- Bộ Chính trị thống nhất giới thiệu TƯ cho ý kiến hơn 200 nhân sự quy hoạch vào BCH TƯ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhân sự khóa 13: Khắc phục 'chạy' quy hoạch, xin phiếu qua quen biết

Lấy phiếu tín nhiệm ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư như thế nào?

Phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 9 BCH TƯ khoá 12 sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác cán bộ được coi là khâu then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

{keywords}
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Không để lọt vào quy hoạch những người không đủ chuẩn

Trong công tác cán bộ thì việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết, công tác quy hoạch cán bộ nói chung đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo từ sớm và đã được đề cập ở nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Năm 2004, Bộ Chính trị khoá 9 đã ra Nghị quyết số 42 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược mới được thực hiện lần đầu tiên từ khoá 11.

Qua tổng kết, rút kinh nghiệm cách làm của khoá 11, BCH TƯ khoá 12 khẳng định phải tiếp tục làm và làm một cách căn cơ, bài bản, chặt chẽ hơn.

Theo Tổng bí thư, để chuẩn bị nội dung trình hội nghị TƯ hôm nay, Bộ Chính trị đã thành lập Ban chỉ đạo gồm một số uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Bí thư đã quyết định thành lập Tổ giúp việc gồm một số ủy viên TƯ và cán bộ của các ban đảng.

Ban chỉ đạo đã ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc. Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 11 về giới thiệu nhân sự BCH TƯ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

{keywords}
Ảnh: Nhật Bắc

Sau khi có Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng quy hoạch, làm từng bước từ dưới lên trên.

"Quy hoạch BCH TƯ nhiệm kỳ 2021 - 2026 chưa phải là 'làm nhân sự' cụ thể cho nhiệm kỳ tới, nhưng là một bước chuẩn bị rất quan trọng, là cơ sở cho công tác nhân sự nhiệm kỳ 13 của Đảng", Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Trong quá trình thực hiện phải hết sức thận trọng, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng về công tác cán bộ, phải thật sự công tâm, khách quan.

"Tuyệt đối không được thiên vị, cá nhân, không để lọt vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hoá', có quan điểm lệch lạc, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực", Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Tinh thần là phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ; quy hoạch xong BCH TƯ mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, rồi mới đến các chức danh chủ chốt.

Đồng thời, cần thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm hoặc không đủ tiêu chuẩn để đưa ra khỏi quy hoạch; bổ sung những nhân tố mới đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào quy hoạch. Phát huy đầy đủ trách nhiệm, thẩm quyền của các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Đáp ứng cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho hay, tháng 11/2018, tất cả 116 địa phương, cơ quan, đơn vị được Bộ Chính trị và Ban chỉ đạo phân bổ cơ cấu, số lượng đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của TƯ với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao.

Việc phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch đã bám sát yêu cầu của Bộ Chính trị và Ban chỉ đạo; bước đầu đáp ứng cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, địa bàn, lĩnh vực công tác.

Các nhân sự được giới thiệu đều được địa phương, cơ quan, đơn vị đánh giá tốt về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ, năng lực công tác, uy tín và triển vọng phát triển.

Trên cơ sở danh sách gần 250 nhân sự được các địa phương, cơ quan, đơn vị phát hiện, giới thiệu, Ban chỉ đạo đã phối hợp với các ban đảng TƯ rà soát, lựa chọn báo cáo Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đã thống nhất giới thiệu để TƯ cho ý kiến đối với hơn 200 người vào quy hoạch BCH TƯ khoá mới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu thật kỹ tờ trình của Bộ Chính trị trước khi ghi phiếu giới thiệu.

Sau hội nghị TƯ, căn cứ vào kết quả giới thiệu của TƯ, sự rà soát, thẩm định của Ban Chỉ đạo, của các ban đảng và các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị sẽ xem xét, quyết định một bước quy hoạch BCH TƯ nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng thẩm quyền và các quy định của Đảng.

Hội nghị Trung ương 9: Xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Hội nghị Trung ương 9: Xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Hội nghị lần thứ 9 BCH TƯ khoá 12 khai mạc sáng nay sẽ xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.

Giới thiệu nhân sự quy hoạch vào Trung ương khóa mới như thế nào?

Giới thiệu nhân sự quy hoạch vào Trung ương khóa mới như thế nào?

Việc quy hoạch Ban chấp hành TƯ nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được hội nghị TƯ 9 xem xét và giới thiệu bằng phiếu. 

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm 21 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Trung ương lấy phiếu tín nhiệm 21 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Hội nghị Trung ương 9 khai mạc hôm nay sẽ lấy phiếu tín nhiệm 16 ủy viên Bộ Chính trị và 5 ủy viên Ban Bí thư.

Thu Hằng