Ban Tôn giáo Chính phủ

Cập nhập tin tức Ban Tôn giáo Chính phủ

Bộ Nội vụ cử Tổ công tác vào TP.HCM đồng hành với các tôn giáo chống dịch

Ngày 27/8, Bộ trưởng Nội vụ gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Tổ công tác của Bộ tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam trong phòng chống dịch.

Vận động tín đồ các tôn giáo tiêm vắc xin, chung tay phòng chống Covid-19

Ngày 1/8, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng ký văn bản gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tập trung

Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tại các cơ sở thờ tự, các điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và treo biển cảnh báo thực hiện triệt để phòng dịch.

Xử lý nghiêm vi phạm phòng, chống dịch tại Hội thánh Truyền giáo Phục hưng

Từ ổ dịch tại Hội thánh Truyền giáo Phục hưng, Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm với mọi tổ chức, cá nhân tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng không tuân thủ quy định phòng, chống dịch.

Cục trưởng An ninh Tây Bắc làm Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ

Ông Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng An ninh Tây Bắc (Bộ Công an) được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ).