-Ngày 15/3 vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản chính thức gửi Ngân hàng Nhà nước, góp ý về dự thảo sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN. Dự thảo Thông tư này đã gây khác nhiều tranh cãi thời gian gần đây vì tác động của nó đối với thị trường BĐS.

Theo dự thảo sửa đổi, có 2 điểm thay đổi mấu chốt sẽ tác động đến thị trường BĐS. Trong đó, khoản 14 điều 1, của dự thảo sửa khoản 5 điều 17 Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo tỷ lệ tối đa là 40% (giảm từ 60% xuống 40%).

Ngoài ra, tại khoản 19 điều 1, của dự thảo sửa phụ lục số 2 của Thông tư 36/2014/TT-NHNN, trong đó có việc quy định nâng mức trần các khoản phải đòi trong kinh doanh bất động sản thuộc nhóm tài sản có hệ số rủi ro là 250% (tăng từ 150% lên 250%).

{keywords}

Theo Bộ Xây dựng, mục đích của việc sửa đổi Thông tư này cũng nhằm giúp thị trường phát triển ổn định, bền vững. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cần cân nhắc kỹ một số yếu tố sau:

Thứ nhất: Thông tư 36/2014/TT-NHNN cùng các giải pháp khác của Chính phủ, sau hơn 2 năm thực hiện đã có tác động tích cực. Qua đó, giá BĐS đã ổn định, sát giá trị thực, thanh khoản liên tục tăng, cơ cấu hàng hóa BĐS điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực của người dân, tồn kho liên tục giảm (tính đến tháng 2/2016 đã giảm 62,72% so với quý I/2013), hàng loạt doanh nghiệp BĐS, xây dựng, vật liệu xây dựng phục hồi, góp phần tăng trưởng kinh tế.

Thứ 2: Nhu cầu vốn cho BĐS hiện nay vẫn rất lớn và chủ yếu vẫn dựa vào vốn vay từ các ngân hàng. Toàn quốc hiện có khoảng 3.980 dự án đang triển khai với nhu cầu vốn trên 4.400.000 tỷ đồng, trong đó vốn cần vay ngân hàng chiếm 50 – 60%, tương đương 2.200.000 – 2.640.000 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ tín dụng BĐS hiện nay vẫn ở mức hợp lý dưới 10% tổng dư nợ toàn hệ thống Ngân hàng.

Thứ 3: Thực tế cho thấy, từ năm 2009 đến nay, những thay đổi chính sách cho vay đối với BĐS có ảnh hưởng rất lớn đối với thị trường như: Thông tư số 15/2009/TT-NHNN, Thông tư số 13/2010/TT-NHNN. Thông tư 36/2014/TT-NHNN nới lỏng tín dụng với việc giảm tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tối đa từ 80% xuống 60%, hệ số rủi ro với kinh doanh BĐS giảm từ 250% xuống 150% cùng các giải pháp quyết liệt khác của Chính phủ đã giúp thị trường vượt qua thời kỳ đóng băng và đang hồi phục.

Thứ 4: Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy kinh doanh BĐS sử dụng vốn vay ngân hàng rất lớn. Sự thay đổi của BĐS sẽ tác động rất lớn đối với nền kinh tế. Tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn không nên quá 60% và hệ số rủi ro thường ở mức 150% - 200%.

Thứ 5: Theo một số chuyên gia nguồn vốn cho vay BĐS từ các ngân hàng hiện vẫn ở ngưỡng an toàn, khoảng 9%. Nếu điều chỉnh giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 60% xuống 40% và nâng hệ số rủi ro từ 150% lên 250% sẽ là quá lớn, gây “sốc” với thị trường.

Qua những phân tích trên, Bộ Xây dựng cho rằng, về tổng thể, thị trường BĐS vẫn trên đà hồi phục và đang được kiểm soát tốt, chưa có dấu hiệu rõ rệt của tình trạng sốt nóng và các dấu hiệu bất thường. Việc sử dụng công cụ quản lý, điều tiết cần được cân nhắc kỹ, có lộ trình phù hợp, tránh giật cục, tác động xấu tới thị trường.

Quốc Tuấn