Thông tin trên được ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết tại hội nghị giao ban về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai công tác tháng 5 của Bộ Tài chính ngày 17/5.

{keywords}
Số căn cước công dân sẽ được sử dụng làm mã số thuế.

Cụ thể, đối với giải pháp sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế cá nhân, Tổng cục Thuế cho biết đã phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) làm việc tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-C06 (Bộ Công an). Trên cơ sở tài liệu về 11 dịch vụ mà Bộ Công an đang chia sẻ cho các bộ, ngành, Tổng cục Thuế dự kiến triển khai theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Tổng cục Thuế kết nối qua Bộ Tài chính để sử dụng các dịch vụ với Bộ Công an sau khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư; rà soát dữ liệu của toàn bộ mã số thuế cá nhân để sử dụng trong quản lý thuế.

Giai đoạn 2, Tổng cục Thuế rà soát dữ liệu quản lý thuế để chuyển sang sử dụng số căn cước công dân làm mã số thuế.

Về triển khai công tác quản lý thuế đối với các sản giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam như: Lazada, Shopee, Tiki, Sendo… các trang mạng xã hội không có văn phòng tại Việt Nam, chưa đăng ký thuế và khai thuế tại VN, có phát sinh thu nhập tại Việt Nam như: Google, Apple, Facebook, Netflix, Youtube, cơ quan thuế sẽ triển khai làm việc với một số chủ sàn giao dịch thương mại điện tử lớn tại Hà Nội và Hồ Chí Minh để triển khai việc cung cấp thông tin cho công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.

Báo cáo tại hội nghị về tình hình thực hiện thu ngân sách thuộc lĩnh vực ngành Thuế quản lý, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết: tổng thu ngân sách lũy kế đến 13/5 đạt 507.409 tỷ đồng, bằng 45,4% so với dự toán. Về tổng quan chung thu NSNN do cơ quan thuế quản lý 4 tháng đầu năm đạt tiến độ thu khá so với dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, theo Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn, từ tháng tư đến nay thu ngân sách đã có xu hướng chững lại. Thu từ 3 khu vực kinh tế tháng 4/2021 chỉ đạt khoảng 26.500 tỷ đồng, bằng 7,8% dự toán, đánh chú ý thu từ khu vực chỉ đạt 6,7% dự toán, bằng 86% cùng kỳ. Việc thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất, kiến số thuế GTGT gia hạn trong tháng 4 khoảng 10.500 tỷ đồng; thuế TNDN khoảng 16.000 tỷ đồng. Do đó, số thu các sắc thuế GTGT và TNDN tháng 4/2021 chỉ đạt lần lượt là 7,1% và 8,3% dự toán.

Bên cạnh đó, số liệu khai quyết toán thuế TNDN năm 2020 cho thấy, kết quả sản xuất của các doanh nghiệp giảm ở hầu hết các chỉ tiêu từ doanh thu đến lợi nhuận, số thuế TNDN nộp NSNN so với năm 2019.

L.Bằng

Hà Nội tạm dừng cấp căn cước công dân gắn chíp tại 3 huyện

Hà Nội tạm dừng cấp căn cước công dân gắn chíp tại 3 huyện

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội tạm dừng cấp căn cước công dân gắn chíp tại 3 huyện.