Bộ Quốc phòng mới đây nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương do Ban Dân nguyện chuyển đến cho biết, hiện nay, theo quy định của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam, nhóm sĩ quan từ trung tá trở xuống có từ đủ 20 năm công tác đối với nữ và 25 năm công tác đối với nam được nghỉ hưu.

Tuy nhiên, Luật Bảo hiểm xã hội quy định phải có từ đủ 30 năm công tác (đối với nữ), 35 năm công tác (đối với nam) mới được hưởng 75% lương hưu nên nhóm đối tượng này không đủ điều kiện được hưởng mức lương hưu với tỉ lệ tối đa. Cử tri đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội xem xét có chế độ hưu trí đặc thù đối với sĩ quan quân đội.

Trả lời vấn đề này, Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, cần thống nhất về nhận thức, hạn tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan không phải là tuổi để nghỉ hưu. Sĩ quan khi hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ, phục vụ Quân đội theo quy định của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam, nếu Quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng thì được thôi phục vụ tại ngũ theo một trong 4 hình thức: Nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, nghỉ theo chế độ bệnh binh.

Ảnh minh họa. Ảnh: Lê Anh Dũng

Mỗi hình thức thôi phục vụ tại ngũ có điều kiện cụ thể khác nhau, sĩ quan đủ điều kiện theo hình thức nào thì được thực hiện thôi phục vụ tại ngũ theo hình thức đó. Bộ Quốc phòng khẳng định, không phải cứ hết tuổi phục vụ tại ngũ thì đều được nghỉ hưu.

Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành, từ năm 2018 trở đi đối với nữ và từ năm 2022 trở đi đối với nam, để được hưởng mức lương hưu tối đa 75% khi nghỉ hưu thì bắt buộc thời gian đóng BHXH phải đủ 35 năm trở lên đối với nam và đủ 30 năm trở lên đối với nữ.

Quy định này là nguyên tắc đóng - hưởng của pháp luật về BHXH và được áp dụng đối với tất cả các đối tượng tham gia BHXH.

Mặt khác, thời gian công tác có đóng BHXH của sĩ quan thông thường được tính từ khi nhập ngũ, tuyển dụng đến khi thôi phục vụ tại ngũ. Do vậy, theo Bộ Quốc phòng, thời gian công tác có đóng BHXH của sĩ quan liên quan trực tiếp đến hạn tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan.

Tuy nhiên, hạn tuổi phục vụ tại ngũ theo từng cấp bậc quân hàm của sĩ quan do Luật Sĩ quan quy định, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tính chất nhiệm vụ, tổ chức biên chế và nhu cầu bố trí, sử dụng của Quân đội. Ngoài các quy định chung về chính sách đối với người tham gia BHXH, pháp luật về BHXH hiện hành có những quy định ưu đãi đối với quân nhân (trong đó có sĩ quan).

Hiện nay, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đang tiếp tục được Bộ LĐTB&XH đề xuất sửa đổi, bổ sung theo chủ trương cải cách chính sách BHXH tại Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Bộ Quốc phòng cho biết, đang chỉ đạo giao cơ quan chức năng tiến hành rà soát những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quân đội để phối hợp tham gia nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Hỗ trợ nhà ở, đất ở cho sĩ quan

Bộ Quốc phòng cũng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên nêu tại khoản 7 Điều 31 văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội quy định cán bộ, sĩ quan quân đội “Được hưởng phụ cấp nhà ở; được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, được bảo đảm nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật”.

Cử tri đề nghị quan tâm có chính sách hỗ trợ cán bộ, sĩ quan về nhà ở, đất ở vào chế độ tiền lương và chi trả theo lương hằng tháng nhằm tháo gỡ một phần khó khăn về nhu cầu nhà ở, đất ở đối với những cán bộ, sĩ quan chưa được Nhà nước cấp đất ở.

Bộ Quốc phòng cho biết, chế độ tiền lương của các đối tượng trong Quân đội hiện đang được thực hiện theo quy định tại các nghị định của Chính phủ.

Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng quy định sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được hưởng phụ cấp nhà ở; được hưởng chính sách ưu tiên hỗ trợ và nhà ở xã hội… theo quy định của pháp luật, các chế độ nêu trên đến nay Chính phủ chưa có văn bản quy định cụ thể.

Tuy nhiên, tháng 9/2018 Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành”. Do vậy, chế độ phụ cấp nhà ở đối với các đối tượng trong Quân đội chưa thực hiện được.

Về nội dung liên quan đến chính sách nhà ở, đất ở, Bộ Quốc phòng cho hay, thời gian qua đã tích cực, chủ động đầu tư xây dựng, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức triển khai các dự án nhà ở chính sách, nhà ở công vụ để hỗ trợ cho các đối tượng nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục tham mưu, đề xuất Nhà nước có chính sách hỗ trợ phù hợp về nhà ở, đất ở những đối tượng nêu trên.