Danh sách này gồm 83 trường THPT chuyên, năng khiếu và 66 trường THPT bổ sung theo tiêu chí của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trong 66 trường THPT được bổ sung vào danh sách năm nay theo tiêu chí: Phân bổ số lượng trường theo hướng ưu tiên khu vực tuyển sinh hoặc tỉnh, thành có số lượng thí sinh đăng ký, trúng tuyến nhiều vào đại học này giai đoạn 2018-2020; Trường THPT có số lượng thí sinh trúng tuyển, nhập học nhiều vào đại học này; Trường THPT có số lượng cựu học sinh đạt kết quả học tập cao khi học tại ĐH này.

Cụ thể như sau:

Đh Quốc gia.jpg