Ngày 19/1/2016, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã ký quyết định chuyển giao Bệnh viện Bưu điện từ Bộ Y tế về Tập đoàn VNPT quản lý.

{keywords}

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện việc bàn giao, Bộ trưởng Bộ TT&TT chỉ đạo Tập đoàn VNPT thực hiện việc tiếp nhận Bệnh viện Bưu điện theo quy định. 

Cụ thể, Bệnh viện Bưu điện tại Hà Nội được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Y tế về Tập đoàn VNPT quản lý trên cơ sở ghi giảm vốn ngân sách nhà nước theo giá trị sổ sách tại Bộ Y tế và ghi tăng vốn chủ sở hữu của Tập đoàn VNPT.

Trước mắt, đẩy mạnh việc hoạt động theo cơ chế tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về quy định quy chế cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Sau một thời gian, sẽ xem xét để thí điểm cổ phần hóa khi thuận lợi.

Việc chuyển giao Bệnh viện Bưu điện tại Hà Nội thực hiện theo nguyên tắc nguyên trạng về tổ chức bộ máy, lao động, tài chính, tài sản và các quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp của Bệnh viện.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện việc bàn giao, Bộ trưởng Bộ TT&TT chỉ đạo Tập đoàn VNPT thực hiện việc tiếp nhận Bệnh viện Bưu điện theo quy định nêu trên.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn và xử lý theo thẩm quyền các vấn đề về tài sản, tài chính, công nợ của Bệnh viện Bưu điện khi chuyển giao, bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện việc ghi giảm vốn ngân sách nhà nước tại Bộ Y tế và tăng vốn nhà nước của Tập đoàn VNPT.

Bệnh viện Bưu điện được thành lập vào cuối năm 1966, trên cơ sở Bệnh xá Bưu điện (Bệnh xá Bưu điện được thành lập ngày 16/6/1956, theo Quyết định 54/QĐ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Bưu điện ký). Trong gần 50 năm qua, Bệnh viện Bưu điện đã thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên trong ngành Bưu điện. Ngoài ra, Bệnh viện Bưu Điện còn nhận khám và chữa bệnh cho các đối tượng ngoài ngành; khám sức khoẻ định kỳ và đo, kiểm tra môi trường lao động cho các đơn vị trong ngành bưu điện từ Huế trở ra, phát hiện và điều trị các bệnh nghề nghiệp. Từ ngày thành lập đến nay, với đội ngũ thầy thuốc giàu kinh nghiệm, có trách nhiệm cao trong công việc, Bệnh viện Bưu điện đã có nhiều cống hiến cho y học nước nhà.

Theo Quyết định 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tái cơ cấu Tập đoàn VNPT giai đoạn 2014 - 2015”, cùng các trường trung học bưu chính, viễn thông và CNTT tại Hà Nam, Tiền Giang, Thái Nguyên, Bệnh viện Bưu điện và một số bệnh viện điều dưỡng, phục hồi chức năng tại Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển về các địa phương quản lý.

Tiếp đó, ngày 5/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 294/QĐ-TTg chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện Bưu điện tại Hà Nội từ Tập đoàn VNPT về trực thuộc Bộ Y tế quản lý trên cơ sở ghi giảm vốn chủ sở hữu theo giá trị sổ sách của VNPT và ghi tăng vốn ngân sách nhà nước tại Bộ Y tế.

(Theo Ictnews)