Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ là Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng sẽ là Phó chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. 

Khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định mới, Bộ TT&TT sẽ có văn bản đề nghị các tỉnh giao việc xây dựng Chính phủ điện tử cho các Sở TT&TT trực thuộc. Mục đích của việc điều chỉnh này nhằm có được sự thống nhất trong việc xây dựng Chính phủ điện tử trên toàn quốc. 

{keywords}
Buổi họp Giao ban Quản lý Nhà nước Quý III năm 2019 của Bộ TT&TT. Ảnh: Trọng Đạt

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, trong thời gian tới, các Sở TT&TT sẽ có nhiều nhiệm vụ vất vả với trách nhiệm nặng nề hơn. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá, đây là một trong những cơ hội để các Sở TT&TT lấy lại vai trò của mình. 

"Do vậy, trong thời gian tới, các đơn vị thuộc Bộ phải triển khai Chính phủ điện tử với tốc độ cao hơn và chất lượng tốt lên. Khi Chính phủ đi đầu về Chuyển đổi số, về Chính quyền điện tử, điều đó sẽ tốt cho người dân nhờ việc tiết kiệm chi phí, giảm nhũng nhiễu và công khai minh bạch", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói. 

Để làm được điều này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ trước hết cần phải chỉ rõ được Chính phủ điện tử là gì để tập trung xây dựng từ nay cho đến năm 2020. Đó có thể là vấn đề về kết nối, dịch vụ công và khả năng đi vào cuộc sống của các dịch vụ công trực tuyến.

Trong thời gian qua, Bộ TT&TT đã hoàn thiện việc xây dựng dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0. Đây là căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử, đảm bảo triển khai Chính phủ điện tử có hiệu quả, tránh đầu tư trùng lặp.

{keywords}
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá trọng trách xây dựng Chính phủ điện tử là cơ hội để các Sở TT&TT lấy lại vai trò của mình. Ảnh: Trọng Đạt

Bộ TT&TT cũng đã liên tục giải đáp các phản ánh, kiến nghị của các bộ, ngành, Sở TT&TT về các nội dung liên quan tới ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử. Trong đó, tập trung nhiều vào các vấn đề vướng mắc như cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, mô hình, giải pháp kết nối chia sẻ dữ liệu,…

Nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TT&TT trong tháng 9 là xây dựng xong Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số, nhằm tạo thuận lợi cho việc tổ chức, quản lý, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức. 

Điều này sẽ góp phần giúp thực hiện các mục tiêu về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ điện tử.

Bộ TT&TT cũng đang trong quá trình xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, góp phần đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giao dịch điện tử.

Trọng Đạt