Tại buổi họp báo Chính phủ vào chiều tối 2/2, trả lời câu hỏi về tiến độ xây dựng Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, bộ đang phối hợp với Bộ Tư pháp, thống nhất hình thức, quy trình xây dựng nghị định.

Qua đó, hai bộ đã đồng tình xây dựng nghị định theo thủ tục rút gọn. Bộ Nội vụ đã báo cáo và Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất này.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Theo ông Thăng, nghị định này rất lớn, liên quan đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực, cũng là vấn đề rất khó. Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp các ý kiến của các bộ, ngành địa phương xây dựng nghị định, làm sao thể chế hoá được chủ trương của Đảng, đảm bảo được tính khả thi vì đây là nội dung rất mới, rất khó.

Nghị định chủ yếu tập trung làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các nguyên tắc, quy trình, hình thức bảo vệ cán bộ ra sao.

“Chúng tôi cố gắng trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất, phấn đấu trong quý II sẽ trình Chính phủ. Khi được giao nhiệm vụ xây dựng nghị định, cá nhân tôi rất mong muốn có tính khả thi, nhưng cũng phải khẳng định đây là nghị định cực kỳ khó, cực kỳ phức tạp”, ông Thăng nói.