- Chiều nay, UBTVQH cho ý kiến dự án luật sửa đổi, bổ sung 3 luật về thuế. Trong đó có 2 nội dung về luật Thuế GTGT, 2 nội dung luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và 2 nội dung của luật Quản lý thuế.

Cả 3 luật này vừa được QH sửa đổi, bổ sung năm ngoái. Luật Thuế GTGT và luật Quản lý thuế mới có hiệu lực ngày 1/1/2015, luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt sửa đổi ngày 1/1/2016 mới có hiệu lực.

Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết, đa số ý kiến trong UB nhất trí với tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành luật này theo quy trình rút gọn, thông qua tại 1 kỳ họp QH.

{keywords}

Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển

Việc này nhằm tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời khắc phục tình trạng gian lận trong hoàn thuế GTGT, cải cách thủ tục hành chính...

Tuy nhiên, ông Hiển cũng cho biết, một số ý kiến lo ngại cả 3 luật này mới được QH sửa đổi, bổ sung, nay Chính phủ tiếp tục đề nghị sửa đổi là chưa thực sự hợp lý, chưa đủ thời gian để đánh giá, dẫn đến thiếu ổn định trong chính sách về thu ngân sách.

Do vậy, một số ý kiến đề nghị chưa đưa vào chương trình thông qua tại kì họp này mà xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 11 hoặc kỳ họp thứ nhất, QH khóa sau.

Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý cũng cho rằng, vấn đề thuế cần ổn định để doanh nghiệp làm ăn, đầu tư. “Đặc biệt 3 luật này QH mới ban hành, sửa đổi có cái mới vừa có hiệu lực, có cái chưa có hiệu lực. Nên sửa như thế nào để luật có sức sống lâu dài”, ông Lý lưu ý.

{keywords}

Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý

Tuy nhấn mạnh việc một luật mới sửa đổi bổ sung vừa có hiệu lực và chưa có hiệu lực lại phải sửa là điều không hay nhưng Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng việc sửa đổi, bổ sung các luật về thuế lần này là cần thiết. Vì vấn đề này liên quan đến doanh nghiệp, đến môi trường đầu tư kinh doanh.

Chủ tịch QH cũng nhắc nhở ban soạn thảo cần chú ý đến những quy định của quốc tế nhất là khi Việt Nam kí Hiệp định TPP và một loạt hiệp định khác.  “Năm nay sửa rồi mà sang năm lại sửa chính những điều vừa sửa thì dở lắm!”, ông nhấn mạnh.

Thu Hằng