Thông tin về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho lao động theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tính đến 15h ngày 18/8, việc thực hiện đã có 60/63 tỉnh (3 tỉnh không có đối tượng là Lai Châu, Điện Biên và Cao Bằng) có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ.

Số hồ sơ UBND cấp huyện tiếp nhận được: 91.179 doanh nghiệp với 3.988.560 lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 2.837 tỷ đồng.

Số hồ sơ đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ: 45.798 doanh nghiệp, 2.860.384 lao động với kinh phí hơn 1.962 tỷ đồng (60 tỉnh, thành phố đã có Quyết định phê duyệt).

Cả nước tiếp nhận gần 2,9 triệu hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Ảnh: Nam Khánh

Số hồ sơ đã được giải ngân tại 25.923 doanh nghiệp với 1.587.543 lao động, hơn 1.094 tỷ đồng (đạt 16,58% so với dự kiến) (60 tỉnh, thành phố đã giải ngân).

Việc hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, UBND cấp huyện đã tiếp nhận được 72.834 doanh nghiệp với 3.712.386 lao động với kinh phí hơn 2.501 tỷ đồng.

Số hồ sơ đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt: 36.578 doanh nghiệp với 2.683.949 lao động với kinh phí hơn 1.758,5 tỷ đồng (70,3 % kinh phí đề nghị đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt).

Số hồ sơ đã được giải ngân: 21.421 doanh nghiệp với 1.512.220 lao động, kinh phí hơn 1.002 tỷ đồng.

VỀ Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động. Số hồ sơ UBND cấp huyện đã tiếp nhận được: 18.345 người sử dụng lao động với 276.174 lao động, kinh phí hơn 336,22 tỷ đồng.

Số hồ sơ đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ: 9.220 người sử dụng lao động với 176.435 lao động, kinh phí hơn 203,5 tỷ đồng (60,53 % kinh phí đề nghị đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt).

Số hồ sơ đã được giải ngân: 4.502 doanh nghiệp với 75.323 lao động, kinh phí là hơn 92 tỷ đồng.