Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính dự kiến nguồn thu từ bán vốn nhà nước nộp về ngân sách Nhà nước (NSNN) giai đoạn 2021 – 2025. 

Trong năm nay, Bộ Xây dựng lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Tổng Công ty Viglacera – CTCP, Tổng Công ty CP Sông Hồng; chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp). 

Giai đoạn 2024 – 2025, thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng – CTCP và Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (Lilama). 

Kế hoạch thoái vốn của Bộ Xây dựng tại các doanh nghiệp được Thủ tướng phê duyệt

Trên cơ sở kế hoạch, Bộ Xây dựng dự kiến giá trị thu về, nộp ngân sách Trung ương tại Tổng Công ty Cơ khí xây dựng – CTCP là hơn 230 tỷ đồng; tại Lilama là hơn 369 tỷ đồng; Tổng Công ty CP Sông Hồng hơn 132 tỷ đồng; Tổng Công ty Viglacera – CTCP là hơn 5.820 tỷ đồng. 

Trong khi đó, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) sẽ hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp trước ngày 31/12/2025. Tỷ lệ vốn nhà nước dự kiến nắm giữ sau cổ phần hoá từ 50% trở xuống.

Theo quyết định Ban hành Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2022 – 2025, Bộ này vẫn duy trì Công ty TNHH MTV (Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) đối với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem). 

Bộ Xây dựng cho biết, giá trị nguồn thu dự kiến nêu trên là giá trị dự kiến thực hiện theo kế hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định 1479 (ngày 29/11/2022) tại thời điểm báo cáo, chưa tính đến điều kiện thị trường không thuận lợi gặp gặp khó khăn vướng mắc.