Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký chỉ thị yêu cầu các sở ngành, quận huyện tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022.

Để đưa chỉ số PCI của Hà Nội nằm trong nhóm các địa phương có thứ hạng cao so với cả nước, ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở ngành, quận huyện tập trung khắc phục chỉ số chi phí không chính thức.

Theo công bố của Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam, năm 2021, Hà Nội đứng thứ 29/63 tỉnh thành cả nước về chỉ số chi phí không chính thức. So với năm 2020, chỉ số này của Hà Nội giảm 3 bậc.

Do vậy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở ngành, quận huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp như cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí trên mọi lĩnh vực.. nhằm cải thiện chỉ số chi phí không chính thức.

Ông Trần Sỹ Thanh giao Thanh tra TP Hà Nội tăng cường kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà tạo gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội (Ảnh: Đỗ Quang).

Về chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất của TP Hà Nội năm 2021 tăng 6 bậc so với năm 2020 (đứng thứ 50/63 tỉnh thành). Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, chỉ số này tuy tăng bậc nhưng vẫn còn ở nhóm xếp hạng rất thấp, cần phải khắc phục.

Do vậy, ông Trần Sỹ Thanh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các giải pháp khắc phục kết quả chỉ số tiếp cận đất đai. Cụ thể, các sở này phải tham mưu xây dựng khung giá đất sát với giá thị trường, đồng thời không gây khó khăn cho doanh nghiệp khi làm các thủ tục hành chính về đất đai.

Theo công bố của Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam, năm 2021, TP Hà Nội tiếp tục nằm trong nhóm 10 tỉnh thành đứng đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh.

Cụ thể, trong năm 2021, Hà Nội xếp thứ 10/63 (giảm một bậc so với năm 2020) tỉnh thành về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Hà Nội được đánh giá là địa phương có chất lượng điều hành tốt.