CCHC

Cập nhập tin tức CCHC

Vĩnh Phúc đẩy mạnh cải cách hành chính tạo tăng trưởng bền vững

Vĩnh Phúc đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính minh bạch, thân thiện, xây dựng chính quyền điện tử. Từ đó, phát huy hiệu quả quản lý, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Triển khai Đề án 06 để phục vụ người dân tốt hơn

Việc xây dựng và ban hành NĐ quy định về định danh và xác thực điện tử rất cần thiết trong quá trình triển khai Đề án Đề án 06 của CP cũng như phục vụ người dân và DN có thể sử dụng nhiều dịch vụ công trực tuyến thiết yếu.

Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh: Tạo đòn bẩy thúc đẩy cải cách

Triển khai hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-CP về ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, năm 2021, Việt Nam đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận

Tình trạng “quyền anh, quyền tôi” từng bước đã được chấn chỉnh, khắc phục

Tư duy xây dựng chính sách, pháp luật được đổi mới, hướng từ quản lý thắt chặt sang tạo hành lang pháp lý thuận lợi, khuyến khích phát triển, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Quyền lực giám sát

 - Sự xuất hiện của smartphone, internet, và mạng xã hội thậm chí còn khiến quyền lực giám sát trở nên mạnh hơn.

Tinh giản bộ máy: Không còn đường lùi

Thực tế cho thấy, việc tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả lãnh đạo là nhu cầu bức thiết cho mục tiêu kiến tạo phát triển.

Xin lỗi và…. ra lệnh

Chợt nhớ tới hội nghị trực tuyến về CCHC của Chính phủ. Nhớ tới yêu cầu giã từ thứ… “vũ khí” mang nhãn hiệu “hành là chính” với dân. Nhưng bao giờ điều đó thành hiện thực?

Cải cách hành chính: Dũng cảm trước lực cản trong nội bộ

Với trải nghiệm của mình trên lĩnh vực cải cách hành chính, Thủ tướng quá hiểu điều gì đang cản trở đất nước.

CCHC: “Cắt” vẫn chưa đúng chỗ cần

Trước khi nghĩ đến chuyện cắt giảm ai, cần phải xây dựng được phương pháp đánh giá được chuẩn hoá và có thể áp dụng trên toàn bộ bộ máy hành chính.

Không lập thêm tổ chức nào để ổn định bộ máy

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình nhắc các bộ, ngành không nên tham mưu Chính phủ cho thành lập thêm bất cứ tổ chức nào.