Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 06/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019 về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, có hiệu lực từ ngày 27/4/2023. Đáng chú ý, Bộ Y tế sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 14 của Thông tư 15/2019 về giá gói thầu. 

Theo quy định cũ, khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, để có cơ sở xây dựng đơn giá của từng thuốc, dược liệu, đơn vị phải tham khảo giá trúng thầu trong vòng 12 tháng trước của các cơ sở y tế do Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) công bố trên trang thông tin điện tử.

Trong đó, giá trúng thầu được tham khảo phải theo nguyên tắc: Giá kế hoạch không được cao hơn giá trúng thầu cao nhất của thuốc, dược liệu đó trong mỗi nhóm tiêu chí kỹ thuật đã được công bố.  

Giá kế hoạch là "đề bài" để các đơn vị cung ứng chào giá thầu. Đây là giá giới hạn tối đa cho hàng hóa đó. Nếu đơn vị cung ứng chào gói thầu cao hơn giá kế hoạch sẽ bị chấm trượt thầu.

Quy định "giá năm sau không cao hơn năm trước" này từng khiến rất nhiều cơ sở y tế vướng mắc, do giá thuốc của nhà cung ứng đưa ra thường cao hơn giá kế hoạch. Quy định này không phù hợp với biến động thị trường, lạm phát, trượt giá… Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều bệnh viện thiếu thuốc điều trị. 

Nội dung thay đổi Thông tư 15/2019 Thông tư 06/2023
Nguyên tắc cơ sở xây dựng đơn giá 

- Tham khảo giá trúng thầu trong vòng 12 tháng trước của các cơ sở y tế do Bộ Y tế công bố trên trang thông tin điện tử.

Giá kế hoạch không được cao hơn giá trúng thầu cao nhất của thuốc, dược liệu đó trong mỗi nhóm tiêu chí kỹ thuật đã được công bố.  

Giá trúng thầu

- Theo nhóm tiêu chí kỹ thuật của các cơ sở y tế

- Tập trung cấp địa phương trong vòng 12 tháng trước

- Tập trung cấp Quốc gia, đàm phán giá còn hiệu lực của thỏa thuận khung được công bố.

 

Nếu giá trúng thầu chưa được công bố trên trang thông tin Bộ Y tế

phải tham khảo ít nhất 3 báo giá của 3 đơn vị khác nhau.

căn cứ quyết định trúng thầu; hoặc thông báo trúng thầu; hoặc thông tin công khai theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định 63/2014 của Chính phủ.
Nếu không đủ 3 báo giá Phải căn cứ vào báo giá hoặc hóa đơn bán hàng, giải trình và chịu trách nhiệm về giá kế hoạch do cơ sở đề xuất là phù hợp. Căn cứ vào ít nhất 1 báo giá, giải trình, chịu trách nhiệm về giá kế hoạch đề xuất và bảo đảm không vượt giá bán buôn kê khai, kê khai lại còn hiệu lực của thuốc đã tham khảo. 

Như vậy, thông tư mới bỏ nguyên tắc giá kế hoạch không được cao hơn giá trúng thầu cao nhất đã được công bố.  

Đối với vấn đề 3 báo giá (hoặc hóa đơn bán hàng), Thông tư 06/2023 vẫn quy định tham khảo 3 báo giá khác nhau tại thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, trường hợp thuốc không đủ 3 báo giá, người đứng đầu đơn vị căn cứ vào ít nhất 1 báo giá, giải trình, chịu trách nhiệm về giá kế hoạch đề xuất và bảo đảm không vượt giá bán buôn kê khai, kê khai lại còn hiệu lực của thuốc đã tham khảo.