VietNamNet giới thiệu đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Ngữ văn lớp 12 của trường:

Trường THPT Lý Tự Trọng là một trong những trường đứng đầu tỉnh Khánh Hoà.

Năm 1947, trường được thành lập với tên gọi Collège de Nha Trang với chỉ một lớp 30 học sinh và học chương trình song ngữ Pháp Việt.

Năm học 1950-1951, trường mở lớp Quatrième Année (lớp 9 hiện tại), bắt đầu dạy chương trình tiếng Việt, tiếng Pháp trở thành chuyên ngữ. Năm 1950, trường đổi tên thành Trường trung học Nha Trang.

Năm 1954, trường đổi tên thành Trường trung học Võ Tánh.

Tháng 1/1976, trường chính thức mang tên THPT Lý Tự Trọng. Năm 2019, trường nhận huân chương Lao động hạng nhất vì những thành tích trong sự nghiệp giáo dục.