- Mẹ tôi đã đủ tuổi về hưu (55t) nhưng không đủ năm đóng bảo hiểm xã hội, nên chỉ được chế độ một lần. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được 6 năm 4 tháng. Vậy mẹ tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp không, và sau khi hưởng xong chế độ bảo hiểm thất nghiệp, có được thanh toán thêm chế độ một lần nữa không?

TIN BÀI KHÁC


{keywords}
Mẹ tôi có thể được hưởng chế độ bảo hiểm nào? (ảnh minh họa)

Nội dung Bạn đọc Cương Phạm Văn cuongmtdb@gmail.com hỏi, Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội trả lời:

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

- Đã đăng ký với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – TB&XH khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định .

Nếu mẹ bạn có đủ điều kiện nêu trên thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2006 thì "Người thất nghiệp được định nghĩa là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa tìm được việc làm".

Theo Điều 43 Luật Việc làm 2013 thì đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 

2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Điều 49 Luật Việc làm 2013 về điều kiện hưởng:

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

Theo những quy định trên thì điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp phải là người trong độ tuổi lao động. Vì vậy, trường hợp mẹ bạn đã hết tuổi lao động, đã được hưởng trợ cấp BHXH một lần, thì không phải là người thất nghiệp và không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc