Chiều 22/9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đưa ra đấu giá 9 biển số gồm: 43A-777.79, 90A-222.22, 36A-989.99 (13h30-14h30); 30K-568.88, 66A-233.33, 92A-366.66 (14h45-15h45); 38A-555.55, 25A-068.68, 51K-888.68 (16-17h).

Tại khung giờ 14h45- 15h45, biển số 66A-233.33 đã gây bất ngờ khi số tiền trúng đấu giá thấp nhất với loại biển "tứ quý". Theo thông báo kết quả của công ty đấu giá, biển số này được "chốt" với số tiền 45 triệu đồng.

Biển số 66A-233.33 trúng đấu giá với số tiền 45 triệu đồng.

Cùng khung giờ đấu giá, biển số 92A-366.66 của tỉnh Quảng Nam trúng đấu giá với 120 triệu đồng. Biển số 30K-568.88 của TP Hà Nội trúng đấu giá cao nhất với 535 triệu đồng.

Trước đó, tại khung giờ đấu giá 13h30 - 14h30, biển số 90A-222.22 của tỉnh Hà Nam và 43A-777.79 của TP Đà Nẵng đều trúng đấu giá với mức 605 triệu đồng. Biển số 36A-989.99 của tỉnh Thanh Hóa trúng đấu giá với số tiền 520 triệu đồng.

Sáng nay, tại khung giờ thứ nhất (8-9h), Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam thông báo số tiền trúng đấu giá các biển số như sau: 66A-234.56 - 255 triệu đồng; 20A-686.88 - 560 triệu đồng; 51K-868.68 được trả cao nhất với 4,86 tỷ đồng.

Biển số 51K-777.77 được chốt giá 3,64 tỷ đồng.

Khung giờ tiếp theo (9h15-10h15), biển số ô tô của tỉnh Bình Dương 61K-268.68 được trả giá cao nhất với 1,135 tỷ đồng, biển 35A-366.66 và 99A-668.68 cùng trúng đấu giá với số tiền 545 triệu đồng.

Khung giờ cuối buổi sáng, biển số 51K-777.77 được "so kè" sát nút với mỗi bước trả giá chênh nhau 5 triệu đồng. Sau 60 lượt trả giá, biển số này được trả đến 2,935 tỷ đồng và đến cuối phiên chốt giá 3,64 tỷ đồng.