luật tiếp cận thông tin

Cập nhập tin tức luật tiếp cận thông tin

Bị phạt, DN không được xem văn bản vì tài liệu 'công việc nội bộ'

 Không đồng tình với biên bản thanh tra của Cục Thuế, doanh nghiệp muốn cung cấp văn bản nhưng Cục thuế từ chối.

Luật tiếp cận thông tin sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân

Luật tiếp cận thông tin ra đời nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, cơ bản của công dân, đồng thời tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.

Dân được tiếp cận bí mật nhà nước đã giải mật

Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận theo quy định. 

Sẽ xây dựng Luật về quản lý thông tin trên mạng

Những nội dung sửa đổi trong luật Báo chí lần này được ghi nhận là đã có nhiều điểm mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của báo chí cũng như quản lý hoạt động báo chí.

Đề xuất có luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Một trong những vấn đề lớn của dự thảo luật Tiếp cận thông tin là những thông tin thuộc bí mật nhà nước.

Xin ba lần mới được kết luận thanh tra

Đến UB Tư pháp QH mà còn phải gửi công văn cho Thanh tra CP không dưới ba lần mới có được những kết luận thanh tra, thì người dân tiếp cận thế nào được.

Có thông tin phải cấp ngay cho dân, không chờ 5 ngày

UB Pháp luật QH cho rằng với những thông tin đơn giản, có sẵn, cơ quan có trách nhiệm cần cung cấp ngay cho công dân, không nên kéo dài đến 5 ngày.

Nhiều 'bộ lọc' dân khó tiếp cận thông tin

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, dự thảo luật Tiếp cận thông tin có ít nhất “4 bộ lọc” hạn chế khả năng tiếp cận thông tin rộng rãi.

Sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh sao phải mật?

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn phàn nàn hội chứng "mật", đến sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh cũng bị coi là mật.

Lại lùi luật Biểu tình sang khóa sau

Dù được coi là quan trọng, song căn cứ tình hình chuẩn bị, dự luật Biểu tình được lùi thời gian trình sang kỳ họp thứ hai QH khóa 14.