Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kính thưa đồng chí Nguyễn  Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của tuổi trẻ Khánh Hòa. Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và thân ái gửi tới các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các đồng chí cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, các vị đại biểu các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và miền Trung - Tây Nguyên, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu tham dự Đại hội những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí,

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn:“Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”…”. Những quan điểm tư tưởng của Người về thanh niên đã trở thành “cẩm nang” xuyên suốt và giá trị cho công cuộc lãnh đạo cách mạng của Đảng, những nhìn nhận và đánh giá của Người cũng là lời nhắn gửi ở lớp lớp thế hệ thanh niên về niềm tin, trí tuệ và sự sáng tạo cho một xã hội mới của dân tộc. Trải qua bao thăng trầm lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự tin tưởng của Nhân dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên đã từng bước trưởng thành về mọi mặt, khẳng định vị trí, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng đông đảo, đội quân xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa chân chính của thanh niên Việt Nam.

Tự hào với những trang sử vẻ vang đó, tuổi trẻ tỉnh Khánh Hòa đã và đang tiếp nối truyền thống quý báu của các lớp thanh niên đi trước, nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi thử thách, khó khăn… góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của tỉnh nhà. Trong những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao; quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; năng lực lãnh đạo và uy tín của Đảng, chính quyền tiếp tục được củng cố trong lòng Nhân dân… Đạt được những thành tựu quan trọng ấy, trước hết là nhờ sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Khánh Hòa; là sức lao động sáng tạo, tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đóng góp quan trọng của phong trào tuổi trẻ tỉnh nhà.

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm qua, bối cảnh quốc tế, trong nước tạo cho tỉnh Khánh Hòa những thời cơ và thách thức đan xen. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo thường xuyên của Trung ương Đoàn, tôi vui mừng nhận thấy sự tiến bộ rõ nét trong kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà, thể hiện ở những chỉ tiêu đạt và vượt đã được làm rõ trong dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội. Qua đó, minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự thống nhất trong ý chí và hành động, cùng nhau nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, trở ngại… tập hợp đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên, nhằm mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ và Trung ương Đoàn giao phó.

Nổi bật là, tuổi trẻ Khánh Hòa đã tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng thanh, thiếu nhi; chú trọng vào chất lượng công tác tuyên truyền thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, khai thác các nền tảng mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Bên cạnh đó, nhiều phong trào được tuổi trẻ Khánh Hòa triển khai mạnh mẽ, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thanh niên, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp như: phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, xung kích bảo vệ Tổ quốc; chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, rèn luyện và phát triển các kỹ năng trong cuộc sống; hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xung kích ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; hoạt động hướng về biển đảo, về Trường Sa thân yêu... Qua các phong trào này, đã lựa chọn được nhiều đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Đặc biệt, trước bối cảnh tỉnh nhà phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có trong tiền lệ từ đại dịch COVID-19, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực, nêu cao tinh thần “tiên phong, tương trợ, thích ứng” để hiệu triệu và phát huy vai trò xung kích của thanh niên, tham gia hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ các thanh thiếu nhi và hàng ngàn người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng, làm sáng lên hình ảnh đẹp của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Từ những nỗ lực, cố gắng vượt bậc của đoàn viên, thanh thiếu nhi, Tỉnh đoàn Khánh Hòa là một trong những đơn vị được đánh giá cao về sự sáng tạo, đổi mới phong trào, phương thức hoạt động Đoàn, các chương trình  hành động ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả thiết thực; đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng ở các cấp, tiếp tục củng cố vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa các đồng chí,

Thưa toàn thể Đại hội,

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, trong dự thảo báo cáo chính trị đã nêu khá đầy đủ, ở đây tôi chỉ xin nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội lưu ý, cụ thể là: phương thức hoạt động chưa thực sự bám sát cơ sở; chưa phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh sẵn có, tính sáng tạo của thanh niên; chưa có nhiều giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn ở khối địa bàn dân cư để thu hút đông đảo thanh niên tham gia; công tác phát triển Đoàn ở khu vực kinh tế tư nhân còn hạn chế; vẫn còn một bộ phận nhỏ thanh niên thiếu lý tưởng, thiếu mục đích phấn đấu trong sáng, ít quan tâm hoặc không quan tâm đến tình hình chính trị, kinh tế địa phương…

Tại Đại hội này, để đáp lại niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, tôi đề nghị các đại biểu dự Đại hội cần tập trung phân tích, thảo luận, đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, làm rõ những nguyên nhân để có những giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Thưa toàn thể Đại hội,

Trong khí thế phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đón nhận nhiều nghị quyết quan trọng của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa, cụ thể là: Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ và Thông báo số 97/TB-VPCP, ngày 05/4/2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Khánh Hòa.... Những Nghị quyết này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với tỉnh Khánh Hòa; là cơ sở chính trị, pháp lý rất quan trọng, xác định tầm nhìn chiến lược, mở ra cơ chế huy động nguồn lực, tạo sự phát triển đột phá của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trước những thời cơ, thách thức của tình hình mới, cấp bộ Đoàn toàn tỉnh phải nỗ lực không ngừng, học hỏi cầu thị, có khát vọng vươn lên, xác định rõ trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân để đoàn kết, chung sức đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ và mong đợi của Nhân dân tỉnh nhà. Với tinh thần đó, tôi tin rằng Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là diễn đàn trọng thể quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của nhiệm kỳ 2022 - 2027. Để phát huy trí tuệ, đề ra những giải pháp đúng đắn, hiệu quả hơn cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội thảo luận:

Thứ nhất, cần xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu; Đoàn thanh niên phải tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách. Các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đổi mới công tác giáo dục cho thanh thiếu nhi, đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 28/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh, nâng cao công tác tuyên truyên, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên tỉnh Khánh Hòa. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng đi sâu vào đời sống lao động, học tập, công tác của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số; xây dựng một thế hệ trẻ Khánh Hòa “vừa hồng, vừa chuyên”, sống và làm việc theo pháp luật, có niềm tin sâu sắc, kiên định vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ hai, từ thực tiễn nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045..., Đoàn cần chủ động, linh hoạt đổi mới trong quá trình triển khai các phong trào, gắn chặt với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với thực tiễn tình hình thanh niên. Nâng cao hơn nữa hiệu quả chương trình đồng hành với thanh niên thông qua việc đẩy mạnh các mô hình đồng hành; phát huy tính xung kích, năng động, sáng tạo trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển; hỗ trợ, khuyến khích thanh niên học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại; phấn đấu trở thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của địa phương. Tập trung các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp; định hướng nghề nghiệp cho thanh niên phù hợp nhu cầu lao động và cơ cấu kinh tế địa phương, tạo nguồn lao động trẻ, tay nghề cao là người địa phương cống hiến cho sự phát triển của tỉnh nhà. Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, sẵn sàng đảm nhận và thực hiện các công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa và giá trị lâu dài, trực tiếp phục vụ nhu cầu sinh hoạt, thúc đẩy sự phát triển đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi và Nhân dân.

Thứ ba, tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức làm nòng cốt chính trị trong hoạt động của các tổ chức thanh niên; tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chủ trương liên quan đến công tác thanh niên phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch trong tình hình mới; đấu tranh bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng trên không gian mạng.

Nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và sẵn sàng trở thành một người đảng viên Cộng sản trẻ chân chính; sẵn sàng chiến đấu, cống hiến vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng và nguyện vọng của quần chúng Nhân dân; khẳng định và củng cố vững chắc vị trí, vai trò là đội dự bị tin cậy của ĐảngĐổi mới giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và tổ chức Đoàn ở cơ sở, nhất là các chi đoàn địa bàn dân cư. Mở rộng và đa dạng hóa các mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên; chú trọng các mô hình hướng đến thanh niên yếu thế, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên công nhân, thanh niên tại các khu chung cư, khu đô thị mới; đẩy mạnh việc phát triển Đoàn, Hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên; phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; góp ý hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan đến thanh niên, đảm bảo thực hiện tốt chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và chiến lược phát triển thanh niên Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2030.

Thứ tư, xác định xây dựng Đội vững mạnh là xây dựng Đoàn trước một bước, vì vậy phải thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; nâng cao nhận thức, hành động và trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chất lượng tổ chức Đội và đội viên; bồi dưỡng, phát triển đội viên lớn lên Đoàn; củng cố và nâng cao chất lượng công tác nhi đồng; công tác cán bộ phụ trách Đội; xây dựng nhiều chương trình thiết thực đồng hành hỗ trợ thiếu nhi khó khăn trong học tập và đời sống; dìu dắt các em trở thành những đoàn viên ưu tú, trở thành những học sinh chăm ngoan, có ích cho gia đình và xã hội.

Thứ năm, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đề nghị Đoàn các cấp tiếp tục quan tâm khuyến khích thanh niên học tập nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề; tăng khả năng thích ứng của thanh niên đối với trong nền kinh tế thị trường; chú trọng trau đồi học tập ngoại ngữ, thực hiện hiệu quả “chương trình đồng hành cùng người dân Khánh Hoà nói tiếng Anh” nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch của địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế. Chú trọng bồi đắp mối quan hệ hữu nghị đặt biệt giữa thanh niên Khánh Hòa với thanh niên các nước ASEAN và các tổ chức quốc tế khác, đây cũng là dịp giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, qua đó khẳng định vai trò thanh niên và vị thế của địa phương, đất nước trong lòng bạn bè quốc tế.

Nhân dịp Đại hội này, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tin tưởng, động viên, giao nhiệm vụ cho tổ chức Đoàn; thường xuyên quan tâm, theo dõi, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn viên thanh niên tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội địa phương; phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong các tổ chức quần chúng địa phương; có kế hoạch cụ thể, thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, thử thách cán bộ trẻ để họ phát huy khả năng, được cống hiến và trưởng thành; tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh niên triển khai và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa... xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, tình cảm của đoàn viên, thanh niên và Nhân dân Khánh Hòa.

Thưa Đại hội,

Trong phiên làm việc ngày thứ nhất, cùng với thảo luận các văn kiện, Đại hội đã bầu ra 41 đồng chí có đầy đủ năng lực, uy tín, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, uy tín và năng lực để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Với tinh thần Khát vọng - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến,  tôi tin tưởng và mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, một lòng trung thành với Đảng, với Nhân dân; cống hiến sức trẻ lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Khánh Hòa trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại phiên làm việc ngày hôm nay, Đại hội còn một nhiệm vụ rất quan trọng là bầu ra đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy tập trung, dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất, thay mặt cho hơn 72.000 đoàn viên và 218.000 thanh niên Khánh Hòa, mang kỳ vọng cao đẹp gửi đến diễn đàn trọng thể của tuổi trẻ toàn quốc.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tỉnh, một lần nữa, tôi xin gửi đến các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các đồng chí cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu tham dự Đại hội lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.

Nhân sự kiện qua trọng này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gửi tặng lẵng hoa tươi thắm thay lời chúc mừng, gửi gắm kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân đối với tuổi trẻ tỉnh nhà, mời đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội lên đón nhận.

Xin trân trọng cảm ơn!