ngôn ngữ

Cập nhập tin tức ngôn ngữ

 Một lần tôi nhận được cái giấy của ngành nông nghiệp mời đến nhà nọ phòng kia họp bàn về L.M.L.M (lờ mờ lờ mờ). Chịu không thể luận ra được nội dung gì. 

Sau hôn mê, cụ bà Trung Quốc nói tiếng Anh thành thạo

 Cụ bà 94 tuổi, một cựu giáo viên tiếng Anh vừa tỉnh dậy sau hôn mê đột nhiên không nói được tiếng mẹ đẻ, nhưng lại nói thông thạo tiếng Anh mặc dù đã 30 năm không sử dụng ngôn ngữ này.