Chiều 18/4, đoàn giám sát của HĐND.TP đã tổ chức lại buổi tái giám sát về kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và một số chế độ chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân bị tác động tại 3 sở, gồm sở LĐ-TB&XH, Tài chính và Y tế.

Theo ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND TP.HCM, đúng ra buổi giám sát đã thực hiện ngày 14/4, tuy nhiên do có có một số vấn đề liên quan và thành phần tham dự không đầy đủ nên dời lại hôm nay để buổi giám sát chất lượng và hiệu quả hơn. 

Ông Cao Thanh Bình chủ trì buổi tái giám sát chiều 18/4

Ghi nhận tại buổi giám sát đã có đầy đủ đại diện của ba sở nói trên theo yêu cầu, thư mời của đoàn giám sát. Ông Cao Thanh Bình cũng cho biết, đoàn đã nhận đầy đủ báo cáo hợp lệ của ba sở - ngành được giám sát. 

Ngoài ra, đoàn cũng mời đại diện của một số quận, huyện và TP Thủ Đức dự buổi giám sát. 

Tại buổi giám sát, bà Trần Mai Phương, Phó giám đốc Sở Tài chính cho biết, theo báo cáo của các sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức, nhu cầu kinh phí chi cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân trên địa bàn thành phố là 32,4 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, khả năng cân đối của ngân sách TP là hơn 17,2 nghìn tỷ đồng, kinh phí còn thiếu là hơn 15,2 nghìn tỷ đồng. 

Ngoài ra, Sở Tài chính cũng thông tin, Trung ương hỗ trợ kinh phí cho thành phố là 2 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,15% so với phần kinh phí thiếu. 

Bà Trần Mai Phương báo cáo tại buổi giám sát

Bà Phương cũng cho biết, do các sở, ngành và địa phương báo cáo kinh phí liên tục phát sinh và tăng ngoài dự kiến, nên phải thực hiện nhiều chính sách để hỗ trợ người dân và công tác phòng, chống dịch. 

“Thành phố đã tập trung toàn bộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân. Sau khi sử dụng hết nguồn dự phòng ngân sách năm, ngành tài chính rà soát các nguồn lực đã được tích lũy từ nhiều năm trước như nguồn cải cách tiền lương, nguồn kết dư ngân sách, quỹ dự trữ tài chính…để cân đối bổ sung dự toán kinh phí chi. Tuy nhiên, ngân sách TP chỉ cân đối bổ sung dự toán được số tiền là hơn 18,192 nghìn tỷ đồng”, vị đại diện Sở Tài chính thông tin. 

Phong Thuận