Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND TP.HCM và VNPT.

TP.HCM xác định, một trong những động lực quan trọng phục vụ cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của thành phố chính là quá trình chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.  Chuyển đổi số được kỳ vọng tạo ra sự phát triển vượt bậc, đột phá, trở thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế tại thành phố này. 

Trong thời gian qua, VNPT đã xây dựng khung công nghệ và hoàn thiện đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025.  Đề án đóng vai trò tiên phong, đặt nền móng cho thành phố tiếp tục đón nhận những xu hướng lớn như cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số quốc gia những năm gần đây trong rất nhiều lĩnh vực từ giao thông, y tế, giáo dục. Là nền tảng để TP.HCM thiết lập những năng lực cơ bản của một đô thị thông minh như kết nối chia sẻ dữ liệu, triển khai các ứng dụng, tiện ích thông minh phục vụ mọi mặt đời sống xã hội.  

Mới đây, UBND TP.HCM tiếp tục lựa chọn VNPT làm đối tác triển khai các chương trình chuyển đổi số thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, VNPT và TP.HCM sẽ hợp tác, tăng cường chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng số, các nền tảng dùng chung, đảm bảo an toàn an ninh thông tin và hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT cho thành phố.

Trong phát triển Chính quyền số, VNPT sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu chuyên ngành cho các lĩnh vực để thành phố có thể phát triển kho dữ liệu dùng chung, phát huy hơn nữa tính hiệu quả của nền tảng dữ liệu mở đã xây dựng. VNPT cũng xây dựng, triển khai các hệ thống chỉ đạo điều hành thông minh cho chính quyền số từ thành phố đến các quận huyện, thành phố Thủ Đức, dựa trên những kinh nghiệm VNPT đã làm cho Văn phòng Chính phủ. Bên cạnh đó, VNPT nâng cấp hoàn thiện các kênh tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp nhằm giúp chính quyền thành phố lắng nghe sâu sát nhất, cho phép người dân, doanh nghiệp tham gia vào xây dựng thành phố. VNPT cũng phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị như Trung tâm An toàn Thông tin TP.HCM và Sở TT&TT để xây dựng, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho hệ thống số của chính quyền thành phố.

Đại diện VNPT cam kết đẩy mạnh xây dựng hạ tầng viễn thông di động, Internet tốc độ cao, hạ tầng 4G, 5G để tạo nền móng sẵn sàng cho chuyển đổi số các ngành kinh tế của thành phố. Đặc biệt, Hệ sinh thái chuyển đổi số oneSME của VNPT sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của thành phố tiếp cận rất nhanh những sản phẩm, dịch vụ, công nghệ số mới nhất.

VNPT sẽ phối hợp cùng TP.HCM chuyển đổi số và phát triển toàn diện hơn nữa để tiến tới xây dựng xã hội số và công dân số dựa trên việc tổ chức triển khai những chỉ đạo trong Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, kế thừa kết quả của nền tảng dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối vào các nền tảng số khác trong các lĩnh vực trọng điểm như: y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp; lao động, việc làm và an sinh xã hội;… nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giúp người dân tham gia các hoạt động xã hội toàn diện hơn, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội thuận lợi hơn...

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhận định việc hợp tác với VNPT cũng như các đối tác lớn sẽ giúp quá trình chuyển đổi số của thành phố được đẩy nhanh hơn, đi đúng hướng để sớm đạt được mục tiêu xây dựng đô thị thông minh. Cùng với đó, TP.HCM sẽ có cơ hội phát triển hơn, đúng hướng, mạnh mẽ và tạo ra giá trị lớn hơn.

Chủ tịch VNPT Tô Dũng Thái cam kết, với những kinh nghiệm đã triển khai thành công các dự án lớn của Chính phủ, Bộ ngành, địa phương, VNPT có đầy đủ điều kiện tốt nhất để hợp tác hiệu quả với TP.HCM về chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, xây dựng chiến lược dữ liệu và chiến lược an toàn, an ninh mạng giai đoạn 2022-2025 và thời gian tiếp theo.