Cấp phép xây dựng hơn 1.600 công trình có tầng hầm 

Sở Quy hoạch – Kiến trúc (QH-KT) TPHCM vừa trình UBND TPHCM nội dung báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình quản lý quy hoạch không gian xây dựng ngầm trên địa bàn thành phố. 

Theo Sở QH-KT, trên cơ sở đồ án quy hoạch chung, UBND TPHCM đã lập, phê duyệt quy hoạch phân khu khu trung tâm hiện hữu 930ha, cơ bản phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 với tổng số hơn 600 đồ án. 

Tuy nhiên, đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phân khu trên địa bàn TPHCM được duyệt lại không bao hàm nội dung quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị. Thành phố cũng chưa lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết không gian xây dựng ngầm đô thị. 

W-tầng hầm.JPG.jpg
Tầng hầm của một chung cư tại Q.5, TPHCM. Ảnh: Anh Phương

Trước đây, TPHCM cấp giấy phép xây dựng công trình có tầng hầm chủ yếu căn cứ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng công trình có tầng hầm. 

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình, trừ nhà ở riêng lẻ, đều phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, trong đó thể hiện chi tiết phần ngầm của công trình. 

Sở QH-KT TPHCM cho biết, từ năm 2004 đến quý 1/2024, cơ quan chức năng đã cấp giấy phép cho 1.600 công trình xây dựng có tầng hầm. Trong đó, Q.1 có 642 công trình. 

“Ngoài nhu cầu xây dựng tầng hầm tại các khu trung tâm thương mại, công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật, các dự án đầu tư…, người dân TPHCM có nhu cầu rất lớn xây dựng nhà ở riêng lẻ có tầng hầm, đặc biệt tại các quận trung tâm”, Sở QH-KT nêu thực trạng. 

Nhà ở riêng lẻ được xây tối đa 1 tầng hầm 

Trong khi thành phố chưa có quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị, Sở QH-KT cho rằng cần thiết bổ sung nội dung quản lý xây dựng công trình có tầng hầm trong quy chế quản lý kiến trúc của thành phố. 

Đồng thời, bổ sung nội dung quản lý quy hoạch không gian xây dựng ngầm cho các đồ án quy hoạch phân khu, tức quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000, làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng hoặc lập quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng. 

Các trường hợp xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, Sở QH-KT đề xuất cho phép được xây tối đa 1 tầng hầm để xe hoặc kỹ thuật (không bố trí phòng để ở và chức năng khác). th house 3 1125.jpg

Đối với các dự án đầu tư công trình xây dựng bắt buộc phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng, Sở QH-KT kiến nghị cho phép cơ quan thẩm quyền được thẩm định, phê duyệt tối đa 1 tầng hầm trên cơ sở có ý kiến của các sở, ngành liên quan. 

Với những dự án đầu tư xây dựng công trình từ 2 tầng hầm trở lên, Sở QH-KT đề xuất việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng trên cơ sở phù hợp với quy định về quản lý không gian ngầm. 

Riêng các dự án có tầng hầm mang tính cấp bách, đề xuất cho phép điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 để làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy hoach tổng mặt bằng theo quy định.