Sau khi Vietcombank giảm lãi suất huy động vào cuối tuần trước, mọi sự chú ý dồn về 3 ngân hàng còn lại trong nhóm Big4. 

Hôm nay, BIDV, VietinBank và Agribank chính thức trả lời bằng động thái giảm lãi suất huy động ở loạt kỳ hạn tiền gửi từ 1-11 tháng.

Theo Biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được BIDV công bố, ngân hàng giảm đồng loạt 0,3 điểm phần trăm lãi suất huy động các kỳ hạn 1-11 tháng.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng sau khi giảm chỉ còn 2%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng chỉ còn 2,3%/năm và kỳ hạn 6-11 tháng còn 3,3%/năm.

BIDV giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại. Kỳ hạn 12-18 tháng vẫn là 5%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng là 5,3%/năm.

Tại VietinBank, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng chỉ còn 1,9%/năm sau khi giảm 0,3 điểm phần trăm. Các kỳ hạn 3-5 tháng còn 2,2%/năm sau khi giảm tương tự.

Lãi suất huy động kỳ hạn 6-9 tháng được VietinBank niêm yết ở mức 3,2%/năm, giảm 0,3 điểm phần trăm so với trước đó.

VietinBank cũng giữ nguyên mức lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại. Kỳ hạn 12-18 tháng là 5%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng có lãi suất 5,3%/năm.

Trong khi đó, Agribank cũng đáp lại bằng việc giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng, chỉ còn 1,8%/năm, đồng thời giảm mạnh 0,4 điểm phần trăm lãi suất kỳ hạn 3-5 tháng xuống còn 2,1%/năm.

Đối với lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng, Agirbank giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất xuống còn 3,4%/năm.

Cũng như hai “ông lớn” trên, Agribank giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn từ 12-18 tháng ở mức 5%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng là 5,3%/năm.

Như vậy, cả 3 ngân hàng thương mại nhà nước trên đều có chung mức lãi suất kỳ hạn 12-36 tháng từ 5-5,3%/năm. Ngoài ra, hai nhà băng Agribank và VietinBank đã đưa lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng về dưới 2%/năm.

Cũng trong sáng nay, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) lần thứ hai kể từ đầu tháng thực hiện giảm lãi suất huy động với mức giảm từ 0,1-0,2 điểm phần trăm các kỳ hạn từ 1-12 tháng.

Theo Biểu lãi suất huy động trực tuyến được SHB áp dụng từ ngày 17/1, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 3,4%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 2 tháng lại được điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm xuống còn 3,5%/năm, trong khi các kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng cùng giảm 0,1 điểm phần trăm, đưa lãi suất xuống lần lượt: 3,7% - 3,8% - 3,9%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6-8 tháng tại SHB cũng được đưa về mức 4,9%/năm sau khi giảm 0,1 điểm phần trăm. 

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 9 tháng giảm thêm 0,2 điểm phần trăm xuống còn 5%/năm; kỳ hạn 10 và 11 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 5,1%/năm.

Đó cũng là mức giảm đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng, lần lượt còn 5,3% và 5,4%/năm.

Ngày hôm nay, SHB bổ sung thêm lãi suất kỳ hạn 15 tháng với mức 5,5%/năm.

Các kỳ hạn tiền gửi từ 18-36 tháng vẫn được ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất như cũ. Đó là 5,8%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 18 tháng, 6,2%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 24-36 tháng.

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) hôm nay tiếp tục giảm lãi suất huy động - lần thứ hai kể từ đầu tháng lãi suất tại VIB được điều chỉnh.

Biểu lãi suất huy động trực tuyến của VIB cho thấy, lãi suất kỳ hạn từ 6-11 tháng đồng loạt giảm 0,1 điểm phần trăm. Hiện lãi suất mới của kỳ hạn 6-11 tháng là 4,5%/năm.

Tuy nhiên, VIB bất ngờ tăng lãi suất huy động tại kỳ hạn 15 và 18 tháng với mức tăng 0,1 điểm phần trăm lên 5,2%/năm.

Đây chưa phải là mức lãi suất huy động cao nhất của VIB bởi mức lãi suất huy động kỳ hạn 24-36 tháng vẫn đang là 5,3%/năm. Mức lãi suất này không thay đổi so với trước đó.

Ngoài ra, lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng cũng được VIB giữ nguyên mức cũ. Kỳ hạn 1-2 tháng là 3,2%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 3,4%/năm.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2024
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
VIETCOMBANK 1,7 2 3 3 4,7 4,7
SCB 1,75 2,05 3,05 3,05 4,75 4,75
VIETINBANK 1,9 2,2 3,2 3,2 5 5
BIDV 2 2,3 3,3 3,3 5 5
AGRIBANK 1,8 2,1 3,4 3,4 5 5
TECHCOMBANK 2,75 3,15 3,75 3,8 4,75 4,75
ACB 2,9 3,2 3,9 4,2 4,8
MB 2,7 3 4,1 4,3 4,9 5,4
TPBANK 3 3,2 4,2 4,9 5,1
SAIGONBANK 2,8 3 4,2 4,4 5,1 5,5
MSB 3,5 3,5 4,2 4,2 4,9 4,9
LPBANK 2,8 3,1 4,3 4,4 5,3 5,7
SEABANK 3,6 3,8 4,4 4,55 5 5,1
VPBANK 3,3 3,4 4,4 4,4 5,1 5,2
VIB 3,2 3,4 4,5 4,5 5,2
OCB 3 3,2 4,6 4,7 4,9 5,4
EXIMBANK 3,4 3,7 4,6 5 5,1 5,5
SACOMBANK 3,6 3,8 4,7 4,95 5 5,1
GPBANK 2,9 3,42 4,75 4,9 4,95 5,05
OCEANBANK 3,7 3,9 4,8 5 5,5 5,7
SHB 3,4 3,7 4,9 5 5,3 5,8
DONG A BANK 3,9 3,9 4,9 5,1 5,4 5,6
NAMA BANK 3,3 4 4,9 5,2 5,7 6,1
PGBANK 3,1 3,5 4,9 5,3 5,8 6,1
PVCOMBANK 3,05 3,05 5 5 5,1 5,4
KIENLONGBANK 3,95 3,95 5 5,2 5,3 5,8
ABBANK 3,15 3,35 5 4,4 4,4 4,4
BVBANK 3,8 3,9 5,05 5,2 5,5 5,55
VIETBANK 3,7 3,9 5,1 5,2 5,5 5,9
VIET A BANK 3,9 3,9 5,1 5,1 5,4 5,8
BAC A BANK 3,7 3,9 5,1 5,2 5,4 5,8
BAOVIETBANK 3,8 4,15 5,1 5,2 5,6 5,8
CBBANK 4,2 4,3 5,1 5,2 5,4 5,5
NCB 4,05 4,25 5,25 5,35 5,6 6
HDBANK 3,45 3,45 5,3 5 5,5 6,3

Kể từ đầu tháng 1/2024 đến nay, đã có 23 ngân hàng giảm lãi suất huy động, gồm: BaoViet Bank, GPBank, Eximbank, SHB, Bac A Bank, KienLong Bank, LPBank, OCB, VIB, TPBank, ABBank, NCB, Viet A Bank, Vietcombank, PVCombank, SCB, HDBank, VietBank, Techcombank, Agribank, BIDV, VietinBank.

Trong đó, OCB, KienLongBank, NCB, Viet A Bank, GPBank, SHB, VIB đã có lần thứ hai giảm lãi suất kể từ đầu tháng 1.

Ngược lại, ACB, ABBank và VPBank là những ngân hàng đã tăng lãi suất huy động từ đầu tháng.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm không có nhiều biến động, duy trì ở vùng 0,15% (không thay đổi so với tuần trước đó). Khối lượng giao dịch trên thị trường 2 sôi động, với mức trung bình 265 nghìn tỷ đồng/ngày vào tuần trước, cho thấy các ngân hàng thương mại tích cực sử dụng kênh liên ngân hàng như một kênh cung cấp thanh khoản ngắn hạn.

Ngay trong tháng 1, nhiều ngân hàng đã tiếp tục giảm lãi suất huy động từ 10 đến 30 điểm cơ bản tại các kỳ hạn. Hiện chênh lệch lãi suất huy động giữa các nhóm ngân hàng thương mại đã không còn quá lớn như thời điểm cách đây 1 năm.