- Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo vừa có ngay văn bản chỉ đạo xử lý sau khi Thanh tra TP công bố kết luận vụ cây xanh. 

Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch, ủy viên UBND TP theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc cải tạo, thay thế cây xanh đã nêu tại kết luận thanh tra, tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.

Ban cán sự Đảng UBND TP kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND TP, lãnh đạo Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân liên quan theo thẩm quyền, xong trước ngày 30/6.

{keywords}
Đường phố Hà Nội tuyệt đẹp nhờ cây xanh
Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng khắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu trong kết luận thanh tra; Kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở và cá nhân, đơn vị trực thuộc để xảy ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót; báo cáo UBND TP trước ngày 15/6.

Sở cũng phải khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tất cả các khâu, các tiêu chí, cũng như biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện trong thời gian qua; khảo sát, đánh giá lại toàn bộ cây hai bên tuyến đường trên địa bàn các quận, lập hồ sơ chi tiết, đánh giá, phân loại theo tiêu chí xác định.

Kịp thời điều chỉnh biện pháp, cách làm không phù hợp; khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thông tin đầy đủ, công khai minh bạch; xây dựng quy chế tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân. 

Trên cơ sở đó, báo cáo đề xuất UBND TP xem xét, điều chỉnh đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường Hà Nội giai đoạn năm 2014 -2015, báo cáo trước ngày 30/7.

Chỉ đạo trồng cây hai bên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh theo quy hoạch, đảm bảo cây trồng xanh tốt, góp phần cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị. Chi phí phát sinh do đơn vị tài trợ chịu trách nhiệm thực hiện, không sử dụng ngân sách.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo giao Sở TT&TT, UBND các quận xử lý trách nhiệm tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý, báo cáo UBND TP trước ngày 15/6.

Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức tiến hành kiểm kê gỗ, củi trong kho, khẩn trương đấu giá theo quy định; rà soát lại đơn giá một số hạng mục liên quan đến việc cải tạo, thay thế cây xanh, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định trước 30/7.

Lãnh đạo TP  yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Thanh tra TP tham mưu, đề xuất UBND TP xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu trong kết luận thanh tra.

Công an TP phối hợp với các đơn vị chức năng kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối tượng lợi dụng vụ việc gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự Thủ đô.  

Hồng Nhì