- Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa thông báo kết luận của Bí thư Đinh La Thăng về nội dung làm việc với các nhà máy tại Khu xử lý chất thải rắn Đa Phước về mùi hôi ảnh hưởng đến cư dân 3 quận, huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Quận 7, tình trạng phát tán mùi hôi thường xảy ra vào mùa mưa hằng năm (khoảng từ tháng 7 đến tháng 9). Trong mùa mưa năm nay, mùi hôi phát sinh nặng hơn và phát tán trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân.

{keywords}
Đường vào Khu xử lý chất thải Đa Phước

Tại buổi làm việc tại Khu xử lý chất thải Đa Phước (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM) vào ngày 6/9, Bí thư Thăng nhận thấy riêng khu vực của Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (WCS), có phát sinh mùi hôi ở khu chôn lấp rác và khu chứa nước thải.

Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM phải tiến hành công tác quan trắc, tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu để ghi nhận nguồn gốc phát sinh mùi hôi một cách khoa học… Phối hợp với WCS, nhanh chóng xác định rõ việc vận hành hệ thống phân loại - tái chế rác, điều chỉnh quy trình vận hành, tăng cường các giải pháp kỹ thuật trong quy trình chôn lấp rác để khống chế, giảm thiểu mùi hôi ở mức thấp nhất.

Đồng thời, Bí thư Thành uỷ TPHCM chỉ đạo cần phải tập trung các giải pháp hạn chế thấp nhất việc khuếch tán mùi hôi ở khu Đa Phước, đặc biệt là hoạt động chôn lấp rác sinh hoạt. Về lâu dài cần phải trồng cây xanh cách ly, cải tiến công nghệ, hạn chế việc chôn lấp rác…Bên cạnh đó cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu xử lý chất thải hiện đại ở Long An.

Tình trạng phát tán mùi hôi trên diện rộng ở khu Nam TP.HCM đã kéo dài nhiều năm nay, nhưng Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM vẫn chưa có kết luận hay họp báo chính thức về “mùi hôi Đa Phước”.

Ngày 6/9/2016, Bí thư Thành uỷ TPHCM Đinh La Thăng đã chủ trì buổi kiểm tra thực tế tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước và làm việc với Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam.

Tham dự cuộc họp có đại diện của UBND TPHCM, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Ban Nội chính Thành uỷ, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Kế hoạch Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Y tế, Quy hoach-Kiến trúc, UBND Quận 7, UBND các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Văn phòng UBND TPHCM, Văn phòng Thành uỷ.

Việt Đông