Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ công bố Sách Trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019, với sự chủ trì của Thứ trưởng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

{keywords}
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh giới thiệu Sách Trắng quốc phòng Việt Nam 2019


Minh bạch về chính sách

Tiếp sau năm 2009, Việt Nam công bố Sách Trắng quốc phòng 2019 nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ; nêu rõ những thách thức của quốc phòng Việt Nam và những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng, cơ chế lãnh đạo và quản lý quốc phòng; phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; quá trình tăng cường tiềm lực quốc phòng bảo vệ đất nước…

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: “Chúng ta không ngần ngại giới thiệu trong Sách Trắng quốc phòng 2019 những vũ khí trang bị truyền thống cũng như hiện đại của quân đội ta để thể hiện sự minh bạch về chính sách cũng như khả năng quốc phòng của Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam với các quốc gia trong cộng đồng quốc tế”.

Ông nhấn mạnh, trong cuốn Sách ảnh quốc phòng Việt Nam phát hành kèm Sách Trắng quốc phòng lần này, tỉ lệ những trang bị vũ khí do Việt Nam tự sản xuất hay cải tiến ngày càng nhiều hơn, chứng tỏ sự độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh của Việt Nam những năm qua ngày càng phát triển và tiến bộ.

Sách Trắng lần này đề cập những lĩnh vực mới trong bối cảnh chiến lược hiện nay, đặc biệt là những vấn đề phức tạp, thách thức về quốc phòng với Việt Nam; đề cập đến những bước phát triển mới về mặt nghệ thuật quân sự, đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa.

{keywords}
Lễ công bố Sách Trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019 

Hòa bình và tự vệ

Đề cập đến chính sách quốc phòng Việt Nam trong Sách Trắng, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nêu bật cụm từ hòa bình và tự vệ.

“Chúng ta mong muốn hòa bình, chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Và chúng ta xây dựng quốc phòng cũng vì mục đích hòa bình. Nếu đất nước có chiến tranh, chúng ta buộc lòng phải cầm súng thì cũng là vì hòa bình.

Thứ hai là tự vệ. Chúng ta chỉ sử dụng tình huống tự vệ khi đất nước bị xâm phạm. Trước hết là chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập tự chủ đất nước, lợi ích quốc gia dân tộc, ổn định chế độ…”, Thứ trưởng nói.

Theo Thứ trưởng, trong chính sách quốc phòng có hợp tác và đấu tranh. Hợp tác quốc phòng được đưa lên trước. “Trong mục tiêu chiến lược, Việt Nam vừa bảo vệ Tổ quốc mình, vừa chủ động tích cực tham gia bảo vệ hòa bình, an ninh khu vực và trên thế giới. Chúng ta đặt lợi ích và hòa bình của Việt Nam vào lợi ích và hòa bình chung của khu vực và thế giới.

Về mặt đấu tranh, chúng ta tìm các điểm đồng để cùng hợp tác phát triển, nhưng vẫn đấu tranh để bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc.  Điều này thể hiện rất rõ trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN”, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nêu rõ.

Thượng tướng cũng đề cập tới quan hệ hợp tác song phương, đa phương giữa Việt Nam với các nước và tổ chức quốc tế. Ông đánh giá, Việt Nam từ tham gia sang chủ động tích cực xây dựng các cấu trúc hợp tác đa phương.

“Như 2010, chúng ta tổ chức hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần đầu tiên tại Hà Nội, năm tiếp theo cũng sẵn sàng đảm nhận vai trò. Chúng ta tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ với tinh thần trách nhiệm, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Ngoài hai lĩnh vực này, chúng ta còn thực hiện những nhiệm vụ rất đặc biệt, rất Việt Nam. Thứ nhất là đối ngoại quốc phòng biên giới với láng giềng trên đất liền và trên biển. Đây là mối quan hệ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ luật pháp vùng biên nhưng đồng thời là bảo vệ hòa bình và sự coi trọng mối quan hệ với các nước láng giềng.

Thứ hai là hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả chiến tranh như xử lý chất độc hóa học, bom mìn”, Thượng tướng nhấn mạnh.   

Khám phá siêu vận tải Úc đưa quân nhân Việt Nam đi gìn giữ hòa bình

Khám phá siêu vận tải Úc đưa quân nhân Việt Nam đi gìn giữ hòa bình

 Siêu vận tải C17 của Australia vận chuyển quân và thiết bị giúp lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam rời sân bay Nội Bài đi Nam Sudan làm nhiệm vụ. 

Thái An