Xã Ea Tul, huyện Cư M’gar là địa phương có tới 98% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng là một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới sớm nhất của tỉnh Đắk Lắk.

Xã Ea Tul có diện tích tự nhiên 5.689ha, có 11 thôn, buôn với dân số gần 12.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 98%.

Năm 2011, khi triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Ea Tul đối mặt với nhiều khó khăn như kết cấu hạ tầng còn thấp kém, hệ thống giao thông chủ yếu là đường đất; trình độ dân trí thấp; tỷ lệ hộ nghèo cao... Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và huyện Cư M’gar, Ea Tul đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân nên huy động được mọi nguồn lực.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Tul H’Noen Niê cho biết: Kể từ khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến nay, xã Ea Tul tiếp tục huy động sức dân để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, số hộ nghèo đa chiều của xã giảm xuống còn 3,8%; nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm thu nhập từ 600 đến 700 triệu đồng, nhờ đó nhà cửa được xây dựng khang trang, mua sắm được cả xe ô tô, xe cày phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Kinh tế phát triển, đời sống được nâng, đồng bào dân tộc ở xã Ea Tul càng quan tâm đến việc học tập của con em mình và bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Hệ thống đường giao thông nông thôn đổi thay ở Đắk Lắk .

Cạnh đó không xa là xã biên giới Ea Bung, huyện Ea Súp.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Bung Phan Thanh Pha, Ea Bung là xã biên giới có diện tích tự nhiên rộng 29.785,8 ha, với dân số chỉ hơn 4.000 người, những năm đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn, toàn xã chỉ đạt 4/19 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm đến 30%.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, Ea Bung đã đầu tư hơn 43,6 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và các công trình văn hóa, xã hội khác trên địa bàn. Đồng thời vận động nhân dân tham gia đóng góp hơn 600 triệu đồng tham gia xây dựng nông thôn mới.

Từ một xã biên giới khó khăn, đất rộng, người thưa, đến cuối năm 2020, xã Ea Bung đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 4-5%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 41 triệu đồng/người/năm; hệ thống kênh mương được kiên cố hóa bảo đảm nước tưới cho trên 90% diện tích cây trồng; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 91,5%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu quả…

Không chỉ riêng xã Ea Tul, Ea Bung mà trong những năm qua, các địa phương ở vùng dân tộc thiểu số Đắk Lắk đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động được tối đa nguồn lực để xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới, ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh Đắk Lắk, cùng với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, tỉnh Đắk Lắk còn triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Những yếu tố trên là các nguồn lực quan trọng, không chỉ là cơ hội mới thúc đẩy phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mà còn giúp nâng cao đời sống của nhân dân Đắk Lắk, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Huy Linh, Kim Duyên, Hồng Hạnh, Văn Giáp, Huyền Sâm