1/ RA MẮT 04 BỘ TRANG PHỤC MỚI

Annie-versary là món quà in-game của Ngày 11 trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm phát hành LMHT.

Witch's Brew Blitzcrank được bán với giá 299 RP.

 

Count Kassadin chưa rõ giá.

 

Bewitching Miss Fortune chưa rõ giá.

 

Bewitching Miss Fortune phiên bản Hàng Hiệu quy đổi bằng 100 Điểm Hàng Hiệu.

 

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Phán Quyết (E)

 • Sát thương mỗi lần xoay kiếm giảm từ 8/12/16/20/24 xuống 4/8/12/16/20.

 Kayn

  TRẢM (Q)

 • Sát thương tăng từ 60/80/100/120/140 lên 75/95/15/135/155 .
 • Sát thương gây thêm lên quái rừng giảm từ 55 xuống 40.

 • Năng lượng tăng từ 322.2 lên 325.
 • Năng lượng hồi lại mỗi 5 giây tăng từ 8.676 lên 8.75.

  Phun Axit (Q)

 • Sát thương tăng từ 80/130/180/230/280 lên 90/140/190/240/290.

  Dung Dịch Hư Không (E)

 • Sát thương tăng từ 60/105/150/195/240 lên 75/120/165/210/255.

  Giúp Nào Pix! (E)

 • Giá trị lớp lá chắn tăng từ 80/110/140/170/200 lên 80/120/160/200/240.
 • Sát thương tăng từ 80/115/150/185/220 lên 80/120/160/200/240.

  Phi Thân Biến Dị (W)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 60/65/70/75/80 xuống 60 mọi cấp.
 • Sát thương tăng từ 50/75/100/125/150 lên 70/95/120/145/170.

  Quyền Lực Thiên Nhiên (R)

 • Thời gian trói chân tăng từ 0.6-2.4 lên 0.8-2.6 giây dựa vào khoảng cách.

 Pyke

 • Máu nhận thêm mỗi cấp giảm từ 100 xuống 90.

  Quà của Kẻ Chết Đuối (Nội tại)

 • Lượng máu phục hồi giảm từ 30-81% xuống 20-50% lượng sát thương nhận vào.

  Hộp Hề Ma Quái (W)

 • Thời gian tồn tại của hộp hề giảm từ 60 xuống 40 giây.

 • Máu tăng từ 528.04 lên 530.
 • Sát thương tăng từ 52.04 lên 53.
 • Giáp tăng từ 22.72 lên 23.

  Chuyển Hóa Năng Lượng (Q)

 • Sát thương tăng từ 50/65/80/95/110 lên 60/75/90/105/120.

  Cắn Xé (Q)

 • Sát thương dựa trên lượng máu tối đa của mục tiêu tăng từ 6-8% lên 6-10%.

  Mùi Máu (W)

 • Tốc độ đánh tăng từ 50-110 lên 70-110.

2/ CẬP NHẬT ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

  Tộc Công Nghệ

 • Thời gian vô hiệu hóa trang bị ngẫu nhiên của địch giảm từ 7 xuống 5 giây.

  Hệ Hiệp Sĩ

 • 4 tướng Hiệp Sĩ: Chặn sát thương giảm từ 35 xuống 30.

  Hệ Cung Thủ

 • 2 tướng Cung Thủ: Tốc độ đánh tăng từ 25% lên 40%.

  Hệ Pháp Sư

 • 6 tướng Pháp Sư: SMPT tăng từ 100 lên 120.
 • 9 tướng Pháp Sư: SMPT tăng từ 175 lên 200.

  Hệ Hộ Vệ

 • Giáp giảm từ 45 xuống 40.

  Cho'Gath

 • Sát thương kỹ năng tăng từ 175/350/525 lên 200/400/600.

4/ ULTRA RAPID FIRE TRUYỀN THỐNG QUAY TRỞ LẠI

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

5/ KHÁC

Biểu tượng Anh hùng mới

   

Biểu Cảm mới

   

Mẫu mắt mới

02 Gói Đa Sắc mới

Witch's Brew Blitzcrank

Count Kassadin

Gnar_G