Chỉ thị về phát triển bền vững sản xuất cây sầu riêng, chanh leo của Bộ NN-PTNT gửi các cơ quan chức năng ngành nông nghiệp chiều 30/11 nêu rõ, những năm gần đây, sản xuất sầu riêng, chanh leo nước ta tăng trưởng nhanh cả về diện tích, sản lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu. 

Từ tháng 7/2022, quả sầu riêng, chanh leo của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc, đây là cơ hội lớn cho sản xuất. 

Tuy nhiên, nhiều địa phương phát triển nóng về diện tích, mở rộng trồng mới ở những vùng không có lợi thế; tự phát chặt phá các loại cây trồng khác để chuyển sang trồng mới sầu riêng; thực hiện chuyển đổi vườn cà phê trồng xen sầu riêng, hồ tiêu có hiệu quả ở Tây Nguyên sang trồng thuần cây sầu riêng...

Giá sầu riêng tăng mạnh (Ảnh: Tâm An)

Trong khi đó, công tác quản lý giống, quy trình canh tác còn tồn tại nhiều hạn chế. Đặc biệt, diện tích được cấp mã số vùng trồng, số lượng cơ sở đóng gói được cấp mã số đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc còn rất nhỏ so với tổng quy mô diện tích, sản lượng chanh leo, sầu riêng hiện có. 

Để phát triển bền vững, Bộ NN-PTNT đặc biệt yêu cầu các Sở NN-PTNT rà soát diện tích sầu riêng, chanh leo trên địa bàn; xây dựng đề án, kế hoạch phát triển sản xuất theo vùng tập trung gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở đóng gói, sơ chế, chế biến.

Khẩn trương rà soát, xây dựng hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng, chanh leo xuất khẩu phù hợp. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc cấp, quản lý, sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp mạo danh, gian lận, sử dụng mã số không đúng mục đích.

Bộ NN-PTNT cũng khuyến cáo nông dân không tự phát mở rộng diện tích sầu riêng, chanh leo tại các vùng có điều kiện đất đai, tưới tiêu nước không phù hợp, không tự phát chuyển đổi từ cây trồng khác sang cây sầu riêng, chanh leo.

Trước đó, thấy sầu riêng tăng giá mạnh, thậm chí giá tăng gấp 3 lần, tại nhiều vùng trồng sầu riêng ở nước ta xảy ra tình trạng người nông dân ồ ạt mở rộng diện tích. Các chuyên gia cảnh báo, khi diện tích tăng quá nóng, sầu riêng dễ thành sầu chung.