Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa ký ban hành công văn về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế. Công văn được gửi tới sở y tế các địa phương, y tế các bộ, ngành và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. 

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Hồng Lan, chuyển đổi số là một nhiệm vụ chính trị. Toàn ngành phải đẩy mạnh thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt; tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 12 năm 2019 của Bộ trưởng Y tế về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt.

Bộ Y tế đề xuất hết năm 2025, tất cả bệnh viện trên cả nước phải áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử. Ảnh: Chí Hùng

Ngoài ra, theo chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị trong ngành Y phải ưu tiên kinh phí cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; dành tối thiểu 1% các nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị để chi cho ứng dụng công nghệ thông tin theo Chỉ thị số 02 năm 2009 của Bộ trưởng Y tế về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh, người đứng đầu ngành Y tế yêu cầu khẩn trương triển khai hồ sơ bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46 năm 2018 của Bộ Y tế; triển khai y tế từ xa theo quy định tại Thông tư số 49 năm 2017; triển khai đơn thuốc điện tử theo các hướng dẫn đã ban hành.

Ngoài ra, cần triển khai đặt lịch khám, chữa bệnh trực tuyến; chú trọng các giải pháp hỗ trợ người dân, người bệnh, sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp, nhận dạng sinh trắc học khi đăng ký và trong quá trình khám chữa bệnh.

Liên quan đến bệnh án điện tử, theo Thông tư 46/2018, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện hạng I trở lên hết năm 2023 phải triển khai bệnh án điện tử. Tới giai đoạn từ năm 2024-2028, Bộ Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở khám chữa bệnh phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Trong dự thảo đang lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức, cơ quan này đề xuất hết năm 2025, tất cả bệnh viện trên cả nước phải áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử.

Thực tế, Việt Nam có khoảng 1.300 cơ sở khám, chữa bệnh (gồm các bệnh viện, trung tâm y tế đa chức năng), trong đó có khoảng 135 bệnh viện hạng I trở lên. Theo dữ liệu cải cách hành chính từ website Bộ Y tế, đến giữa tháng 8, cả nước mới có khoảng 50 cơ sở y tế (gồm cả công lập và tư nhân) chính thức công bố chuyển từ bệnh án giấy sang bệnh án điện tử, trong đó có rất ít bệnh viện hạng I trở lên. 

Bệnh án điện tử được Bộ Y tế đánh giá là cốt lõi và điểm khởi đầu cho mọi nỗ lực chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Vấn đề là tốc độ chuyển đổi từ bệnh án - hồ sơ giấy sang dữ liệu điện tử hiện quá chậm.