Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 9.15. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Gai Căm Hận (Q)

 • Thời gian hồi chiêu hồi lại nếu tung roi trúng quái rừng giảm từ 60% xuống 50%.

  Cú Nện Khổng Lồ (Nội tại)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ [5 giây mọi cấp] xuống [5 giây mọi cấp, chịu tác động bởi chỉ số giảm thời gian hồi chiêu].
 • Sát thương tăng từ [15-180] lên [15-200].

  Cú Đấm Công Lý (E)

 • Sát thương tăng từ 80/120/160/200/240 lên 90/130/170/210/250.

  Rút Súng Nhanh (E)

 • Giáp cộng thêm tăng từ 5/7.5/10/12.5/15 lên 8/11/14/17/20.

 Linh Giáp có Kinh Mantra (R+E)

 • Lớp giáp giảm từ [30/90/150/210 (60% SMPT)] xuống [25/80/135/190 (+50% SMPT)].

  Nếm Mùi Sợ Hãi (Q)

 • Sát thương tăng từ 50/75/100/125/150 lên 60/85/110/135/160.

  Sợi Xích Tội Lỗi (E)

 • Sát thương E2 tăng từ 60/90/120/150/180 lên 70/110/150/190/230.

  Sóng Âm/Vô Ảnh Cước (Q)

 • Sát thương Q1 tăng từ 50/75/100/125/150 lên 55/80/105/130/155.
 • Sát thương Q2 tăng từ 50/75/100/125/150 lên 55/80/105/130/155.

 Lissandra

 • Máu tăng từ 518 (+87 mỗi cấp) lên 550 (+90 mỗi cấp).

  Hầm Mộ Hàn Băng (R)

 • Tỉ lệ SMPT cộng thêm vào sát thương tăng từ 60% lên 75%.

  Thanh Trừng (R)

 • Sát thương mỗi viên đạn tăng từ 20/35/50 lên 20/40/60.

  Mảnh Vỡ Thiên Thạch (Q)

 • Khả năng làm chậm tăng từ 15/20/25/30/35% lên 20/25/30/35/40%.

  Sấm Động (W)

 • Sát thương cộng thêm ở đòn đánh đầu tiên tăng từ 20/35/50/65/80 lên  30/45/60/75/90.

  Không Thể Lay Chuyển (W)

 • Tốc độ di chuyển tăng từ 35% lên 40%.

 Qiyana

  Táo Bạo (E)

 • Giờ gây sát thương khi Tốc Biến.

  Thế Giới Bùng Nổ (R)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 100 lên 120/100/80 giây.

 Khiên Phế Liệu (W)

 • Giá trị lớp giáp giảm từ 100/130/160/190/220 xuống 80/110/140/170/200.

  Vẫn Tinh (Q)

 • Sát thương tăng từ 60/95/130/165/200 lên 75/110/145/180/215.

 Swain

  Bàn Tay Tử Thần (Q)

 • Tầm tăng từ 625 lên 725.

  Bùng Nổ Sức Mạnh (R)

 • Sát thương mỗi quả cầu tăng từ 90/135/180 lên 90/140/190.
 • Sát thương tối thiểu tăng từ 270/405/540 lên 270/420/570.

  Kết Án (E)

 • Sát thương khi đối phương đập vào địa hình tăng từ 100% cộng thêm lên 150% cộng thêm.

  Nghi Thức Ma Pháp (R)

 • Tầm tăng từ 3200/4400/5600 lên 5000 mọi cấp độ.

2/ KHÁC

Biểu tượng anh hùng

  

Màn hình đăng nhập mới

Cập nhật khung viền cho SIÊU PHẨM: Irelia phiên bản Hàng Hiệu

Gói Đa Sắc mới – Braum Đồ Long

Gnar_G (Theo Surrender@20)