022 550,000.00 170929.270422.151802.BAO DTDT CT THEO DS KET CHUYEN T2/4/2022 - MS 2022 088 BE PHAM CONG DANH
28/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1966123678.ung ho MS 2022.098 (chau Nguyen Thi Thu Tra).CT tu 0331000475974 HOANG MAI LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1965977578.DINH NGOC HIEU chuyen tien Ms 2022.102 ( Huynh thi bich tuyen ).CT tu 1014911526 DINH NGOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1963789443.TRAN THANH DINH ung ho MS2022.076 chu PHAM VAN HOA.CT tu 0451000239698 LE THI QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 1,000,000.00 958959.280422.083330.2022.103 nguyen hoang kieu anh
28/04/2022 1,000,000.00 110360.280422.064406.Ung ho MS 2022.101 be Nguyen Thanh Phat. Tien Giang
28/04/2022 1,000.00 IBVCB.1965930570.aa.CT tu 1026504634 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 1,000.00 IBVCB.1965667366.as.CT tu 0721000662014 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 1,000.00 IBVCB.1963990953.15.CT tu 9368685930 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 1,000.00 IBVCB.1962863101.aa.CT tu 1026459890 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 1,000.00 IBVCB.1962859270.aa.CT tu 1014482542 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 100,000.00 490371.280422.142243.Ung ho MS2022 103 Nguyen Hoang Kieu Anh
28/04/2022 100,000.00 008369.280422.124139.Ung ho ma so 2022 103 nguyen hoang kieu anh
28/04/2022 100,000.00 IBVCB.1963736482.ms 2022103 nguyen hoang kieu anh.CT tu 0071000715931 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/04/2022 100,000.00 872940.280422.110521.VU DUC VAN chuyen khoan ung ho ma so 2022 103 Nguyen hoang kieu anh
28/04/2022 100,000.00 650673.280422.104017.Ung ho MS 2022 103
28/04/2022 100,000.00 602376.280422.102357.Vinh Nam ung ho ms 2022 103 Nguyen Hoang Kieu Anh
28/04/2022 100,000.00 713737.280422.102202.Vinh Nam ung ho ms 2022 102 chi Huynh Thi Bich Tuyen
28/04/2022 100,000.00 110950.280422.102125.T ung ho Nguyen hoang Kieu Oanh MS .2022.103
28/04/2022 100,000.00 406786.280422.085355.MS 2022 103 Nguyen Hoang Kieu Anh
28/04/2022 100,000.00 MBVCB.1962956020.Ung ho MS 2022.103 nguyen hoang kieu anh.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 100,000.00 MBVCB.1962843008.Ung ho ms 2022.103 (nguyen hoang kieu anh).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 100,000.00 166788.280422.065608.gui ma so 2022 099 100
28/04/2022 100,000.00 MBVCB.1962640992.NCHCCCL phamduyen 0942941073.CT tu 1016523641 PHAM THI DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 110,000.00 MBVCB.1964408875.HSN UngHo Maso ?2022101 Be Nguyen Thanh Phat.CT tu 0021001848937 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/04/2022 150,000.00 MBVCB.1963589596.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.103 (Nguyen Hoang Kieu Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 2,000,000.00 089551.280422.085438.MS 2022.087( CHI LE THI TUYET)-280422-08:54:38 089551
28/04/2022 2,000,000.00 088870.280422.085306.MS 2022. 086(CHU TRAN THIEN DUC)-280422-08:53:05 088870
28/04/2022 2,000,000.00 779773.280422.070047.ung ho ms2022.091,ms2022.094,ms2022.095,ms2022.097,ms2022.098,ms2022.099,ms2022.100, ms2022.101va102
28/04/2022 2,275,366.00 887806.280422.045124.11B.20220427.R16009453145 R16009453145
28/04/2022 2,500.00 723444.280422.102435.ung ho MS 2022 103 NAM MO A DI DA PHAT
28/04/2022 2,500.00 720914.280422.102356.ung ho MS 2022 102 NAM MO A DI DA PHAT
28/04/2022 2,500.00 718138.280422.102313.ung ho MS 2022 101 NAM MO A DI DA PHAT
28/04/2022 20,000.00 MBVCB.1966103935.NCHCCCL Le Thi Quynh 0984936347.CT tu 1015635375 LE THI QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 20,000.00 MBVCB.1963281418.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.103(Nguyen Hoang Kieu Anh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 200,000.00 MBVCB.1966149159.Ung ho NCHCCCL + Le Thi Tham + 0356104353.CT tu 0011003933588 LE THI THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 200,000.00 783872.280422.203449.Ung ho MS 2022.103 Nguyen Hoang Kieu Anh
28/04/2022 200,000.00 MBVCB.1965222373.ung ho ms 2022.103(Nguyen Hoang Kieu Anh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 200,000.00 MBVCB.1965147288.MS 2022.103.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 200,000.00 MBVCB.1965118563.MS 2022 103 Nguyen Hoang Kieu Anh .CT tu 0491001637732 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/04/2022 200,000.00 383566.280422.154151.ung ho ms 2022.102 chi huynh thi bich tuyen FT22118703943776
28/04/2022 200,000.00 382588.280422.154054.ung ho ms 2022.096 gia dinh anh cuong FT22118505009128
28/04/2022 200,000.00 381772.280422.153957.ung ho ms 2022.099 gia dinh chi nga FT22118195879944
28/04/2022 200,000.00 380815.280422.153855.ung ho ms 2022.101 nguyen thanh phat FT22118441872409
28/04/2022 200,000.00 379780.280422.153751.ung ho ms 2022.103 nguyen hoang kieu anh FT22118522945074
28/04/2022 200,000.00 NGO HIEU VIET MS: 2022,099
28/04/2022 200,000.00 450036.280422.135234.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2022.103
28/04/2022 200,000.00 051715.280422.132506.MS 2022.103 FT22118050416053
28/04/2022 200,000.00 949742.280422.105354.unghomaso2022099 giadinhchinga
28/04/2022 200,000.00 811270.280422.104933.ms 2022 103 nguyen hoang kieu anh
28/04/2022 200,000.00 MBVCB.1963376843.Giup chau Kieu Anh.CT tu 0071001864923 DANG THI BICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 200,000.00 914265.280422.095410.Ung ho ms 2022103 nguyen hoang kieu anh
28/04/2022 200,000.00 679466.280422.095329.ms 2022.099 gia dinh chi Nga.
28/04/2022 200,000.00 254685.280422.095048.MS 2022.103
28/04/2022 200,000.00 692497.280422.091730.Ung ho MS 2022-103 (Nguyen Hoang Kieu Anh - Bac Giang)
28/04/2022 200,000.00 084683.280422.084221.MS 2022.103-280422-08:42:20 084683
28/04/2022 200,000.00 083983.280422.084033.MS 2022.096-280422-08:40:32 083983
28/04/2022 200,000.00 946106.280422.083906.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
28/04/2022 200,000.00 818559.280422.081232.Ung ho NCHCCCL + Huy Vu + 0919869980
28/04/2022 200,000.00 MBVCB.1962847856.Ung ho MS 2022.103 ( Nguyen Hoang Kieu Oanh ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 250,000.00 989969.280422.183335.Ung ho NCHCCCL, Nguyen Hoa, 0392253589
28/04/2022 250,000.00 MBVCB.1963855810.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.103( chau Nguyen Hoang Kieu Anh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 250,000.00 IBVCB.1963482114.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.102 (chi Huynh Thi Bich Tuyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 250,000.00 MBVCB.1963380282.benh ung thu mui .CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/04/2022 3,000,000.00 856017.280422.085728.Ong Tu Van giup cho ms 2022 103 Nguyen Hoang Kieu Anh FT22118050519464
28/04/2022 300,000.00 MBVCB.1965482371.ung ho MS 2022.099 (Gia dinh chi Nga).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 300,000.00 MBVCB.1964930274.MS 2022103.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/04/2022 300,000.00 426396.280422.163124.Ung ho MS 2022.100 co Ho Thi Hanh FT22118962236924
28/04/2022 300,000.00 MBVCB.1964184908.ung ho MS 2022.103 (Nguyen Hoang Kieu Anh).CT tu 0281000295886 BUI THI MY NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 300,000.00 MBVCB.1963428700.ung ho MS 2022.103?(Nguyen Hong Kieu Anh).CT tu 0011004036459 NGUYEN THUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 300,000.00 MBVCB.1962767624.ung ho MS 2022.101 (Be Nguyen Thanh Phat).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 300,000.00 MBVCB.1962767291.ung ho MS 2022.102 (chi Huynh Thi Bich Tuyen).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 400,000.00 IBVCB.1962785572.HO THI DIEP chuyen khoan ung ho MS 2022.099(gia dinh chi Nga)tinh Ha Tinh.CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 5,000.00 MBVCB.1962878986.Tra Xuan Binh giup ms 2022103.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/04/2022 50,000,000.00 982101.280422.075640.Ngan hang Ban Viet chuyen tien thien nguyen bao Vietnamnet ung ho 50tr truong tieu hoc o Binh Phuoc
28/04/2022 50,000.00 IBVCB.1964048663.Giup ma so 2202.103 Nguyen Hoang Kieu Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/04/2022 50,000.00 063876.280422.134422.Ung ho MS 2022103 Nguyen Hoang Kieu Anh FT22118405134116
28/04/2022 50,000.00 526725.280422.084435.Ung ho MS 2022.103 Nguyen Hoang Kieu Anh
28/04/2022 50,000.00 843990.280422.065542.nguyen ba namung ho ms 2022.102 chi huynh thi bich tuyen
28/04/2022 50,000.00 843668.280422.065454.nguyen ba namung ho ms 2022.101 be nguyen thanh phat
28/04/2022 50,000.00 843298.280422.065404.nguyen ba namung ho ms 2022.100 co ho tho hanh
28/04/2022 50,000.00 842843.280422.065303.nguyen ba namung ho ms 2022.099 gd chi nga
28/04/2022 50,000.00 842322.280422.065151.nguyen ba nam ung ho ms 2022.098 chau nguyen thi thu tra
28/04/2022 50,000.00 841213.280422.065055.nguyen ba nam ho ms 2022.097 anh huynh huu tinh
28/04/2022 50,000.00 840612.280422.065002.nguen ba nan ung ho ms 2022.096 gia dinh anh cuong
28/04/2022 50,000.00 789433.280422.020032.Ung ho MS 2022102 chi Huynh Thi Bich Tuyen FT22118913290930
28/04/2022 500,000.00 MBVCB.1966126876.ung ho MS 2022.103 nguyen hoang kieu oanh.CT tu 1014738576 VO THI NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 500,000.00 MBVCB.1965583209.ms 2022 102 uh chi Huynh Thi Bich Tuyen.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/04/2022 500,000.00 455048.280422.165155.Ung ho NCHCCCL Luong Thi Thanh Thuy 0912844208
28/04/2022 500,000.00 310996.280422.164825.Ung ho NCHCCCL VUONG THI THU HA 0989109032
28/04/2022 500,000.00 992579.280422.160350.ung ho MS 2022.103 Nguyen Hoang Kieu Anh
28/04/2022 500,000.00 367048.280422.152419.ung ho MS 2022.103 Nguyen hoang Kieu Anh. FT22118382775728
28/04/2022 500,000.00 MBVCB.1964129755.Giup do 2022.103.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 500,000.00 858793.280422.111119.ung ho MS 2022.103
28/04/2022 500,000.00 IBVCB.1963472250.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.103 (Nguyen Hoang Kieu Anh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 500,000.00 MBVCB.1963436759.MS 2022.103 Kieu Anh.CT tu 0611001503629 LE HONG VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/04/2022 500,000.00 807740.280422.085327.VCB;0011002643148;Ms 2022 103 nguyen hoang kieu anh
28/04/2022 500,000.00 822284.280422.082022.VCB;0011002643148;MS 2022 103 Nguyen Hoang Kieu Anh
28/04/2022 500,000.00 MBVCB.1962913451.ms 2022 103 Nguyen Hoang Kieu Anh.CT tu 0081000321887 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/04/2022 500,000.00 IBVCB.1962816029.MS 2022 101 be NGUYEN THANH PHAT tinh Tien Giang.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/04/2022 600,000.00 807279.280422.172456.Hoang Thi Kim Lan ung ho ms 2022.103 nguyen hoang kieu anh
28/04/2022 600,000.00 IBVCB.1964035271. MS 2022.103 (Nguyen Hoang Kieu Anh).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1968280313.ung ho MS 2022.101 (be Nguyen Thanh Phat).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1968265793.ung ho MS 2022.103 ( Nguyen Hoang Kieu Anh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1968259292.ung ho MS 2022.104 (a Phung Van Long).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 1,000,000.00 280605.290422.075716.MS 2022 101 be Nguyen Thanh Phat
29/04/2022 1,000.00 IBVCB.1969096085.ss.CT tu 1023527239 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 1,000.00 IBVCB.1966393646.aa.CT tu 1026461816 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 1,005.00 IBVCB.1967212223.rthtyh.CT tu 1022529558 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 1,008.00 IBVCB.1967235575.rgrtg.CT tu 1020568157 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 100,000,000.00 312389.290422.160619.CK tu 999998439998 den 0011002643148. ND:Cong ty CP kinh doanh Dia oc HIM LAM tai tro chuong trinh tu tao Khu di tich lich su Truong cap hai Huong Phuc thon Tan Phuc xa Huong Trach Huong Khe Ha Tinh
29/04/2022 100,000.00 971678.290422.215906.Ung ho nchcccl tung 0971212694
29/04/2022 100,000.00 469026.290422.201900.UNG HO MISS 2022103 NGUYEN HOANG KIEU ANH
29/04/2022 100,000.00 026450.290422.171623.Ung ho MS2022 104 Phung Van Long
29/04/2022 100,000.00 788961.290422.171444.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.097 (HUYNH HUU TINH)-290422-17:14:26 788961
29/04/2022 100,000.00 787491.290422.171234.GD PHAM NGOC TUNG MS 2022.098 (NGUYEN THI THU TRA)-290422-17:12:19 787491
29/04/2022 100,000.00 785322.290422.170919.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.099 (CHI NGA)-290422-17:09:03 785322
29/04/2022 100,000.00 783040.290422.170601.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.100 (HO THI HANH)-290422-17:05:45 783040
29/04/2022 100,000.00 781547.290422.170353.MS 2022.103 (NGUYEN HOANG KIEU ANH)-290422-17:03:33 781547
29/04/2022 100,000.00 779795.290422.170126.MS 2022.102 (HUYNH BICH TUYEN)-290422-17:01:11 779795
29/04/2022 100,000.00 778350.290422.165930.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.101 (NGUYEN THANH PHAT)-290422-16:59:12 778350
29/04/2022 100,000.00 775431.290422.165527.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.104 (PHUNG VAN LONG)-290422-16:55:03 775431
29/04/2022 100,000.00 MBVCB.1968628087.Ung ho MS 2022.104 (anh Phung Van Long).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 100,000.00 SHGD:10051795.DD:220429.BO:QUAN THI CHUYEN.Remark:Ung ho NCHCCCL Bin Vu 0356095041
29/04/2022 100,000.00 403678.290422.100323.VCB;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2022 103 Nguyen Hoang Kieu Anh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
29/04/2022 100,000.00 466455.290422.092408.MS 2022 104 anh Phung Van Long
29/04/2022 100,000.00 391589.290422.090625.IBFT Ung ho Ms 2022.104 Phung Van Long
29/04/2022 100,000.00 MBVCB.1966451629.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.104 (anh Phung Van Long).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 150,000.00 965568.290422.214549.Ms 2022 104 anh Phung Van Long
29/04/2022 150,000.00 MBVCB.1966993537.ms 2022 104 phung van long.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/04/2022 150,000.00 MBVCB.1966986835.ms 2022 103 Nguyen hoang kieu anh.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/04/2022 160,000.00 505931.290422.132802.Ung ho MS 2022.103
29/04/2022 180,000.00 MBVCB.1968407990.Ung ho MS 2022 099 Gia dinh Chi Nga.CT tu 0571000057709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/04/2022 2,000,000.00 IBVCB.1969308450.Nguyen Quang Bich ung ho MS 2022.101: 1 trieu dong; 2022.103: 1 trieu dong.CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 2,500.00 849598.290422.104221.ung ho MS 2022 104 NAM MO A DI DA PHAT
29/04/2022 20,000.00 MBVCB.1967278062.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.104(anh Phung Van Long).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 200,000.00 IBVCB.1969863012.MS 2022 104 anh Phung Van Long.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/04/2022 200,000.00 MBVCB.1969253100.MS 2022.104 (a Phung Van Long).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 200,000.00 532252.290422.175314.MS 2022.104 FT22119050056484
29/04/2022 200,000.00 MBVCB.1967684143.ung ho ms 2022.104(a Phung Van Long).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 200,000.00 761417.290422.125155.Ung ho MS 2022.104 anh Phung Van Long FT22119519455890
29/04/2022 200,000.00 894386.290422.120904.ung ho ms 2022.104( Phung Van Long)
29/04/2022 200,000.00 232758.290422.103427.Ung ho MS 2022.104 anh Phung Van Long
29/04/2022 200,000.00 591658.290422.101434.Chuyen tien ung ho MS 2022.104 anh Phung Van Long
29/04/2022 200,000.00 582342.290422.101135.Chuyen tien ung ho MS 2022.098 chau NguyenThi Thu Tra
29/04/2022 200,000.00 505891.290422.091521.MS 2022.104 (ANH PHUNG VAN LONG)-290422-09:15:21 505891
29/04/2022 200,000.00 IBVCB.1966684829.MS2022103.CT tu 0071001612806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/04/2022 200,000.00 404605.290422.074029.Ung ho MS 2022095 be Tran Dang Tu Nguyen
29/04/2022 200,000.00 494033.290422.035822.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.103 Nguyen Hoang Kieu Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22119822067200
29/04/2022 250,000.00 MBVCB.1968673447.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.104( anh Phung Van Long), Van Yen, Yen Bai.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 300,000.00 555909.290422.181611.Ung ho NCHCCCL PHUONG 0944442016 FT22119352771555
29/04/2022 300,000.00 MBVCB.1968395905.Gui MS 2022.104 (anh Phung Van Long).CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 300,000.00 MBVCB.1968256081.Chuyen MS2022.104 - Phung van long.CT tu 0051000541777 DANG THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 300,000.00 IBVCB.1968197612.Ung ho MS:2022.099 (gd chi Nga) thon Binh minh, xa Huong Binh, H. Huong Khe, T. Ha Tinh.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 300,000.00 484236.290422.145653.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THI CHUC 0966439291
29/04/2022 300,000.00 995593.290422.131601.MS 2022.104
29/04/2022 300,000.00 MBVCB.1966629768.Ung ho ma so 2022.104 anh Phung Van Long.CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 300,000.00 098366.290422.083458.VCB;0011002643148;NGUYEN THI NHU HOA chuyen khoan ung ho ms 2022 104 phung van long
29/04/2022 333,333.00 666882.290422.105809.ung ho MS 2022 104 a Phung Van Long FT22119058330623
29/04/2022 350,000.00 IBVCB.1967109080.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.104 (anh Phung Van Long).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 400,000.00 MBVCB.1967484416.UNG HO MS 2022.104 (anh Phung Van Long).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 5,000.00 MBVCB.1966601409.Tra Xuan Binh giup ms 2022104.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/04/2022 50,000.00 IBVCB.1970095127.Ung ho MS 2022.088 Be Pham Cong Danh.CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 50,000.00 316187.290422.214156.VCB;0011002643148;MS 2022104 PHUNG VAN LONG
29/04/2022 50,000.00 022770.290422.031506.Ung ho ma so 2022104 anh Phung Van Long
29/04/2022 50,000.00 IBVCB.1967663928.Giup ma so 2202.104 anh Phung Van Long .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/04/2022 50,000.00 SHGD:10017174.DD:220429.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Ung ho ms 2022.103 nguyen hoang kieu anh
29/04/2022 50,000.00 629447.290422.102855.Ung ho MS 2022.104 anh Phung Van Long
29/04/2022 50,000.00 MBVCB.1966452583.Ms 2022 104 .CT tu 0011004097740 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/04/2022 500,000.00 284299.290422.232102.Ung ho NCHCCCL Do Truong Giang 0979250809 FT22124903808872
29/04/2022 500,000.00 MBVCB.1969214941.Ung ho MS2022.104( anh Phung van Long).CT tu 0071000807883 LE THUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 500,000.00 371709.290422.173251.VCB;0011002643148;Ung ho 2022 104 phung van long
29/04/2022 500,000.00 MBVCB.1967646821.ms 2022 104 uh Phung Van Long.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/04/2022 500,000.00 MBVCB.1967258305.Dungtri UH Ms 2022.099 chi Nga.CT tu 0491006688888 KIEU THI HONG THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 500,000.00 850397.290422.112158.MS 2022 104 anh Phung Van Long
29/04/2022 500,000.00 SHGD:10016815.DD:220429.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.103 Nguyen Hoang Kieu Anh
29/04/2022 500,000.00 267436.290422.095128.Ung ho NCHCCCL Nguyen Tue Anh 0937736380
29/04/2022 500,000.00 023991.290422.093727.chuyen cho Nhu chua he co cuoc chia ly
29/04/2022 500,000.00 MBVCB.1966777589.Giup do ma so 2022.104.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/04/2022 500,000.00 751903.290422.054027.ung ho ma so 2022.103 Nguyen Hoang Kieu Anh FT22119960009397
29/04/2022 800,000.00 276273.290422.075516.MS 2022 102 chi Huynh Thi Bich Tuyen
29/04/2022 800,000.00 275277.290422.075449.MS 2022 102 chi Huynh Thi Bich Tuyen
29/04/2022 800,000.00 266727.290422.075053.MS 2022 104 a Phung Van Long
30/04/2022 1,000,000.00 292097.300422.153954.Ung Ho NCHCCCL Banh Vu Nguyen va Banh Vu Quan FT22124109270633
30/04/2022 1,000,000.00 MBVCB.1971015498.MS 2022.105 (gia dinh chi Luu).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 1,000,000.00 372167.300422.044205.Ung ho MS 2022.104 a Phung Van Long. Yen Bai
30/04/2022 1,500,000.00 130966.300422.113935.ung ho NCHCCCL
30/04/2022 10,000.00 658819.300422.182236.PHAM VAN QUY chuyen khoan
30/04/2022 10,000.00 384883.300422.112621.HOANG TRONG TAI chuyen khoan
30/04/2022 100,000.00 769815.300422.235754.NGUYEN THI TRANG Chuyen tien Ung ho MS 2022.105 gia dinh chi Luu
30/04/2022 100,000.00 244707.300422.225232.Ung ho NCHCCCL Nguyen Pham Hoai Thu 0343204827
30/04/2022 100,000.00 482980.300422.215442.VCB;0011002643148;Ung ho MS2022105 gia dinh chi Luu NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
30/04/2022 100,000.00 895405.300422.193120.Ung ho MS 2022.105 gia dinh chi Luu
30/04/2022 100,000.00 984865.300422.182920.Ung ho MS2022 105 gd chi Luu
30/04/2022 100,000.00 391899.300422.180250.MS 2022.105. Cam on Bao VNN. Tuyen Q.5. FT22124667450027
30/04/2022 100,000.00 146684.300422.171055.UNG HO MS 2022.105-300422-17:10:55 146684
30/04/2022 100,000.00 613659.300422.170551.ms 2022 104 ung ho anh Phung Van Long
30/04/2022 100,000.00 614311.300422.163613.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.105 gd chi Luu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22124320484991
30/04/2022 100,000.00 292696.300422.151823.VU THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2022.103( Nguyen Hoang Kieu Anh)
30/04/2022 100,000.00 407674.300422.151508.MS 2022.105 (gia dinh Chi Luu)
30/04/2022 100,000.00 MBVCB.1971272617.ung ho MS 2022.105 (Gia dinh chi Luu).CT tu 0261003465150 TRAN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 100,000.00 854168.300422.123229.MS 2022 105 Gia dinh chi Luu
30/04/2022 100,000.00 MBVCB.1971006521.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.105 (gia dinh chi Luu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 100,000.00 MBVCB.1970867509.Ung ho MS 2022.101 ( be Nguyen Thanh Phat).CT tu 1016292337 LE TRUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 100,000.00 995196.300422.103447.ung ho MS 2022.105
30/04/2022 100,000.00 MBVCB.1970429817.MS 2022105.CT tu 0031000147381 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/04/2022 100,000.00 277166.300422.074612.Vinh Nam ung ho ms 2022 105 gia dinh chi Cao Thi Hong Luu
30/04/2022 150,000.00 382736.300422.235718.Ms 2022 105 gia dinh chi Luu
30/04/2022 150,000.00 MBVCB.1970586555.Ung ho MS 2022.105 (gia dinh chi Luu).CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 2,500.00 551543.300422.094047.ung ho MS 2022 105 NAM MO A DI DA PHAT
30/04/2022 20,000.00 MBVCB.1970782278.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.105(Gia dinh Chi Luu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 200,000.00 564625.300422.224324.MS 2022 105 ung ho gia dinh chi Luu FT22124755172152
30/04/2022 200,000.00 793345.300422.220123.Ung ho MS 2022.105 Gia dinh chi Luu FT22124840595244
30/04/2022 200,000.00 369588.300422.173121.Ms 2022.100 co ho thi hanh FT22124461010702
30/04/2022 200,000.00 856218.300422.165146.ung ho MS 2022.105 (gia dinh chi luu)
30/04/2022 200,000.00 322241.300422.161522.Ung ho MS 2022 094 chi Nguyen Thi Van
30/04/2022 200,000.00 109624.300422.151702.NGUYEN SE HA UNG HO MS 2022.102-300422-15:17:02 109624
30/04/2022 200,000.00 109344.300422.151616.NGUYEN SE HA UNG HO MS 2022.101-300422-15:16:16 109344
30/04/2022 200,000.00 108789.300422.151430.NGUYEN SE HA UNG HO MS 2022.100-300422-15:14:30 108789
30/04/2022 200,000.00 108247.300422.151245.NGUYEN SE HA UNG HO MS 2022.097-300422-15:12:45 108247
30/04/2022 200,000.00 107828.300422.151120.NGUYEN SE HA UNG HO MS 2022.098-300422-15:11:19 107828
30/04/2022 200,000.00 MBVCB.1971347271.Nhaahn ung ho ms 2022.105.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 200,000.00 IBVCB.1971195246.MS 2022 105 gia dinh chi Luu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/04/2022 200,000.00 772665.300422.131509.ung ho Ms2022.098 chau nguyen thi thu tra
30/04/2022 200,000.00 203423.300422.130114.Ung ho MS 2022.105 gia dinh chi Luu FT22124326279400
30/04/2022 200,000.00 MBVCB.1971027944.UNG HO MS 2022.105 (gia dinh chi Luu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 200,000.00 MBVCB.1970933324.MS 2022.105.CT tu 0421000448317 PHAN THI THU AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 200,000.00 919280.300422.094957.ung ho MS2022.105 gia dinh chi Luu
30/04/2022 200,000.00 MBVCB.1970412653.MS 2022.105.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 200,000.00 Ung ho NCHCCCL + Le Thi Duy Trang + 0933625010
30/04/2022 250,000.00 MBVCB.1971500426.ung ho MS 2022.105 (gia dinh chi luu).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 250,000.00 MBVCB.1970763934.PHAM TIEN MANH chuyen tien unv ho ma so 2022.105(gia dinh chi Luu)- Bo Trach-Quang Binh.CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 3,000,000.00 882814.300422.092904.Ong Tu Van ung ho MS 2022.015 Gia dinh chi Luu
30/04/2022 300,000.00 441577.300422.215817.UNG HO MS 2022.103 (NGUYEN HOANG KIEU ANH)
30/04/2022 300,000.00 441483.300422.215807.UNG HO MS 2022.099 (GIA DINH CHI NGA)
30/04/2022 300,000.00 441364.300422.215711.UNG HO MS 2022.097 (ANH HUYNH HUU TINH)
30/04/2022 300,000.00 441242.300422.215608.UNG HO MS 2022.086 (CHU TRAN THIEN DUC)
30/04/2022 300,000.00 441156.300422.215512.UNG HO MS 2022.104 (ANH PHUNG VAN LONG)
30/04/2022 300,000.00 440976.300422.215413.UNG HO MS 2022.105 (GIA DINH CHI LUU)
30/04/2022 300,000.00 440860.300422.215223.UNG HO MS 2022.102 (CHI HUYNH THI BICH TUYEN)
30/04/2022 300,000.00 985893.300422.203400.ung ho MS 2022.105
30/04/2022 300,000.00 MBVCB.1972295506.LOC THONG THIEN chuyen tien.CT tu 0191000321264 NGUYEN QUOC THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 300,000.00 462102.300422.195204.Ung ho NCHCCCL Pham Lan Huong FT22124168160501
30/04/2022 300,000.00 MBVCB.1971998815.Ung ho MS 2022.105.CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 300,000.00 MBVCB.1971993909.Ung ho ms 2022.101 (Be Nguyen Thanh Phat).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 300,000.00 107420.300422.151005.NGUYEN SE HA UNG HO MS 2022.099-300422-15:10:05 107420
30/04/2022 300,000.00 165501.300422.115306.NCHCCCL Hoang 009 FT22124076238151
30/04/2022 300,000.00 995957.300422.111315.VCB;0011002643148;MS 2022105 gia dinh chi Luu
30/04/2022 300,000.00 MBVCB.1970702432.Chuyen MS 2022.105(Gia dinh chi Luu.CT tu 0051000541777 DANG THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 40,000.00 311324.300422.170312.ms 2022 105 ung ho gia dinh chi Luu
30/04/2022 5,000.00 MBVCB.1970579727.Tra Xuan Binh giup ms 2022105.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/04/2022 50,000.00 MBVCB.1972434905.Ung ho MS 2022.104 anh Phung Van Long.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 50,000.00 MBVCB.1972431273.Ung ho MS 2022.105 Gia dinh chi Luu.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 50,000.00 868439.300422.171243.T ung ho anh Phung Van Long MS 2022.104
30/04/2022 50,000.00 858452.300422.170423.T ung ho gia dinh chi Luu MS 2022.105
30/04/2022 50,000.00 594671.300422.165634.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022105 gia dinh chi Luu
30/04/2022 50,000.00 IBVCB.1970897150.Giup ma so 2022.105 gia dinh chi Luu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/04/2022 500,000.00 930973.300422.195636.Chuyen tien ungho NCHCCCL Nguyet Vo 0919178515
30/04/2022 500,000.00 424584.300422.175514.MS 2022.105 (GIA DINH CHI LUU)
30/04/2022 500,000.00 MBVCB.1971365665.DO TRUNG DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.105 (Gia dinh chi Luu).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 500,000.00 MBVCB.1971125930.ung ho?MS 2022.103?(Nguyen Hoang Kieu Anh).CT tu 0071001008482 DO QUOC DAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 500,000.00 601945.300422.105001.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan cac ma so 2022100 den 2022105
30/04/2022 500,000.00 827771.300422.085520.NGUYEN DUC TIEN Chuyen tien ung ho ms 2022.105
30/04/2022 500,000.00 MBVCB.1970465052.NGUYEN QUANG HUNG ung ho tu thien ms 2022 099.CT tu 0041000325888 NGUYEN QUANG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/04/2022 60,000.00 791447.300422.215721.Ung ho MS 2022.105 FT22124426354715
30/04/2022 700,000.00 ung ho NCHCCCL nguyen thanh van 0982309814

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
21-04-2022 01:53:23 50.000 Ung ho MS 2022.096 (gia dinh anh Cuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:21/04/2022 00:17:03
21-04-2022 06:22:46 300.000 ung ho ma so 2022.096 (gia dinh anh Cuong)
21-04-2022 06:57:41 300.000 CT DEN:211123045537 MBVCB.1938890031.045537.PHAN THI NGAN chuyen tien.CT tu 1018468041 PHAN THI NGAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
21-04-2022 07:02:56 50.000 CT DEN:211100049035 MBVCB.1938899944.049035.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.096 (gia dinh anh Cuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
21-04-2022 07:24:19 200.000 STA ungho ms2022.097 (anh Huynh Huu Tinh)
21-04-2022 07:28:15 100.000 STA ungho ms2022.096 (gia dinh anh Cuong)
21-04-2022 08:58:34 100.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.097 Anh Huynh Huu Tinh
21-04-2022 08:59:57 100.000 Ung ho MS 2022.097 ( anh Huynh Huu Tinh)
21-04-2022 09:29:40 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
21-04-2022 09:49:55 100.000 CT DEN:235716731716 ICB;114000161718;ung hoMS 2022097 anh Huynh Huu Tinh
21-04-2022 10:07:53 200.000 CT DEN:211111532794 Ung ho ms 2022 097 anh Huynh huu tinh
21-04-2022 10:10:08 200.000 CT DEN:211111640922 Ung ho ms 2022 093 ba Nguyen Thi Hue
21-04-2022 10:37:12 200.000 CT DEN:211103124517 UNG HO MS 2022.088 BE PHAM CONG DANH FT22111820567408
21-04-2022 10:40:47 300.000 CT DEN:211103127384 HIEU NHU-HOA THAN UNG HO MS 2022.074 CHAU BUI QUANG HUY FT22111253097700
21-04-2022 11:45:58 500.000 Nguyen Van Tri chuyen tien ung ho MS2022.097 (Huynh Huu Tinh)
21-04-2022 12:19:12 300.000 ung ho ma so 2022.097 (anh Huynh Huu Tinh)
21-04-2022 13:56:36 100.000 DOAN TAT HA chuyen tien MS 2022.097
21-04-2022 15:40:33 100.000 ms 2022.097 ( anh huynh huu tinh )
21-04-2022 19:37:22 500.000 ms 2022 097 anh huynh huu tinh
21-04-2022 20:44:18 200.000 ung ho ms 2022.096 (gia dinh anh Cuong)
22-04-2022 06:28:32 50.000 Ung ho MS 2022.097 (anh Huynh Huu Tinh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
22-04-2022 06:37:13 200.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho ms 2022.093 ( Ba Nguyen Thi Hue)
22-04-2022 06:39:27 200.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho Ms 2022.097 ( anh Huynh Huu Tinh)
22-04-2022 07:35:19 50.000 CT DEN:211200037313 MBVCB.1942302546.037313.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.098 (chau Nguyen Thi Thu Tra).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
22-04-2022 07:43:43 100.000 ung ho MS 2022.098 (chau Nguyen Thi Thu Tra)
22-04-2022 07:44:02 500.000 CT DEN:211200866911 Ms 2022.098 Nguyen Thi Thu Tra FT22112416640400
22-04-2022 07:45:56 100.000 ung ho MS 2022.097 (anh Huynh Huu Tinh)
22-04-2022 08:08:32 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
22-04-2022 08:43:17 500.000 ung ho MS 2022.097 (anh Huynh Huu Tinh)
22-04-2022 09:41:42 100.000 CT DEN:211202295094 Ung ho MS 2022.098 (chau Nguyen Thi Thu Tra). Nguoi gui: Nha Bau
22-04-2022 09:57:00 80.000 LPT ung ho MS 2022.097 (anh Huynh Huu Tinh)
22-04-2022 10:00:22 80.000 LPT ung ho MS 2022.098 (chau Nguyen Thi Thu Tra)
22-04-2022 10:18:51 3.000.000 CT DEN:211203971692 Ong Tu Van giup do ms 2022.098 chau Nguyen Thi Thu Tra FT22112909824909
22-04-2022 12:09:00 200.000 ung ho ma so 2022.098(chau Nguyen Thi Thu Tra)
22-04-2022 14:22:15 150.000 CT DEN:211207025532 MBVCB.1943812959.025532.Ung ho MS 2022.097 - anh Huynh Huu Tinh.CT tu 0071005842303 BUI DIEU THANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
22-04-2022 16:26:16 500.000 ung ho MS 2022.098 (chau Nguyen Thi Thu Tra)
22-04-2022 16:38:23 100.000 ms 2022.098 ( chau nguyen thi thu tra )
22-04-2022 17:25:38 500.000 ma so 2022 098 chau nguyen thi thu tra
23-04-2022 01:27:41 30.000 Ung ho MS 2022.098(chau Nguyen Thi Thu Tra). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:23/04/2022 00:19:39
23-04-2022 09:26:11 100.000 NGUYEN HUU SU Chuyen tien ung ho MS 2022.099 (gia dinh chi Nga)
23-04-2022 09:26:25 250.000 ma so 4459 anh cao van hai
23-04-2022 09:39:33 200.000 ung ho ma so 2022.099 (gia dinh chi Nga)
23-04-2022 09:40:07 200.000 MS 2022.088 (Be Pham Cong Danh)
23-04-2022 12:08:51 100.000 2022.099( Chi Nga)
23-04-2022 13:03:34 500.000 ung ho MS 2022.099 (gia dinh chi Nga)
23-04-2022 13:45:47 50.000 MS 2022.099 gia dinh chi Nga
23-04-2022 13:55:21 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
23-04-2022 15:22:30 50.000 ung ho MS 2022.099 (gia dinh chi Nga)
23-04-2022 16:24:11 100.000 ms 2022.099 ( gia dinh chi nga )
23-04-2022 17:23:19 100.000 LE DUC THUAN ung ho MS 2022.099 (Gia dinh chi Nga).
23-04-2022 20:20:06 1.000.000 Ung ho MS 2022.099 Gia dinh chi Nga
23-04-2022 22:59:00 100.000 ung ho MS 2022.099 (Gia dinh chi Nga)
24-04-2022 09:48:24 50.000 CT DEN:211402086110 MBVCB.1949246294.086110.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.100 (co Ho Thi Hanh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
24-04-2022 11:43:14 100.000 ms 2022.100 ( co ho thi hanh )
24-04-2022 11:52:46 20.000 Ung ho MS 2022.100 (co Ho Thi Hanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
24-04-2022 13:26:33 200.000 Ung ho Ms 2022.100 ( Ho Thi Hanh )
24-04-2022 14:44:01 500.000 mot chut tam long den Ms 2022. 100 ( co Ho Thi Hanh)
24-04-2022 15:03:19 90.000 LPT ung ho ms 2022.099 (Gia dinh chi Nga)
24-04-2022 15:05:39 90.000 LPT ung ho MS 2022.100  (co Ho Thi Hanh)
24-04-2022 15:13:00 500.000 Ung ho MS 2022.099 (Gia dinh chi Nga)
24-04-2022 17:35:29 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
24-04-2022 18:19:10 1.500.000 ung ho MS 2022. 093 (ba Nguyen Thi Hue)
24-04-2022 22:13:29 100.000 ung ho ms 2022.099(gia dinh chi nga)
24-04-2022 22:14:35 100.000 ung ho ms 2022.098(chau nguyen thi thu tra)
24-04-2022 22:15:27 100.000 ung ho ms2022.097(anh huynh huu tinh)
24-04-2022 22:16:22 100.000 ung ho ms2022.096(gia dinh anh cuong)
24-04-2022 22:17:15 100.000 ung ho ms 2022.095( be dang tu nguyen)
25-04-2022 06:02:10 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.100 (co Ho Thi Hanh)
25-04-2022 08:18:21 200.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho Ms 2022.100 (Co Ho Thi Hanh)
25-04-2022 08:19:27 200.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho Ms 2022.099 (gia dinh Chi Nga)
25-04-2022 08:51:29 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
25-04-2022 14:24:28 489.500 So GD goc: 10020053 IB GIUP BN 2022- 100( HO THI HANH). DVH CHIU PHI
25-04-2022 18:41:15 100.000 STA ungho ms2022.099 (gia dinh chi Nga)
25-04-2022 19:20:11 500.000 ung ho MS 2022.099 (gia dinh chi Nga)
26-04-2022 07:07:04 50.000 CT DEN:211600016014 MBVCB.1956215353.016014.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.101 (be Nguyen Thanh Phat).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
26-04-2022 07:29:42 100.000 DOAN TAT HA chuyen tien MS 2022.101
26-04-2022 08:25:53 200.000 So GD goc: 10005564 IBVCB.1955570195.MS 2022.097 (anh Huynh Huu Tnh).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
26-04-2022 08:28:29 100.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.101 be nguyen thanh phat
26-04-2022 08:45:17 120.000 MS 2022.101 (Be Nguyen Thanh Phat)
26-04-2022 08:53:30 200.000 So GD goc: 10005587 IBVCB.1955577705.MS 2022.098 (Nguyen Thi Thu Tra).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
26-04-2022 09:36:53 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
26-04-2022 11:14:24 5.000.000 CT DEN:211604609689 Ong Tu Van giup do ms 2022.101 be Nguyen Thanh Phat FT22116665112790
26-04-2022 11:43:43 100.000 ms 2022.101 ( be nguyen thanh phat )
26-04-2022 16:50:57 200.000 Ung ho MS 2022.101 (be Nguyen Thanh Phat)
26-04-2022 19:10:28 500.000 CT DEN:260248234869 ung ho MS 2022101 Be Nguyen Thanh Phat
26-04-2022 22:57:03 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.099 (Gia dinh chi Nga)
26-04-2022 23:18:59 80.000 LPT ung ho MS 2022.101 (Be Nguyen Thanh Phat)
27-04-2022 01:46:39 20.000 Ung ho MS 2022.101 (Be Nguyen Thanh Phat). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:27/04/2022 00:12:45
27-04-2022 06:49:49 100.000 NGUYEN QUANG  HOA ung ho MS 2022.099 (Gia dinh chi Nga)
27-04-2022 07:10:09 50.000 CT DEN:211700028942 MBVCB.1959597721.028942.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.102 (chi Huynh Thi Bich Tuyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
27-04-2022 07:50:51 139.000 chia se be Phat MS2022.101
27-04-2022 08:10:21 100.000 LE VU TIEN chuyen tien ung ho MS 2022.102 chi Huynh Thi Bich Tuyen
27-04-2022 08:39:12 300.000 So GD goc: 10000213 UNG HO MS 2022 080 BE KIEU BAO KHANG
27-04-2022 08:39:16 300.000 So GD goc: 10000253 UNG HO MS 2022 087 BE PHAM CONG DANH
27-04-2022 08:39:22 300.000 So GD goc: 10000710 UNG HO MS 2022 081 CO TRAN THI KIM PHUONG
27-04-2022 08:39:22 300.000 So GD goc: 10000640 UNG HO MS 2022 089 BE TRAN NGOC LINH
27-04-2022 08:39:25 300.000 So GD goc: 10000212 UNG HO MS 2022 084 BE HOAI ANH
27-04-2022 08:39:25 300.000 So GD goc: 10000448 UNG HO MS 2022 074 CHAU BUI QUANG HUY
27-04-2022 08:39:27 300.000 So GD goc: 10000701 UNG HO MS 2022 079 ANH PHAM VAN HOA
27-04-2022 08:39:27 300.000 So GD goc: 10000215 UNG HO MS 2022 076 CHU PHAM VAN HOA
27-04-2022 08:39:39 300.000 So GD goc: 10001156 UNG HO MS 2022 090 GIA DINH ANH NGUYEN TIEN THUONG
27-04-2022 09:28:17 500.000 anh duong minh duc ung ho ma so 2022 099
27-04-2022 09:56:07 100.000 CT DEN:211702589378 ung ho MS 2022.101 ( be Nguyen Thanh Phat)
27-04-2022 10:23:42 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
27-04-2022 12:47:23 10.000.000 CT DEN:211705351725 Ong Tu Van giup do ms 2022.102 Huynh Thi Bich Tuyen FT22117755076854
27-04-2022 13:30:45 300.000 LE VAN SON Chuyen tien
27-04-2022 13:32:43 50.000 ms 2022.102 ( chi huynh thi bich tuyen )
27-04-2022 15:11:15 100.000 CT DEN:211770414864 Ung ho MS 2022 101 be Nguyen Thanh Phat Chuc con som khoi benh
27-04-2022 15:20:03 100.000 CT DEN:211770442295 Ung ho MS 2022 089 be Tran Ngoc Linh Chuc con mau khoe Thuong con lam co len con nhe
27-04-2022 15:20:35 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
27-04-2022 17:54:04 100.000 LE DUC THUAN ung ho MS 2022.101 (be Nguyen Thanh Phat)
28-04-2022 01:25:43 80.000 LPT ung ho MS 2022.102 (chi Huynh Thi Bich Tuyen); thoi gian GD:27/04/2022 23:16:04
28-04-2022 06:28:39 20.000 Ung ho MS 2022.102(chi Huynh Thi Bich Tuyen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
28-04-2022 07:18:04 50.000 CT DEN:211800024800 MBVCB.1962810884.024800.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.103 (Nguyen Hoang Kieu Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
28-04-2022 07:23:13 50.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.103
28-04-2022 08:36:12 100.000 be phuoc ung ho be pham cong danh ms 2022.088.chuc be nhanh khoe
28-04-2022 08:39:28 100.000 ms 2022.103 ( nguyen hoang kieu anh )
28-04-2022 09:32:05 200.000 ung ho Nguyen Hoang Kieu Anh Ms 2022.103
28-04-2022 11:01:55 100.000 be phuoc uhgd chi nga ms 2022.099.chuc gd  manh khoe
28-04-2022 11:18:39 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
28-04-2022 11:31:39 500.000 CT DEN:211811143488 ung ho MS 2022085
28-04-2022 12:10:29 500.000 ung ho MS 2022.103 (nguyen hoang kieu anh)
28-04-2022 15:31:24 100.000 VO XUAN VINH ho tro MS 2022.103 (Nguyen Hoang Kieu Anh)
28-04-2022 15:51:20 500.000 ung ho MS 2022.103 (Nguyen Hoang Kieu Anh)
29-04-2022 01:06:23 20.000 CT DEN:211823137368 Ung ho MS 2022 102 chi Huynh Thi Bich Tuyen; thoi gian GD:28/04/2022 23:18:16
29-04-2022 01:16:52 20.000 Ung ho MS 2022.103(Nguyen Hoang Kieu Anh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:29/04/2022 00:10:20
29-04-2022 07:15:13 50.000 CT DEN:211900086049 MBVCB.1966359435.086049.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.104 (anh Phung Van Long).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
29-04-2022 08:26:01 500.000 CT DEN:211901788155 Ung ho MS 2022.104 anh Phung Van Long tinh Yen Bai
29-04-2022 10:39:40 80.000 LPT ung ho MS 2022.103 (Nguyen Hoang Kieu Anh)
29-04-2022 10:40:29 80.000 LPT ung ho MS 2022.104 (anh Phung Van Long)
29-04-2022 14:14:48 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
29-04-2022 16:31:09 500.000 CT DEN:211909003120 MBVCB.1968523259.003120.LE QUOC TUAN ung ho MS 2022.104 (anh Phung Van Long).CT tu 0071001111967 LE QUOC TUAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
29-04-2022 18:52:17 500.000 TRAN DAC TRUNG Ung ho MS_2022 .104( anh phung van long)
29-04-2022 22:00:12 100.000 ms 2022.104 ( anh phung van long )
30-04-2022 08:51:56 200.000 CT DEN:212000362385 Ung ho MS 2022 105 Gia dinh chi Luu
30-04-2022 10:04:24 50.000 ms 2022.105 ( gia dinh chi luu )
30-04-2022 11:15:21 80.000 LPT ung ho MS 2022.105 (Gia dinh chi Luu)
30-04-2022 15:40:52 20.000 Ung ho MS 2022.105(Gia dinh chi Luu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
30-04-2022 16:04:24 10.000 LE DUC ANH chuyen tien

Ban Bạn đọc

tin nổi bật

Chàng trai Cơ Ho bập bõm tiếng Việt xin cứu cha bị sốt xuất huyết nặng

Gần 1 tuần mẹ về quê xoay sở tiền cứu cha bị sốt xuất huyết nặng mà chưa được, K’ Quyết lo lắng đến mất ngủ. Em thường lủi thủi ngồi nhìn vào phòng bệnh nơi cha em đang điều trị, mong mỏi tin tốt lành.

Trao hơn 60 triệu đồng đến hai hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị

Báo VietNamNet vừa trao hơn 37 triệu đồng đến gia đình chị Trần Thị Thu Thủy ở huyện Triệu Phong và 23 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thủy Tiên ở huyện Gio Linh. Cả hai hộ đều có hoàn cảnh hết sức bi đát.

Trao hơn 35 triệu đồng đến người mẹ đơn thân nuôi con ung thư

Những tưởng sẽ có chỗ dựa lúc về già, căn bệnh ung thư xương hành hạ con gái khiến chị Lê Thị Thái như muốn ngã quỵ.

Mắc bệnh hiếm, thiếu nữ khốn khổ sống cảnh thực vật

Mặc dù phát hiện ra căn bệnh dị dạng mạch máu não trong giai đoạn vàng điều trị nhưng bởi nhà quá nghèo, không có điều kiện chạy chữa, Linh gặp một loạt biến chứng gây liệt nửa người, mù mắt và điếc tai.

Bé trai 10 tuổi bị u não cần giúp đỡ để được xạ trị

Tấn Tú bị yếu liệt nửa thân sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u não vào tháng 7 năm ngoái. Mỗi khi lên cơn đau, con mất kiểm soát, vặn vẹo cơ thể, gồng căng cứng, cào loạn xạ như muốn dứt bỏ căn bệnh quái ác.

Trao gần 68 triệu đồng tới hai đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ

Mẹ qua đời do ung thư, mới đây người bố, chỗ dựa cuối cùng của hai anh em Bách - Đan lại đột tử. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ gần 68 triệu đồng tới hai anh em Bách và Đan.

Liệt giường 5 tháng do hậu Covid-19, sản phụ khóc ròng nhớ con thơ

Nằm trên giường bệnh, nghe chồng nhắc đến con gái nhỏ, chị lặng lẽ rơi nước mắt. Đứa trẻ tội nghiệp phải xa mẹ từ khi còn đỏ hỏn, chị cũng thèm khát biết mấy được ôm con trong vòng tay.

Anh Phùng Văn Long bị tai nạn giao thông đã được xuất viện về nhà

Qua điện thoại, nghe  cô Đặng Thị Lan vui mừng thông báo, con trai cô đã được xuất viện về nhà. Đây là giây phút mong đợi nhất của gia đình và niềm vui bất ngờ của nhiều bạn đọc VietNamNet

Khao khát sống của người cha nghèo mắc bệnh ung thư

Gia đình vốn quá nghèo, đến cái ăn còn chật vật. Vậy nên khi phát hiện bị ung thư tuyến nước bọt, anh Thanh chỉ ngậm ngùi xin về nhà chờ chết vì chẳng có tiền đóng viện phí.

Trao 37 triệu đồng tới gia đình có cha chấn thương sọ não, con liệt hai chân

Con trai gặp tai nạn liệt hai chân chưa được bao lâu thì chồng cũng gặp nạn chấn thương sọ não, chị Nguyễn Thị Lam ở Hà Tĩnh kiệt quệ về tinh thần lẫn vật chất. Báo VietNamNet vừa trao hơn 37 triệu đồng tới gia đình chị Lam.

Con mắc bệnh u lympho hiểm ác, cha nghèo người dân tộc Mông tìm kiếm sự giúp đỡ

Đứa trẻ giương đôi mắt to tròn nhìn những người xung quanh có chút lạ lẫm. Mặc dù rất muốn ngồi dậy, con cũng chỉ có thể nhích người về phía bố, thở từng hơi yếu ớt.

Các con lần lượt bị ung thư và tim bẩm sinh, cha mẹ nghèo tuyệt vọng cầu cứu

Bệnh tình của con trai đầu lòng vẫn chưa có tiến triển, chị Hằng lại một lần nữa suy sụp khi hay tin con gái thứ hai cũng phát hiện mắc bệnh ung thư máu.

Phát hiện ung thư dạ dày sớm, cụ ông lượm ve chai còn nhiều hy vọng sống

Sau ca phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày, ông Mười còn phải trải qua 8 đợt hóa trị để hoàn thành phác đồ điều trị căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

CMC tặng chi phí phẫu thuật cho 29 em nhỏ dị tật khe hở môi, hàm ếch

Mới đây, trong chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Tập đoàn CMC tặng chi phí phẫu thuật 290 triệu đồng cho 29 em nhỏ không may bị sứt môi, hở hàm ếch.

Mẹ nghèo bất lực nhìn con trai 18 tháng tuổi thoi thóp vì bạo bệnh

Chị Đào mang thai đôi rồi sinh non, một đứa mất còn Trường Phát chào đời với cân nặng 0.7kg. Đầu của em mỗi lúc một phình to bởi căn bệnh não ủng thủy. Người phụ nữ nghèo bất lực nhìn con trai thoi thóp thở.