Bộ NN-PTNT mua thừa 176 xe công, Bộ Công Thương mua thừa 57 xe.  Hai bộ này vừa nhận được các yêu cầu rà soát, sắp xếp lại lượng xe công của Bộ Tài chính.

Kết quả rà soát tại Bộ NN-PTNT cho thấy, số xe phục vụ công tác chung theo tiêu chuẩn, định mức quy định của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ này là 276 xe. Đối chiếu với định mức này so với số xe hiện có thì Bộ NN-PTNT thừa 176 xe (còn so với báo cáo của Bộ là 452 xe) và thừa 265 xe (khi so với số liệu tại cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước là 541 xe).

Khi xác định định mức xe phục vụ công tác chung, Bộ NN-PTNT đã trang bị thừa, và trang bị không đúng quy định cho hàng loạt đơn vị thuộc Bộ.

{keywords}

Lượng xe biển xanh đỗ bên trong trụ sở Bộ NN-PTNT là rất lớn (ảnh Dân trí)

Ngoài việc mua thừa hàng trăm xe phục vụ công tác chung, số xe ô tô chuyên dùng của Bộ NN-PTNT cũng thừa tới 39 xe. Cụ thể, theo định mức đã thoả thuận với Bộ Tài chính, số xe chuyên dùng được sử dụng tại Bộ chỉ là 204 xe, nhưng theo báo cáo của Bộ này, số lượng xe chuyên dùng được mua đã lên tới 243 xe.

Việc mua thừa xe ô tô phục vụ công tác chung cũng xảy ra ở Bộ Công Thương. So với định mức xe ô tô phục vụ công tác chung được duyệt là 135 xe thì số xe hiện có của Bộ Công Thương thừa 57 xe.

Bộ Tài chính chỉ ra rằng, Bộ Công Thương xác định sai định mức là do trang bị vượt chỉ tiêu từ 1 xe lên 2 xe cho 25 trường cao đẳng thuộc Bộ và trang bị không đúng quy định 5 xe cho 5 trung tâm thuộc các Cục, Viện đáng lẽ ra không thuộc đối tượng được dùng xe công.

Dù đã mua thừa xe so với quy định, nhưng Bộ Công Thương vẫn tiếp tục đề nghị trang bị thêm cho đơn vị thiếu xe ô tô so với định mức. Trả lời đề nghị này, Bộ Tài chính cho rằng không phù hợp vì Bộ Công Thương đang thừa 57 xe phục vụ công tác chung.

Hà Duy