Theo đó, từ ngày 10/2, TP Hà Nội tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua địa chỉ Zalo "Phản ánh kiến nghị thành phố Hà Nội".

UBND TP Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch UBND các cấp hướng dẫn người dân thực hiện các nội dung phản ánh, kiến nghị qua địa chỉ trên.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được gửi đến thuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị theo quy định.

Từ ngày 10/2, TP Hà Nội tiếp nhận phản ánh của người dân qua Zalo. Ảnh: CTV

Văn phòng UBND TP Hà Nội được giao vận hành kỹ thuật, bảo đảm kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng Zalo hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, bảo mật theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Văn phòng hướng dẫn các đơn vị tiếp nhận, giải quyết các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân được gửi từ ứng dụng Zalo nhanh chóng, kịp thời.

Sở Thông tin và Truyền thông bố trí hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, vận hành và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu phản ánh kiến nghị hiện đang vận hành.

Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời đưa vào đánh giá, chấm điểm về cải cách hành chính hằng năm tại các cơ quan, đơn vị.