Bộ Kế hoạch

Cập nhập tin tức Bộ Kế hoạch

Điều chỉnh Khu công nghiệp hỗ trợ Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Điều chỉnh bổ sung Khu công nghiệp hỗ trợ Khu Công nghệ cao Đà Nẵng có diện tích gần 59 hecta vào Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp quốc gia...

Bộ Kế hoạch lập dự án bảo tồn hàng trăm cây Xích tùng cổ ở Yên Tử

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã giao cho Bộ này phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh lập hồ sơ dự án chăm sóc, bảo tồn số cây rất quý này.

Hà Nội: Đồng ý đầu tư hạ tầng đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm

Sở Quy hoạch Kiến trúc không đồng ý phương án mà chủ đầu tư đưa ra, vì sẽ thay đổi quy hoạch đã được phê duyệt.