Về xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa, kinh doanh bất động sản (BĐS) trên địa bàn, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm công tác quản lý. 

Về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các huyện phải hoàn thành khâu thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, tuyệt đối không để hình thành các khu dân cư, dự án BĐS trái phép, không phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Đối với các khu vực, diện tích đất do hộ gia đình, cá nhân đã hiến đất làm đường giao thông và tách thửa để hình thành các khu dân cư mới, thực chất là các dự án kinh doanh BĐS, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương phải khẩn trương rà soát, phân loại và xử lý theo hướng sau:

Những khu đất phù hợp với các quy hoạch hiện nay thì hướng dẫn doanh nghiệp hoặc hộ gia đình, cá nhân có đất tách thửa thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. Từ đó, lập dự án đầu tư trình cơ quan thẩm quyền thẩm định theo Luật Đầu tư năm 2020 và Luật Kinh doanh BĐS năm 2014 trước khi thực hiện các bước tiếp theo; 

Các khu đất chỉ phù hợp với một trong các quy hoạch mà địa phương có dự kiến quy hoạch khu dân cư mới thì dừng các hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất, san gạt mặt bằng, đầu tư xây dựng. Sau khi xử lý xong vi phạm hành chính thì thực hiện lập dự án như bước trên; 

Với các khu đất không phù hợp với các quy hoạch thì phải lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng, quy hoạch… theo quy định. Không điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hoá hồ sơ sai phạm.

Một khu đất tại Lâm Đồng trở thành khu dân cư mới bằng hình thức xin hiến đất làm đường. (Ảnh: Anh Phương)

Về những trường hợp tách thửa đất để thừa kế hoặc tặng cho giữa những người thân trong gia đình theo quy định; hoặc tách thửa nhỏ lẻ để chuyển nhượng nhưng không hình thành khu dân cư mới và không thuộc trường hợp kinh doanh BĐS, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị có thẩm quyền tiếp tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định. 

Giai đoạn 2019 – 2021, tình trạng phân lô bán nền trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng diễn biến phức tạp, chủ yếu tập trung ở hai “điểm nóng” là TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. 

Hơn 100 khu đất được san ủi, quảng cáo là dự án BĐS nhưng thực chất đây là những khu đất do hộ gia đình, cá nhân xin hiến đất làm đường rồi tách thửa. 

Theo báo cáo của UBND huyện Bảo Lâm, giai đoạn 2018 – 2022, địa phương này đã giải quyết hồ sơ hiến đất làm đường cho 77 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 153ha, chủ yếu tại xã Lộc Quảng, xã Lộc An và xã Lộc Tân. Có trường hợp một hộ gia đình hiến hơn 10ha đất để làm đường giao thông. Gần 17.000 thửa đất mới được tách thửa. 

Trong khi đó, UBND TP Bảo Lộc cho biết, trước năm 2021, trên địa bàn có 9 khu vực người dân xin hiến đất làm đường, tách thửa và hợp thửa. Trong đó có khu đất 36ha tại thôn 14, xã ĐamB’ri thuộc quyền sử dụng của 4 hộ gia đình, cá nhân. 

Từ năm 2015 đến nay, tổng diện tích đất được các hộ gia đình, cá nhân tại TP Bảo Lộc tách thửa lên đến 100ha.