Tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc.

Đối tượng thu hút là những người có học hàm, học vị, có trình độ chuyên môn cao, gồm: Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa II, dược sĩ chuyên khoa II, bác sĩ chuyên khoa I, được sĩ chuyên khoa I, bác sĩ nội trú (trừ các trường hợp học liên thông, cử tuyển, theo địa chỉ sử dụng), thạc sĩ, cử nhân...

{keywords}
Ảnh minh họa từ internet

Các đối tượng thu hút phải cam kết công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh từ 10 năm trở lên.

Về độ tuổi: Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, dược sĩ chuyên khoa II không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, dược sĩ chuyên khoa I, bác sĩ nội trú và bác sĩ, dược sĩ đại học không quá 40 tuổi đổi với nam, không quá 35 tuổi đối với nữ.

Những người tốt nghiệp đại học không quá 28 tuổi.

Các đối tượng thu hút được hỗ trợ tiền thuê nhà ở khi chưa có nhà ở, với mức hỗ trợ là 1.500.000 đồng/ người/ tháng trong thời gian không quá 5 năm. Được cơ quan có thẩm quyền và cơ quan, đơn vị đang sử dụng đối tượng thu hút tạo điều kiện cho vợ (chồng), con về việc làm, học tập.

Các đối tượng thu hút được hỗ trợ kinh phí một lần khi nhận nhiệm vụ ở các huyện đồng bằng, thành phố.

Cụ thể là Giáo sư được hỗ trợ 350.000.000 đồng/ người. Phó giáo sư, tiến sĩ được hỗ trợ 300.000.000 đồng/ người.

Bác sĩ chuyên khoa II, thạc sĩ y khoa, bác sĩ nội trú được nhận hỗ trợ 250.000.000 đồng/ người, bác sĩ chuyên khoa I là 230.000.000 đồng/ người.

Bác sĩ đa khoa (tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc) được hỗ trợ 200.000.000 đồng/ người, bác sĩ đa khoa (tốt nghiệp loại khá) là 150.000.000 đồng/ người.

Người tốt nghiệp đại học loại xuất sắc được hỗ trợ 100.000.000 đồng/ người.

Nếu nhận nhiệm vụ ở các huyện miền núi trong tỉnh và huyện Lý Sơn thì được hỗ trợ kinh phí một lần với mức 1,5 lần so với mức hỗ trợ tương ứng nói trên.

Bên cạnh đó, đối tượng thu hút là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ thì được giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo giá sàn và diện tích giao tối đa 100m2.

Đối với những nhà khoa học, người tài ở trong và ngoài nước đóng góp những đề tài khoa học hoặc sáng kiến để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi, được Hội đồng xét duyệt chính sách thu hút của tỉnh đánh giá có hiệu quả cao, thì tùy thuộc lợi ích mang lại, tỉnh Quảng Ngãi sẽ xem xét thưởng theo mức 15% giá trị đề tài, công trình mang lại trong một năm, nhưng tối đa không quá 400.000.000 đồng.

Ngân Anh