- Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, riêng Mặt trận cả nước biên chế từ huyện đến TƯ có 5.999 cán bộ, thua 1 bộ của TƯ. Ông lo lắng việc sắp xếp lại bộ máy, giảm biên chế tới đây nếu làm không khéo sẽ tạo luồng tư tưởng băn khoăn, thiếu an tâm trong công tác.

Tại hội nghị tổng kết thực hiện chương trình phối hợp của Ban Thường trực Uỷ ban TƯ MTTQ VN, TƯ các tổ chức chính trị-xã hội, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật VN, Liên minh Hợp tác xã VN hôm nay, Chủ tịch MTTQ VN Trần Thanh Mẫn chỉ ra nhiều điểm hạn chế.

{keywords}
Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Minh Đạt

Ngoài việc nhìn nhận một bộ phận của Mặt trận còn biểu hiện hành chính hoá, ông cho rằng sự phối hợp vẫn còn có nơi chưa chặt chẽ, các tổ chức ở cơ sở mạnh chưa đồng đều.

“Người ta nói 'nhất hô bá ứng', đoàn viên hội viên phải mạnh. Tình trạng này đã khắc phục dần dần, có tiến bộ nhưng số lượng phải đi với đôi với chất lượng”, ông lưu ý.

Nói về nhiệm vụ 2018, Chủ tịch Mặt trận cho rằng, Mặt trận phải đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu tăng trưởng 6,7%. Cùng với đó là đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận và các thành viên, trước hết phải chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức, hành động của từng cán bộ.

Trong đó ông nhấn mạnh đến phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh, thực hiện HTX kiểu mới, tập trung xoá đói giảm nghèo, tiếp tục cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt…

Nói đến việc thực hiện nghị quyết TƯ 6 về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, ông Mẫn cho biết, biên chế mặt trận đoàn thể rất ít, tăng không bằng biên chế khu vực nhà nước. Ông lo lắng, tới đây sắp xếp lại bộ máy, giảm biên chế không khéo sẽ tạo luồng tư tưởng băn khoăn, thiếu an tâm trong công tác.

“Không biết các đoàn thể như thế nào nhưng riêng Mặt trận cả nước biên chế từ huyện đến TƯ có 5.999 cán bộ, thua 1 bộ của TƯ. Có 11.000 chủ tịch Mặt trận cấp xã, phường thị trấn. Tới đây sắp xếp sẽ có những trưởng phòng, phó phòng đương chức và những người quy hoạch sẽ có tâm tư, rồi sẽ có chạy chọt để được cái này, cái nọ, không được cũng than”, ông băn khoăn.

Vì vậy Chủ tịch Mặt trận đề nghị Ban Tổ chức TƯ, Bộ Nội vụ hướng dẫn thống nhất.

Ông cũng cho hay, Chỉ thị 17 của Bộ Chính trị đưa Bí thư, Phó bí thư vào cơ cấu Mặt trận còn ủy viên thường vụ làm Chủ tịch Mặt trận nhưng hiện có những địa phương, trưởng ban dân vận kiêm chủ tịch Mặt trận thì khó thực hiện.

2 vai làm không tốt bằng 1 vai

“Về Mặt trận 2,5 năm, tôi thấy nơi nào kiêm là làm không tốt bằng không kiêm. Cái này cũng phải nói thật, mục tiêu cuối cùng là làm sao cán bộ phải có đức có tài, làm việc hiệu quả cho đất nước”, ông lưu ý và nhấn mạnh, sắp xếp bộ máy lại phải đảm bảo 4 chữ “tinh gọn, hiệu quả”.

{keywords}
Ảnh: Minh Đạt

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính đề nghị cần xác định có chương trình cụ thể phân công đến từng tổ chức để việc phối hợp đạt hiệu quả, không hình thức.

“Trong năm 2018, MTTQ Việt Nam cần quan tâm đến việc phản biện những vấn đề được dư luận quan tâm như việc kéo dài tuổi nghỉ hưu; phối hợp thực hiện tốt chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, ông Chính nói.

Còn Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương thì đề nghị Mặt trận quan tâm giám sát một số vụ tố tụng liên quan đến xâm hại trẻ em, tập trung giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm…

Bộ trưởng Nội vụ hứa không tăng thêm biên chế

Bộ trưởng Nội vụ hứa không tăng thêm biên chế

Trường hợp đặc biệt thành lập mới, phải có ý kiến của cơ quan thẩm quyền đồng ý nhưng không được tăng biên chế.

Tinh giản biên chế trong mắt Bộ trưởng Nội vụ

Tinh giản biên chế trong mắt Bộ trưởng Nội vụ

Tới đây tổ chức sở, ngành; phòng, ban phần lớn sẽ do địa phương chủ động quyết, TƯ không còn áp đặt một khung chung.

Sao biên chế cứ phình ra?

Sao biên chế cứ phình ra?

Việc giảm biên chế trong bộ máy luôn được nhắc đến, nhưng tình hình chưa có sự cải thiện.

Biên chế cứ phình ra, không giảm chi thường xuyên được

Biên chế cứ phình ra, không giảm chi thường xuyên được

Dù cắt gì nhưng biên chế cứ phình ra, không thể giảm chi thường xuyên được - Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Tinh giản biên chế 2 năm, có hơn 20.000 tỷ GPMB sân bay Long Thành

Tinh giản biên chế 2 năm, có hơn 20.000 tỷ GPMB sân bay Long Thành

Theo Trưởng Ban Tổ chức TƯ, nếu năm nay và 2018 tiết kiệm chi 1%/năm thì có hơn 20.000 tỷ đồng, đủ để giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành.

Thu Hằng