Sáng 31/3, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng TAND Tối cao và Ban Cán sự Đảng VKSND Tối cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng hoan nghênh và chúc mừng các kết quả mà 4 cơ quan đã đạt được trong thời gian qua.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị

Theo Thường trực Ban Bí thư, 4 cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu có hiệu quả cho Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần hiện thực hóa và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Các cơ quan kịp thời phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Ban chỉ đạo) chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc có tính đột phá mạnh mẽ, quyết liệt, tạo bước tiến mới trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, không để oan sai, không để lọt tội phạm; xử lý kịp thời, đồng bộ vừa nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn, tạo bước đột phá trong phát hiện, xử lý tham nhũng.

Nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhiều vụ việc tồn đọng từ nhiều năm trước và các vụ án xảy ra trong ngành, lĩnh vực được cho là "nhạy cảm” đã được tập trung chỉ đạo điều tra, đi sâu làm rõ bản chất; xử lý nghiêm minh, cả cán bộ cao cấp, cả đương chức và đã nghỉ hưu, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao...

Dẫn lại phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính: "Các cơ quan trong khối nội chính phải thực sự đoàn kết, trách nhiệm, phối hợp rất chặt chẽ, rất nhịp nhàng và thống nhất với nhau; trong thực thi nhiệm vụ, phải gương mẫu, rất công tâm, khách quan, có dũng khí, có bản lĩnh, xuất phát từ động cơ trong sáng, tình cảm chân thành, đồng chí, anh em; đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của Nhân dân lên trên hết...", ông Võ Văn Thưởng khẳng định, đây là tư tưởng, quan điểm chỉ đạo quan trọng cho công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính nói chung và giữa 4 cơ quan nói riêng, đề nghị các cơ quan tiếp tục quán triệt thực hiện thật tốt.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan cần tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong công tác nghiên cứu, tham mưu các chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp, các chủ trương, giải pháp về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm.

“Trước mắt cần tập trung phối hợp nghiên cứu, xây dựng Đề án về chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Đề án về mô hình cơ quan đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; Đề án về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...“ – ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Xử lý nghiêm sai phạm có tính chất thách thức chủ trương, pháp luật

Cũng theo ông Võ Văn Thưởng, 4 cơ quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, không bao giờ giải quyết một vấn đề gì dựa trên dư luận xã hội hay chạy theo dư luận xã hội, song đối với những vi phạm có tính chất thách thức đường lối của Đảng, Nhà nước, thách thức dư luận xã hội và được lãnh đạo các cấp, đặc biệt lãnh đạo chủ chốt có chỉ đạo thì cần xử lý khẩn trương, xử lý nghiêm minh, kịp thời.

“3 vụ việc được xử lý vừa qua có tác dụng xã hội rất tốt, như vụ xử lý nhóm "báo sạch", vụ bà Nguyễn Phương Hằng, vụ thao túng thị trường chứng khoán. Đó là 3 vụ việc sai phạm có tính chất thách thức đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thách thức dư luận xã hội và chúng ta có cách xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tính toán bảo đảm những yếu tố để không gây ảnh hưởng đến các hoạt động, cần làm tốt trong thời gian tới" - ông Võ Văn Thưởng nói.

Nhiệm vụ tiếp theo được Thường trực Ban Bí thư lưu ý đối với 4 cơ quan đó là phối hợp tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng ngay trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Chủ động phối hợp, tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc có liên quan đến chính trị, đối ngoại, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm theo đúng Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 04-HD/TW của Ban Bí thư. Quan tâm phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Phối hợp tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Cùng với đó, các cơ quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách ở cơ quan pháp luật, nội chính, nhất là kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan nội chính, tư pháp trong sạch, liêm chính, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín....

Theo VOV

Những nấc thang của ông Trịnh Văn Quyết

Những nấc thang của ông Trịnh Văn Quyết

Khác với các đại gia ở Việt Nam, ông Trịnh Văn Quyết không học ở nước ngoài, nổi tiếng sớm và có không ít thành công cũng như tai tiếng trên thị trường trước khi bị bắt.