Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND TP bầu được thực hiện theo Quy định số 96 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 96 của Quốc hội.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đối với hoạt động lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh.

z4943854690412 859c51b3b041f301efce53b393334568.jpg
Đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khóa XVI. Ảnh: Quang Phong.

"Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục là một trong những thành công để giúp cho hoạt động của bộ máy Nhà nước có những bước phát triển mới, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thành phố có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ", ông Dũng nhấn mạnh.

Dưới đây là danh sách 28 cán bộ chủ chốt của Hà Nội được lấy phiếu tín nhiệm

Khối HĐND TP:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

2. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.

3. Ông Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

4. Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội.

5. Ông Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội.

6. Ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội.

7. Bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội.

Khối UBND TP Hà Nội:

1. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

2. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội.

3. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

4. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

5. Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

6. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

7. Ông Trần Thế Cương, Ủy viên UBND TP Hà Nội, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội.

8. Ông Trương Việt Dũng, Ủy viên UBND, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội.

9. Ông Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên UBND, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

10. Bà Đặng Hương Giang, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Du lịch TP Hà Nội.

11. Bà Trần Thị Nhị Hà, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Y tế TP Hà Nội.

12. Bà Ngô Minh Hoàng, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Ngoại vụ TP Hà Nội.

13. Ông Đỗ Đình Hồng, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Văn hóa – Thể thao TP Hà Nội.

14. Bà Bạch Liên Hương, Ủy viên UBND; Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội.

15. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Tài chính TP Hà Nội.

16. Ông Võ Nguyên Phong, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Xây dựng TP Hà Nội.

17. Ông Lê Anh Quân, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

18. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội.

19. Ông Nguyễn Phi Thường, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội.

20. Ông Nguyễn Hải Trung, Ủy viên UBND, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

21. Ông Ngô Anh Tuấn, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Tư pháp TP Hà Nội.

Theo chương trình kỳ họp thứ 14, sáng 6/12, HĐND TP sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh trên. Sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, cùng ngày, Nghị quyết xác nhận đối với những người giữ chức vụ do HĐND TP bầu sẽ được đại biểu biểu quyết thông qua.