Gia đình có 4 người, tôi đi làm, được cơ quan mua bảo hiểm, mẹ tôi được miễn phí, chỉ còn bố và em trai không đi làm nên mua bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình từ đầu năm nay. Người bán bảo hiểm báo giá 402.300 đồng và giá 281.610 đồng cho 6 tháng và bảo sắp tăng giá bán. Xin hỏi vậy giá đó đúng không? (Hùng Mạnh, Lào Cai). 

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Nghị định 146 ban hành ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

Điểm e, khoản 1, Điều 7 của Nghị định này quy định mức đóng BHYT hằng tháng của người tham gia BHYT hộ gia đình như sau: "Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất".

Theo quy định nêu trên thì mức đóng mỗi tháng của các thành viên trong hộ gia đình bạn (2 người) được tính như sau:

Người thứ nhất đóng bằng 4.5% x 1.490.000 đồng = 67.050 đồng.

Người thứ 2 đóng bằng 7% x 67.050 đồng = 46.935 đồng.

Như vậy, nếu nhà bạn có 2 thành viên tham gia BHYT hộ gia đình và chọn phương thức đóng 6 tháng một lần thì mức đóng lần lượt 402.300 đồng và giá 281.610 đồng là đúng với quy định hiện hành.

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng nên mức đóng BHYT của người tham gia BHYT hộ gia đình cũng thay đổi theo. Cụ thể như sau:

Người thứ 1, mức đóng từng tháng tăng từ 67.050 đồng lên 81.000 đồng. 

Người thứ 2, tăng từ 46.935 đồng lên 56.700 đồng.

Nếu vẫn lựa chọn phương thức đóng 6 tháng/lần, hai thành viên trong gia đình bạn sẽ đóng lần lượt là 486.000 đồng và 340.200 đồng.

Ở những gia đình có từ 5 người tham gia bảo hiểm hộ gia đình trở lên, từ ngày 1/7, người thứ 3 tăng mức đóng bảo hiểm hàng tháng từ 40.230 đồng lên 48.600 đồng; người thứ 4 tăng từ 33.525 đồng lên 40.500 đồng, người thứ 5 trở đi tăng từ 26.820 đồng lên 32.400 đồng. 

Với những gia đình có 5 người cùng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mỗi tháng hiện nay đóng tổng cộng 214.560 đồng. Từ ngày 1/7, hộ gia đình này đóng tăng lên 259.200 đồng. Nếu đóng mỗi năm/lần, hộ gia đình sẽ đóng thêm gần 536.000 đồng so với hiện nay.