Cấp phép trực tuyến xây dựng nhà ở riêng lẻ trên toàn quốc từ 31/12/2020
Sở Xây dựng và UBND các quận của thành phố Hà Nội và các tỉnh Quảng Ngãi, An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang sẽ hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch vụ cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trực tuyến mức 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 10/12/2020 (Ảnh minh họa)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh, thành phố về việc tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cơ quan này cho biết, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đến nay Bộ Xây dựng đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện tái cấu trúc quy trình, xây dựng, tích hợp, kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên môi trường thử nghiệm (UAT).

Để triển khai chính thức, đáp ứng đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm thực hiện một số việc.

Cụ thể, UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trước ngày 15/12/2020.

Trong đó, các địa phương chưa thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng trực tuyến ở mức độ 4, sẽ tổ chức triển khai theo hệ thống tập trung của Bộ Xây dựng. Hệ thống tập trung này đã được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, có kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu trạng thái xử lý hồ sơ trực tuyến, trực tiếp và qua Bưu điện với hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh để phục vụ tổng hợp, theo dõi, quan sát (nếu có), đồng thời hỗ trợ quá trình xử lý hồ sơ của cán bộ, công chức ngành xây dựng.

Địa phương đã triển khai thực hiện dịch vụ công này trực tuyến ở mức độ 4, Văn phòng Chính phủ đề nghị hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia để tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất.

Cùng với đó, UBND các tỉnh, thành phố cũng được đề nghị phối hợp để tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với dịch vụ Cấp giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, đối với địa phương chưa thực hiện dịch vụ công này trực tuyến ở mức 4, sẽ tổ chức triển khai theo hệ thống tập trung của Bộ Xây dựng đã được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia và có kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu trạng thái xử lý hồ sơ trực tuyến, trực tiếp và qua Bưu điện với hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh.

Với các địa phương đã thực hiện dịch vụ công này trực tuyến mức 4, sẽ hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia để tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất.

Đáng chú ý, Văn phòng Chính phủ cũng đã đưa ra lộ trình triển khai cụ thể đối với việc cung cấp dịch vụ công cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, Sở Xây dựng và UBND các quận của thành phố Hà Nội và các tỉnh Quảng Ngãi, An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang sẽ hoàn thành việc tích hợp, cung cấp dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 10/12/2020. Các UBND tỉnh, thành phố còn lại, bao gồm cả các huyện còn lại của thành phố Hà Nội sẽ hoàn thành việc tích hợp, cung cấp dịch vụ này trước ngày 31/12/2020.

Với kế hoạch trên, đến ngày 31/12/2020, người dân cả nước đã có thể xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Được đưa vào hoạt động từ ngày 9/12/2019, Cổng dịch vụ công quốc gia tại một địa chỉ duy nhất dichvucong.gov.vn là đầu mối kết nối các Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương.

Theo thống kê, từ ngày 09/12/2019 đến ngày 22/10/2020, Cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung cấp 1.878 dịch vụ công trực tuyến; có khoảng 79 triệu lượt truy cập, trên 346.000 tài khoản đăng ký; hơn 20 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 485.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến qua Cổng; tiếp nhận, hỗ trợ trên 34.000 cuộc gọi và 8.800 phản ánh, kiến nghị.

Vân Anh

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp chứng nhận tên định danh từ ngày 1/10

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp chứng nhận tên định danh từ ngày 1/10

Cấp giấy chứng nhận tên định danh là thủ tục hành chính mới được Bộ TT&TT ban hành. Từ ngày 1/10, cá nhân, tổ chức có thể thực hiện thủ tục này trực tuyến tại Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia, Cổng dịch vụ công.