Danh mục ngành, nghề được ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015 của Chính phủ nêu rõ, Công nghệ thông tin, công nghệ cao và công nghệ phụ trợ sẽ được hưởng những mức ưu đãi đặc biệt trong thời gian tới.

Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư vừa được ký ban hành ngày 12/11 vừa qua.

{keywords}
CNTT, Công nghệ cao, sản xuất phần mềm... sẽ được ưu đãi đầu tư đặc biệt

Theo đó, Nhà nước sẽ dành những mức ưu đãi về thuế suất, đất đai... cho các ngành nghề này để khuyến khích, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài. Cụ thể, ưu đãi đầu tư được dành cho các ứng dụng công nghệ cao thuộc "Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ"; sản xuất sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ...

Đáng chú ý, trong danh mục này cũng nhắc đến hoạt động ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao; ứng dụng, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; Sản xuất sản phẩm sinh học.

Các ngành sản xuất Phần mềm, sản phẩm nội dung thông tin số, sản phẩm CNTT trọng điểm, dịch vụ phần mềm, dịch vụ khắc phục sự cố an toàn thông tin, bảo vệ an toàn thông tin theo quy định của pháp luật về CNTT... cũng được hưởng ưu đãi đặc biệt khi đầu tư.

Hoạt động xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế.. cũng thuộc danh mục ưu đãi.

Tương tự, trong lĩnh vực khoa học, việc sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; sản xuất vật liệu composite, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm cũng được khuyến khích.

Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên (theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch & Đầu tư), sản xuất phụ kiện, linh kiện điện tử, cụm chi tiết điện tử; sản xuất vật liệu thay thế Amiăng cũng được đặc biệt khuyến khích.

Ngoài ra, được ban hành kèm Nghị định số 118/2015 của Chính phủ còn có danh mục 54 tỉnh, địa bàn được ưu đãi đầu tư, do có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

T.Y

Tin liên quan