Cụ thể, tính đến ngày 21/11/2022, Sở GD-ĐT Hà Nội đã nhận được 12 hồ sơ của các Hội đồng cơ sở, gồm 1 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” và 11 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.

Thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu, Hội đồng xét tặng lần thứ 16 năm 2023 của Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận theo quy định đối với 12 nhà giáo.

Danh sách 12 nhà giáo như sau:

Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận đến hết ngày 1/12/2022.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng giao thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên được biết, tham gia đóng góp ý kiến và gửi về Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” năm 2023 của Sở trước 17h ngày 1/12/2022.