Cụ thể, Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện việc chi quà Tết Quý Mão năm 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với mức chi 1,8 triệu đồng/người.

Đối với cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, ngân sách TP bổ sung dự toán kinh phí để chi quà Tết.

Để kịp thời chi quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở đề nghị các đơn vị chi từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán năm 2023 hoặc tạm ứng từ nguồn thu khác của đơn vị. Sở cũng yêu cầu các đơn vị có văn bản đề nghị bổ sung dự toán năm 2023 (phần kinh phí không thực hiện tự chủ, kinh phí không thường xuyên) kèm bảng lương tháng 01/2023 của đơn vị gửi Sở trước ngày 3/02/2023 để kịp thời có nguồn tiền thưởng tết cho giáo viên.

Các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên, sẽ tự cân đối từ nguồn kinh phí giao tự chủ, nguồn thu của đơn vị để chi quà Tết cho cán bộ, viên chức, người lao động.

 Đại diện Công đoàn ngành Giáo dục TP Hồ Chí Minh trao quà Tết đến các nhà giáo, người lao động của ngành.

Ngoài ra, Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM cũng tặng 604 phần quà cho cán bộ, nhà giáo, người lao động của ngành có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà Tết trị giá 200.000 đồng (tổng kinh phí tiền, quà gần 423 triệu đồng).