Sau hai lần điều chỉnh tăng trong tháng 4, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tiếp tục tăng lãi suất huy động từ hôm nay, 4/5. 

Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 đến 10 tháng và từ 12 đến 36 tháng đồng loạt tăng thêm 0,2 điểm phần trăm, trong khi lãi suất huy động kỳ hạn 11 tháng tăng thêm 0,1 điểm phần trăm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất của NCB, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng tăng lên 4,65%/năm, kỳ hạn 7 tháng 4,7%/năm, kỳ hạn 8 tháng 4,75%/năm, kỳ hạn 9 tháng 4,85%/năm, kỳ hạn 10 tháng 4,9%/năm, kỳ hạn 11 tháng 4,95%/năm, kỳ hạn 12 tháng 5,2%/năm, kỳ hạn 13 tháng 5,3%/năm, kỳ hạn 15 tháng 5,4%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất tại NCB tăng lên mức 5,7%/năm, áp dụng cho tiền gửi các kỳ hạn từ 24-60 tháng.

NCB giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 6 tháng.

Trước đó, ngân hàng này đã hai lần tăng lãi suất trong tháng 4. 

Tương tự NCB, Ngân hàng GPBank cũng tiếp tục tăng lãi suất huy động kể từ hôm nay sau khi đã tăng hôm 19/4.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được GPBank công bố, lãi suất ngân hàng các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,2 điểm phần trăm. Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng tăng thêm 0,3 điểm phần trăm.

Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng mới nhất là 4,35%/năm, kỳ hạn 7 tháng 4,45%/năm, kỳ hạn 8 tháng 4,5%/năm, kỳ hạn 9 tháng 4,6%/năm, kỳ hạn 12 tháng 5,15%/năm.

Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 13-36 tháng sau khi tăng thêm 0,3 điểm phần trăm đồng loạt được niêm yết mức mới 5,25%/năm. 

Như vậy, sau lần điều chỉnh này, lãi suất huy động GPBank kỳ hạn từ 12 tháng lại vọt lên trên 5%/năm sau 3 tháng.

GPBank cũng giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) hôm nay cũng điều chỉnh tăng lãi suất tại một số kỳ hạn, với mức tăng thêm 0,1 điểm phần trăm.

Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 2 tháng tăng lên 2,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng tăng lên 2,8%/năm, kỳ hạn 15-18 tháng tăng lên 4,9%/năm.

Ngược lại, VIB điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất huy động kỳ hạn 24 và 36 tháng xuống còn 4,9%/năm.

Lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn 6-11 tháng được VIB giữ nguyên ở mức 4%/năm. Kỳ hạn 1 tháng cũng được giữ nguyên 2,5%/năm.

Ngoài VIB, GPBank và NCB, lãi suất huy động tại các ngân hàng còn lại chưa thay đổi trong sáng nay. Trong ngày làm việc đầu tiên của tháng 5, Ngân hàng Á Châu (ACB) là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất huy động trong tháng 5 với sự điều chỉnh lãi suất các kỳ hạn dưới 6 tháng.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 4 THÁNG 5 (%/NĂM)
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
KIENLONGBANK 3 3 4,7 5 5,2 5,5
NCB 3,2 3,5 4,65 4,85 5,2 5,7
OCB 3 3,2 4,6 4,7 4,9 5,4
HDBANK 2,95 2,95 4,6 4,6 5 5,9
VIETBANK 3 3,4 4,5 4,7 5,2 5,8
CBBANK 3,1 3,1 4,5 4,45 4,65 4,9
BAC A BANK 2,95 3,15 4,35 4,45 4,85 5,25
GPBANK 2,5 3,02 4,35 4,6 5,15 5,25
NAM A BANK 2,7 3,4 4,3 4,7 5,1 5,5
BAOVIETBANK 3 3,25 4,3 4,4 4,7 5,5
PVCOMBANK 3,15 3,15 4,3 4,3 4,8 5,3
VIET A BANK 2,9 3,2 4,3 4,3 4,8 5,1
ABBANK 2,9 3 4,3 4,3 4,1 4,1
SHB 2,8 3 4,2 4,4 4,9 5,2
VPBANK 2,7 3 4,2 4,2 4,8 4,8
BVBANK 2,85 3,1 4,1 4,35 4,7 5,25
EXIMBANK 3 3,3 4,1 4,1 4,9 5,1
MSB 3,5 3,5 4,1 4,1 4,5 4,5
OCEANBANK 2,9 3,2 4 4,1 5,4 5,9
LPBANK 2,6 2,7 4 4,1 5 5,6
TPBANK 2,8 3,1 4 4,9 5,1
VIB 2,5 2,8 4 4 4,9
DONG A BANK 2,8 3 4 4,2 4,5 4,7
SAIGONBANK 2,3 2,5 3,8 4,1 5 5,6
PGBANK 2,6 3 3,8 3,8 4,3 4,8
SACOMBANK 2,3 2,7 3,7 3,8 4,7 4,9
MB 2,2 2,6 3,6 3,7 4,6 4,7
TECHCOMBANK 2,25 2,55 3,55 3,55 4,45 4,45
ACB 2,5 2,9 3,5 3,8 4,5
BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7
SEABANK 2,7 2,9 3,2 3,4 3,75 4,6
VIETINBANK 1,8 2,1 3,1 3,1 4,7 4,7
AGRIBANK 1,6 1,9 3 3 4,7 4,7
VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6
SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9