Theo đó, Nghị định số 97 quyết định giữ ổn định học phí từ năm học 2023-2024 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông bằng mức học phí năm học 2021-2022.

Chính phủ cũng quyết định lùi lộ trình học phí của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập 1 năm so với quy định tại Nghị định 81. Tức là học phí năm học 2023-2024 tăng so với học phí năm học 2022-2023 nhưng mức tăng thấp hơn so với lộ trình quy định tại Nghị định 81.

Điều này để phù hợp với điều kiện thực tiễn và giảm bớt khó khăn cho học sinh, sinh viên.

Các chính sách miễn, giảm học phí được quy định tại Nghị định 81 tiếp tục được giữ nguyên để hỗ trợ cho các đối tượng chính sách và có điều kiện khó khăn.

Học phí từ năm học 2023 - 2024, đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

Đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chỉ đầu tư: Cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, trình UBND để đề nghị HĐND cấp tỉnh xem xét phê duyệt.

Mức trần học phí năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023

Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư:

413401295 1728236774333773 8609980646692755715 n.jpg

Mức trần học phí từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2026 - 2027

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên:

414360847 3608820042698364 5711262149289840132 n.jpg
412471763 740064528018806 6692982255007568005 n.jpg
413001583 1585612732250969 3441480650151036215 n.jpg
415989084 335925932619646 9188207796802071538 n.jpg
TP.HCM đề xuất miễn học phí THCS

TP.HCM đề xuất miễn học phí THCS

UBND TP.HCM đề xuất chi 1.847 tỷ đồng để hỗ trợ học phí, chia sẻ gánh nặng với phụ huynh trong đó học sinh THCS được hỗ trợ 100% học phí.
TP Cần Thơ dự kiến chi 159 tỷ đồng hỗ trợ học phí

TP Cần Thơ dự kiến chi 159 tỷ đồng hỗ trợ học phí

TP Cần Thơ dự kiến chi hơn 159 tỷ đồng để hỗ trợ 50% mức học phí năm học 2023-2024 đối với học sinh đang học tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập; học viên đang học tại cơ sở GDTX...