Đại hội 13

Cập nhập tin tức Đại hội 13

Bước vào năm 2023, Việt Nam ghi nhận một kỷ lục mới trong suốt hàng ngàn năm xây dựng và bảo vệ đất nước: dân số chính thức đạt 100 triệu người, trở thành quốc gia đông dân số thứ 15 trên thế giới.

Đất nước và những khát vọng vươn tới

Dân thụ hưởng không phải chỉ là người dân phải được hưởng cái gì đó, mà chính là hướng đến việc thỏa mãn các lợi ích đa dạng trong xã hội để biến lợi ích thành động lực phát triển.

Tầm nhìn 2045: Kỳ vọng và yêu cầu mới với các nhà lãnh đạo

Các phát biểu của lãnh đạo cấp cao gần đây và các nghị quyết Đại hội 13 cho thấy tầm nhìn lãnh đạo của Đảng là đến 2045, đưa đất nước ta trở thành “nước phát triển và có thu nhập cao”.

Quốc tế kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam

Sau thành công của Đại hội Đảng 13, Quốc hội khóa XIV tổ chức kỳ họp, một trong số nội dung quan trọng là kiện toàn các chức danh lãnh đạo.

 

Người dân miền Trung đặt nhiều hy vọng vào Đại hội Đảng XIII

Ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng Đại hội Đảng XIII sẽ chọn được người đủ đức, đủ tài để giữ “lửa” trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới

"Đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam…"- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại phiên khai mạc Đại hội XIII.  

Đại hội Đảng lần thứ XIII làm việc ngày đầu tiên

Hôm nay (25/1), Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ bước vào ngày làm việc đầu tiên. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước.

 

Phát biểu của Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư Mai Văn Chính về tình hình đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

VietNamNet giới thiệu bài phát biểu của Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính về tình hình đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng tại cuộc họp báo trước Đại hội.

Phát biểu của ông Nguyễn Đắc Vinh về công tác tham mưu, tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh về công tác tham mưu, tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng tại cuộc họp báo trước Đại hội.

Lá phiếu Đại hội 13 và tiếng vọng 75 năm dội về

Dịp này 75 năm trước, con dân đất Việt bước vào cuộc Tổng tuyển cử, bầu ra Quốc hội lập hiến, để lập nên Nhà nước Dân chủ Cộng hòa đầu tiên ở châu Á.

Tầm nhìn 2045: Kỳ vọng và yêu cầu mới với các nhà lãnh đạo

Các phát biểu của lãnh đạo cấp cao gần đây và dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 cho thấy tầm nhìn lãnh đạo của Đảng là đến 2045, đưa đất nước ta trở thành “nước phát triển và có thu nhập cao”.

Cái tài của người lãnh đạo là quy tụ nhân tài

Người có đức mà không có tài thì dễ trì trệ; người có tài mà không có đức thì dễ hỗn loạn. Ở đời hỗn loạn còn khổ hơn trì trệ - nguyên Bộ trưởng TT&TT Lê Doãn Hợp viết.

Chọn nhân sự cấp chiến lược: Cuộc tổng tìm kiếm hiền tài

Chọn nhân sự cấp chiến lược được coi như là một cuộc tổng tìm kiếm nhân tài, hiền tài cho đất nước. Những bài học từ lịch sử cho thấy chỉ hiền tài mới chọn và sử dụng được hiền tài.